Įeiti
Nemokamas bendrasis informacijos numeris 8 800 20500

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo

Prašome iki 2014 m. rugsėjo 15 d. teikti pastabas ir pasiūlymus nauja redakcija išdėstyto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo projektui.
2014-08-22
Vanduo, Viešosios konsultacijos

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo

Komisija, siekdama užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, teikia viešajai konsultacijai Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projektą.
2014-08-22
Vanduo, Viešosios konsultacijos

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Lesto“ Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimo

Komisija, atsižvelgdama į teisės aktų pakeitimus ir siekdama užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, skelbia viešajai konsultacijai AB „Lesto“ pateiktą derinti Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimą.
2014-08-21
Atsinaujinantys ištekliai, Viešosios konsultacijos

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodikos

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodikos.
2014-08-20
Vanduo, Viešosios konsultacijos
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo

Įgyvendinant nuostatas dėl privalomo įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelio taikymo nustatant reguliuojamas kainas gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojams, keičiama Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika.
2014-08-20

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl reikalavimų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų apskaitai bei sąnaudų paskirstymui

Prašome iki 2014 m. rugsėjo 15 d. teikti pastabas Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu bei sąnaudų paskirstymu susijusių reikalavimų aprašui.
2014-08-19

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo pakeitimo

Prašome iki 2014 m. rugpjūčio 27 d. teikti pastabas ir pasiūlymus Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo pakeitimo projektui.
2014-08-13

Komisija pateikia rugpjūčio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką

Dėl mažesnės gamtinių dujų kainos centralizuotai tiekiama šiluma rugpjūtį labiausiai pigo Druskininkuose – 16 proc. arba 4,33 ct/kWh (1,25 euro ct/kWh), Elektrėnuose vartotojai už šilumą mokės 14 proc. arba 3,28 ct/kWh (0,95 euro ct/kWh) mažiau.
2014-08-11

Komisija priėmė sprendimą dėl bendro intereso projekto Lietuvos–Lenkijos elektros jungties „LitPol Link“ tolesnio derinimo

Įvertinus LITGRID AB atnaujintą siūlymą dėl tarpvalstybinio „LitPol Link“ projekto kaštų paskirstymo, priimtas sprendimas tęsti projekto derinimą, siekiant susitarimo dėl kaštų paskirstymo naudą gaunančioms valstybėms.
2014-08-07

Komisija atliko elektros energijos gamybos rinkos tyrimą

Siekiant ištirti konkurencijos veiksmingumą elektros energijos gamybos rinkoje ir nustatyti, ar yra galimai didelę įtaką turinčių dalyvių, Komisija atliko rinkos tyrimą –„Lietuvos energijos gamyba“, AB, pripažinta didelę įtaką turinčiu asmeniu.
2014-08-07
loading