Įeiti
Nemokamas bendrasis informacijos numeris 8 800 20500

Komisija skelbia biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2013 metus

Siekdama didinti biokuro rinkos skaidrumą ir užtikrinti bendrą jos dalyvių informuotumą Komisija parengė ir skelbia biokuro rinkos (šilumos gamybos segmentui) stebėsenos ataskaitą už 2013 metus.
2014-08-28
Šiluma, Statistika

Komisija skelbia 2014 m. I ketv. nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos rinkos apžvalgą

Komisija, vykdydama rinkos priežiūros funkciją ir siekdama, kad rinkos dalyviai disponuotų aktualia informacija, skelbia 2014 m. I ketv. nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) gaminamos šilumos rinkos apžvalgą.
2014-08-27
Šiluma, Statistika

Komisija skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitas

Komisija, vykdydama elektros energijos rinkos priežiūros funkciją bei siekdama užtikrinti skaidrumą elektros energijos sektoriuje, parengė ir skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitas už 2012 metus ir 2013 metus.
2014-08-26
Elektra, Statistika

Konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos

Siekiant sudaryti galimybes praktiškai įgyvendinti LRAIC kainodaros modelį, parengtas Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos projektas.
2014-08-26
Elektra, Viešosios konsultacijos
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo

Prašome iki 2014 m. rugsėjo 15 d. teikti pastabas ir pasiūlymus nauja redakcija išdėstyto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo projektui.
2014-08-22

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo

Komisija, siekdama užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, teikia viešajai konsultacijai Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projektą.
2014-08-22

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Lesto“ Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimo

Komisija, atsižvelgdama į teisės aktų pakeitimus ir siekdama užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, skelbia viešajai konsultacijai AB „Lesto“ pateiktą derinti Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimą.
2014-08-21

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodikos

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodikos.
2014-08-20

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo

Įgyvendinant nuostatas dėl privalomo įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelio taikymo nustatant reguliuojamas kainas gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojams, keičiama Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika.
2014-08-20

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl reikalavimų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų apskaitai bei sąnaudų paskirstymui

Prašome iki 2014 m. rugsėjo 15 d. teikti pastabas Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu bei sąnaudų paskirstymu susijusių reikalavimų aprašui.
2014-08-19
loading