Įeiti
Publikuota: 2015.04.29. Atnaujinta:

Startavo elektros energijos kainų palyginimo informacinė sistema


2015 m. balandžio 29 d. pradeda veikti Komisijos elektros energijos kainų palyginimo sistema, kuri sukurta siekiant sudaryti galimybes elektros energijos vartotojams paprastai ir aiškiai  išsirinkti labiausiai jų poreikius atitinkantį elektros energijos tiekėją – visuomeninį ar nepriklausomą. Taip pat vartotojai informuojami apie jų teises bei pareigas keičiant ar pasirenkant naują elektros energijos tiekėją.

Elektros energijos kainų palyginimo sistema sudaro galimybes vartotojui:

išsirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją, galintį elektros energiją tiekti palankiausia kaina;
• įvedus duomenis, gauti informaciją, kuris nepriklausomas elektros energijos tiekėjas gali tiekti elektrą palankiausia kaina;
palyginti nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomus planus ir tarifus.

Elektros energijos kainų palyginimo sistema įgyvendina 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (OL 2009, L 211, p. 55) įtvirtintą tikslą – skatinti konkurenciją elektros energijos tiekimo srityje, taip pat Elektros energetikos įstatyme įtvirtintą vartotojų teisę gauti skaidrią informaciją apie taikomas kainas, tarifus, visas sąlygas, susijusias su elektros energijos tiekimo paslaugomis.

Vartotojų patogumui parengta išsami naudotojų instrukcija.

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis Elektros skyriaus vyresn. specialistę Aistę Čirvinskienę tel. (8 5) 213 5241 arba el. p. aiste.cirvinskiene@regula.lt.