Įeiti
Publikuota: 2014.11.27. Atnaujinta:

Komisijoje surengtas seminaras teisėjų padėjėjams


​2014 m. lapkričio 26 d. Komisijoje buvo surengtas seminaras teisėjų padėjėjams, kurio tikslas – supažindinti su energetikos sektoriaus teisinio reguliavimo aspektais.

Pirmoji lektorė – Teisės skyriaus vedėja Vilma Adamavičiūtė pristatė Komisijos, kaip reguliuotojo, funkcijas prižiūrint energetikos srityje veikiančių įmonių veiklą bei atliekant valstybinę energetikos sektoriaus kontrolę. Taip pat apžvelgtos Komisijos teisėkūros iniciatyvos, aptarti Komisijos atlikti rinkos tyrimai bei įmonių auditai.

Komisijos teisės skyriaus patarėjas Povilas Kazlauskas apžvelgė Komisijoje taikomų skundų ir ginčų nagrinėjimo bei taikinamojo tarpininkavimo teorinius aspektus, Komisijos formuojamą neteisminio skundų ir ginčų nagrinėjimo praktiką ir jos taikymo procedūras.

Teisės skyriaus vyr. specialistė Milda Zabarskienė seminaro dalyvius supažindino su ginčų sprendimo šilumos paskirstymo srityje teisine praktika bei pagrindine problematika. 

Šis seminaras – dalis Komisijos veiklos žinomumo 2014–2015 metais didinimo programos. Komisija siekia skleisti informaciją apie savo vykdomą veiklą ir kompetenciją, priimamus sprendimus bei didinti visuomenės energetinį raštingumą.