Įeiti
Publikuota: 2014.11.24. Atnaujinta:

Komisijos atstovai susitiko su Europos Audito Rūmų pareigūnais


2014 m. lapkričio 20 d. Komisijoje lankėsi Europos Audito Rūmų Transporto ir energetikos audito skyriaus pareigūnai. Vizito tikslas – surinkti informaciją ES mastu atliekamam veiklos auditui „Ar taikant ES vidaus energijos rinkos politikos priemones ir finansuojant energetikos jungtis bei saugyklų infrastruktūrą buvo veiksmingai pagerintas energijos tiekimo saugumas?“.
Europos Audito Rūmų atstovai vertina, ar Europos Komisija ir atrinktos valstybės narės užtikrina tinkamą ir nuolatinį vidaus energijos rinkos veikimą, gerina energijos tiekimo saugumą, kokį poveikį šiems procesams turi ES finansavimo programų struktūra ir įgyvendinimas.  Pagrindinis dėmesys skiriamas Baltijos energijos rinkos jungčių plano regionui (BEMIP) ir projektams Bulgarijoje, Ispanijoje, Lenkijoje.
Susitikimo metu Komisijos atstovai pristatė Komisijos veiklą, gamtinių dujų ir elektros energetikos sektorių aktualijas bei pagrindinius sprendimus reguliavimo srityje, taip pat diskutavo apie esamus ir ateityje laukiančius iššūkius.
Europos Audito Rūmai po susitikimų su atitinkamomis reguliavimo institucijomis ir rinkos operatoriais kartu su Europos Komisija parengs audito ataskaitą.
Primename, kad Europos Audito Rūmų Transporto ir energetikos audito skyriaus pareigūnai Lietuvoje lankėsi prieš pusmetį. Įvertinus susitikimų su valstybės institucijų atstovais bei rinkos operatoriais metu surinktą informaciją apie strateginius projektus energijos tiekimo saugumui užtikrinti, priimtas sprendimas atlikti išsamų veiklos auditą.