Įeiti
Publikuota: 2014.11.13. Atnaujinta:

Komisija kreipėsi į ACER dėl sąnaudų paskirstymo pagrįstumo įgyvendinant įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modelį gamtinių dujų perdavimo sistemoje


Nuo 2015 m. Lietuvos gamtinių dujų sektoriuje pradėjus įgyvendinti įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modelį, visiems sistemos naudotojams bus proporcingai išdalijamos sistemos patiriamos tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos.

Siekiant visiškai užtikrinti įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modelio veikimo principų atitiktį Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms, Komisija kreipėsi oficialios nuomonės į Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūrą (ACER), ar toks modelio įgyvendinimas visiškai atitinka III ES energetikos paketą sudarančių teisės aktų nuostatas. Planuojama, jog ACER oficiali nuomonė galėtų būti gauta per 6 mėn.

Komisija atkreipia dėmesį, kad ACER jau yra pateikusi savo poziciją dėl tranzito veiklos, kuria nurodė, kad  gamtinių dujų perdavimo sistemos kontekste tranzitas negali būti išskirtas kaip atskira veikla, nes tai diskriminuotų ir sudarytų nelygiavertes sąlygas kitiems sistemos naudotojams.