Įeiti

Siūloma keisti Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašą

Komisija pakartotinai teikia viešajai konsultacijai Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimus.
2018-02-20
Dujos, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams

Vasario mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina vasario mėn. yra 5,21 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su sausio mėn., yra nežymiai didesnė (0,39 proc.).
2018-02-09
Šiluma, Statistika, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams
loading

Suderinta energijos išteklių biržos operatoriaus 2017 m. veiklos ataskaita

Komisija, įvertinusi energijos išteklių biržos operatoriaus UAB „Baltpool“ pateiktą 2017 m. veiklos ataskaitą, priėmė sprendimą ją derinti.
2018-02-22
Informacija apie priimtus sprendimus (šiluma)

Raseinių ir Rokiškio vartotojams vienašališkai nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Komisija vienašališkai nustatė UAB „Raseinių vandenys“ ir UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas.
2018-02-22
Informacija apie priimtus sprendimus (vanduo)

Patvirtinta administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Komisijoje tvarka

Parengtos ir patvirtintos Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos taisyklės.
2018-02-22
Informacija apie priimtus sprendimus

Komisija suderino UAB „Skuodo šiluma“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius

Komisija, siekdama užtikrinti, kad reguliuojamų šilumos tiekimo įmonių veikloje naudojamas turtas būtų eksploatuojamas efektyviai, suderino UAB ,„Skuodo šiluma“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius.
2018-02-15
Informacija apie priimtus sprendimus (šiluma)
dsaisissirink_elektros_tiekejaenergetikosabc
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Suderinta naujų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie perdavimo sistemos tvarka

Komisija suderino AB „Amber Grid“ parengtą naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Amber Grid" dujų perdavimo sistemos tvarką.
2018-02-15

Susipažinkite su svarbiausiais įvykiais biokuro rinkoje 2017 m. IV ketv.

Komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2017 m. IV ketv.
2018-02-09

Bus atnaujinti vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklo reikalavimai

Komisija iki 2018 m. liepos 31 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ pratęsė terminą atnaujinti šiuo metu taikomą tvarką, pagal kurią vartotojams apskaičiuojamas elektros įrenginių prijungimo prie tinklo įmokos dydis.
2018-02-08

Keičiasi Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodika

Komisija, atsižvelgdama į 2017 m. lapkričio 7 d. priimtus Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo ir Gamtinių dujų įstatymo pakeitimus, pakoregavo Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodiką.
2018-02-08

Vienašališkai nustatytos UAB „Nemenčinės komunalininkas“ šilumos kainos

Vilniaus r. savivaldybei per 30 kalendorinių dienų nenustačius UAB „Nemenčinės komunalininkas“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, Komisija kainas nustatė vienašališkai.
2018-02-08

Būtina atidžiai deklaruoti elektros energijos skaitiklio rodmenis

Komisija, išnagrinėjusi Vilniuje gyvenančio vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą dėl atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją, pasisakė, kad vartotojas turi apmokėti už visą faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį.
2018-02-06