Įeiti
Publikuota: 2014.09.26. Atnaujinta:

Komisija pakoregavo Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką


Komisija, siekdama supaprastinti vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sąlygas bei užtikrinti proporcingą prijungimo įmokų skaičiavimo tvarką, pakoregavo Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką (toliau – Metodika).

Esminiai pakeitimai Metodikoje:

- keičiamas vartotojų skirstymas į grupes – vietoj 4 grupių bus 3, atitinkamai keičiant leistinosios naudoti galios ribas (maksimali leistina naudoti galia lieka nepakitusi  – 500 kW). Taip siekiama užtikrinti paprastesnį ir aiškesnį prijungimo įmokų skaičiavimą;
- atsisakyta naudoti suminę leistinąją  galią skaičiuojant prijungimo įmoką, kai vartotojas keičia vienfazį atvadą trifaziu ir atvirkščiai, kartu keisdamas ir leistinąją naudoti galią, – vartotojo mokama prijungimo įmoka  atspindės realias operatoriaus patiriamas sąnaudas;
- numatyta 40 proc. nuolaida prijungimo įmokai tiems buitiniams vartotojams, kurie savo lėšomis organizuoja elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projektavimo darbus; 
- detalizuota 1 kW tinklo plėtros kainos apskaičiavimo tvarka; 
- numatytas 5 metų laikotarpis, per kurį vartotojai, jungdamiesi prie tinklo, turi sumokėti papildomą įmoką už tinklų plėtrą – tai užtikrins proporcingą sąnaudų paskirstymą tinklo naudotojams;
- keičiama leistinosios naudoti galios mažinimo ir tiekimo patikimumo kategorijos keitimo į žemesnę, praėjus mažiau kaip 3 metams, apmokėjimo tvarka, atsisakant laikotarpio skirstymo į iki 2 metų ir nuo 2 iki 3 m. Vartotojo mokėtina suma apskaičiuojama priklausomai nuo objekto prijungimo 1 kW kainos ir mažinamos ar pervedamos į žemesnę kategoriją leistinosios naudoti galios.