Įeiti
Nemokamas bendrasis informacijos numeris 8 800 20500

Komisija skelbia Biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2014 m. II ketvirtį

Komisija, siekdama didinti biokuro rinkos skaidrumą ir užtikrinti bendrą jos dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia 2014 m. II ketv. biokuro rinkos (šilumos gamybos segmentui) stebėsenos ataskaitą.
2014-10-24
Šiluma, Statistika

Komisija apsvarstė galimą surinktų SGDT projektui lėšų panaudojimą

Komisija, siekdama užtikrinti skaidrų SGDT projekto lėšų surinkimą, panaudojimą, saugojimą ir atskaitomybę vartotojams, apsvarstė galimą surinktų SGDT projektui lėšų panaudojimą.
2014-10-23
Dujos, Dėl įmonių kontrolės

Komisija sumažino UAB „Vilniaus energija“ nustatytas šilumos kainos dedamąsias

Komisija posėdyje vienašališku sprendimu nustatė UAB „Vilniaus energija“ mažesnes šilumos kainos dedamąsias ketvirtiesiems bazinės kainos galiojimo metams – nuspręsta 4 proc. sumažinti kuro suvartojimo normą, šilumą gaminant iš biokuro.
2014-10-23
Šiluma, Dėl įmonių kontrolės

Baigėsi prašymų teikimo terminas dujofikuoti Tauragės rajono savivaldybę

Komisija informuoja, kad baigėsi terminas teikti prašymus dalyvauti Tauragės rajono savivaldybės dujofikavimo konkurse. Prašymą pateikė viena bendrovė – AB „Lietuvos dujos“.
2014-10-22
Dujos, Dėl įmonių kontrolės
banner-large-1.png banner-large-2.png gamtiniu_duju_tiekimo_rinkos_tyrimas
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Komisija teikia viešajai konsultacijai Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą

Prašome iki 2014 m. lapkričio 21 d. teikti pastabas ir pasiūlymus Komisijos parengtam Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado projektui.
2014-10-21

Komisija suderino Suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą

Komisija posėdyje priėmė sprendimą derinti AB „Klaipėdos nafta“ įgyvendinamą Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo projektą, preliminari projekto vertė – 301 mln. Lt.
2014-10-17

Komisija mažiesiems elektros energijos skirstytojams nustatė paslaugų kainų viršutines ribas 2015 metams

Nustatytos mažųjų elektros energijos skirstymo įmonių – AB „Achema“, AB „Lifosa“, AB „Akmenės cementas“, UAB „E Tinklas“ ir UAB „Dirbtinis pluoštas“ – elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos 2015 metams.
2014-10-17

Komisija patvirtino 2015 metų elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetą

Komisija patvirtino 2015 metų elektros energetikos sektoriaus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetą – 314,536 mln. Lt.
2014-10-17

Komisija nustatė elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas ir sisteminių paslaugų kainą 2015 metams

Komisija posėdyje AB „Lietuvos energijos gamyba“ 2015 metams nustatė rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas ir sisteminių paslaugų kainą – 0,32 ct/kWh be PVM.
2014-10-17

Komisija pakeitė elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpį

Vieneriems metams pratęstas AB „Lesto“ elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpis – iki 2015 m. gruodžio 31 d.
2014-10-17
loading