Įeiti
Publikuota: 2014.09.24. Atnaujinta:

ACER pristatė energetikos sistemos plėtros gaires


Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) 2014 m. rugsėjo 23 d. Briuselyje organizuotame renginyje visiems suinteresuotiems energetikos rinkos dalyviams pristatė rekomendacinį dokumentą, nubrėžiantį gaires, kaip, ACER ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) nuomone, energetikos sistema turėtų vystytis per ateinantį dešimtmetį.

Dokumente „Energetikos reguliavimas: tiltas iki 2025 m.“ be vizijos, kaip energetikos rinkos turėtų veikti iki 2025 m., taip pat nustatomi siektini tikslai bei nacionalinių reguliuotojų, valstybių narių, Europos Komisijos bei kitų rinkos dalyvių lygiu vykdytini veiksmai, siekiant minėtą viziją įgyvendinti elektros energetikos, gamtinių dujų sektoriuose, vartotojų teisių apsaugos ir mažmeninių rinkų srityse bei stiprinant skirstymo sistemų operatorių vaidmenį. Dokumentas aptaria nacionalinių reguliavimo institucijų ir ACER vaidmenį rinkos ir joje veikiančių subjektų priežiūros srityje, taip pat veiksmus, skirtus padidinti šių institucijų veiklos skaidrumą. Dokumentas derintas tarp ACER dalyvaujančių nacionalinių reguliavimo institucijų bei ACER rengtų viešųjų konsultacijų metu.

Susipažinti su dokumentu „Energetikos reguliavimas: tiltas iki 2025 m.“ galima čia