Įeiti
Publikuota: 2015.02.27. Atnaujinta:

Komisija palaiko iniciatyvą dėl pagalbos suteikimo verslą pradedantiems ūkio subjektams


Komisija, kaip energetikos sektoriaus ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekanti institucija, pasirašė deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų.

Komisija palaiko iniciatyvą ir siekia didinti gerosios praktikos sklaidą, kad verslą pradedantiems ūkio subjektams būtų teikiama reikalinga metodinė pagalba, konsultacijos, taip sukuriant patrauklesnes sąlygas plėtotis verslui, o sankcijos ir baudos – tik viena iš priemonių vykdyti priežiūrą, bet ne tikslas.

Deklaraciją pasirašiusios institucijos įsipareigoja:
• pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais (ne trumpiau kaip 12 mėnesių nuo momento, kai ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantis teisės aktų reglamentuojamą ūkinę veiklą, – ar jo veikla tapo prižiūrima priežiūros institucijos) netaikyti šiam subjektui poveikio priemonių (baudų, veiklos ribojimo ir kitų); identifikavus pažeidimus, visų pirma nustatyti tinkamą terminą pažeidimams ištaisyti, kuris, atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, gali būti pratęsiamas;
• skirti išteklių konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams (pavyzdžiui, susisiekti su veiklą pradėjusiu subjektu ir pasiūlyti konsultavimo paslaugą, rengti konsultacinius seminarus, atsakyti į ūkio subjektų kreipimusis ir prašymus ir pan.).