Įeiti
Publikuota: 2014.04.24. Atnaujinta:

Komisija dalyvaus vandens reguliuotojų tinklo (WAREG) veikloje


2014 m. balandžio 23 d. Milane (Italijoje) susitikę vienuolikos Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių ir regioninių reguliuotojų atstovai, tarp jų – ir Komisijos, įsteigė vandens reguliuotojų  tinklą (angl. Water Regulators Network – WAREG). 

WAREG veikloje dalyvaujantys reguliuotojai bendradarbiaus keisdamiesi gerąja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus reguliavimo praktika, bendromis pastangomis ieškos būdų, kaip užtikrinti pakankamą efektyvių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektų finansavimą, vartotojų interesų gynimą, atstovaus reguliuotojams ES institucijose.

Šiuo metu WAREG dalyvauja Italijos, Portugalijos, Bulgarijos, Danijos, Vengrijos, Airijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Škotijos ir Ispanijos atstovai. Sudaryta virtuali darbo grupė parengs tolimesnės WAREG veiklos taisykles ir siūlymus dėl formalaus veiklos įteisinimo – asociacijos įsteigimo.