Įeiti
Publikuota: 2015.06.10. Atnaujinta:

Komisija pateikia birželio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką


Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina birželio mėnesį, palyginus su geguže, mažėjo 8 proc. Iš viso per metus centralizuotai tiekiama šiluma atpigo 7,4 proc.

Sumažėjus šilumos poreikiui, tarpusavyje konkuruodami nepriklausomi šilumos gamintojai pigiau patiekė šilumos energiją ir tai labiausiai pajuto Visagino vartotojai – birželį čia šiluma pigo penktadaliu arba 1,39 ct/kWh, Kaune – 11 proc. arba 0,55 ct/kWh, Klaipėdoje – 10 proc. arba 0,44 ct/kWh. Palangoje šilumos kaina mažėjo 10 proc. arba 0,94 ct/kWh.

2015 m. birželio mėn. fiksuojama šilumos kaina yra mažiausia nuo 2010 metų.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2010–2015 metais

1_pav_birzelis.png
Šaltinis – Komisija

2 pav. matyti, kad 2015 m. birželio mėn. tarp penkių didžiųjų miestų už šilumą mažiausia moka Klaipėdos, daugiausia – Panevėžio gyventojai. Klaipėdoje šilumos kaina per metus mažėjo 34 proc., Kaune – 21 proc., Vilniuje – 10 proc., Šiauliuose - 4 proc. 

2 pav. Šilumos kaina didžiuosiuose miestuose, ct/kWh su PVM

sil-k06.png
Šaltinis – Komisija

*Įmonė 2014 m. birželio mėn. taikė sumažintą šilumos kainą, paskaičiuotą pagal faktinę kuro struktūrą.. Pagal Komisijos  2013 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. O3-134 nustatytas šilumos kainos dedamąsias šilumos kaina 2014 m. birželio mėn. – 7,34 ct/kWh su PVM.

3 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal Komisijos licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo nurodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (rudai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad mieste daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant atsinaujinančius energijos išteklius).

2015 m. birželio mėn. mažiausia šilumos kaina fiksuojama Klaipėdoje, didžiausia – Nemenčinėje.

3 pav. Šilumos kainos 2015 m. birželio mėn., ct/kWh su PVM

lt-siluma1.png 

*įvertinus biokurą ir buitines atliekas

Šaltinis – Komisija

Skaičiuojant 2015 m. birželio mėn. šilumos kainą, buvo naudojamos 2015 m. balandžio mėn. kuro kainos. 2014 m. balandį, palyginus su 2015 m. balandžiu, gamtinės dujos atpigo beveik ketvirtadaliu – 24 proc. Palyginus 2015 m. balandį su 2015 m. kovu, vidutinė gamtinių dujų kaina mažėjo 7 proc. 2015 m. balandžio mėn., palyginus su 2015 m. kovo mėn., biokuras pigo 16 proc., per metus (2014 m. balandis/2015 m. balandis) – 15 proc.

4 pav. Šilumos tiekėjų perkamas kuras, Lt/tne

4_pav_birzelis.png
Šaltinis – Komisija

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 m. padidinti iki 50 proc.

5 pav. matyti, kad gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja – nuo 2010 iki 2013 m. sumažėjo 13,4 proc. (nuo 74,2 iki 60,8 proc.), atitinkamai biokuro dalis augo 13 proc. – nuo 18,2 proc. 2010 m. iki 31,2 proc. 2013 m.

5 pav. Vidutinė šilumos kaina, vidutinė dujų kaina ir šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2010–2015 metais

 

5_pav_birzelis.png 

Šaltinis – Komisija

* Patogiai grafikų peržiūrai rekomenduojame naudoti Mozilla Firefox ir Chrome naršykles.