Įeiti

Dėl gamtinių dujų akcizo sąnaudų įvertinimo šilumos kainoje

Komisija, reaguodama į rinkos dalyvių paklausimus dėl gamtinių dujų, naudojamų šilumos gamybai, akcizo sąnaudų įvertinimo šilumos kainoje ir šilumos gamybos sąnaudose, teikia viešą išaiškinimą.
2016-02-11
Šiluma, Konsultacijos teisės aktų klausimais, Informacija ūkio subjektams

Komisija pateikia vasario mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina vasario mėn. yra 5,71 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su sausiu, mažėja 1,38 proc. Per metus vidutinė šilumos kaina sumažėjo 7,90 proc.
2016-02-11
Šiluma, Statistika, Dėl kainų ir tarifų

Keičiasi Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašas bei Šilumos kainų nustatymo metodika

Atsižvelgiant į Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, numatančius, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. Komisija nustato vidutinę biokuro biržos kainą, pakoreguotas Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašas bei Šilumos kainų nustatymo metodika.
2016-02-11
Šiluma, Dėl teisės aktų

Keičiasi Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai

Siekiant, kad elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojai planuojamą veiklą vykdytų nepažeisdami visuomenės interesų ir užtikrintų aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą, Komisija pakoregavo Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus.
2016-02-11
Atsinaujinantys ištekliai, Dėl teisės aktų
loading
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Komisija suderino UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ investicijas

Komisija pritarė po viešųjų pirkimų procedūrų pasikeitusiai UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ katilinės rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį, faktinei įgyvendinimo sumai.
2016-02-11

Druskininkuose su ES parama rekonstruota katilinė

Pritarta po viešųjų pirkimų procedūrų pasikeitusiai UAB „Litesko“ fil. „Druskininkų šiluma“ investicijų projekto – Druskininkų katilinės rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį ekonomaizerį, darbų atlikimo sumai.
2016-02-11

Komisija skelbia šilumos tiekėjų 2014 m. lyginamuosius šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo ir karšto vandens tiekimo rodiklius

Komisija kasmet parengia ir viešai skelbia šilumos tiekėjų lyginamuosius šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo veiklos technologinius ir darbo našumo lyginamuosius rodiklius.
2016-02-11

Alytuje bus rekonstruojami centralizuoto šilumos tiekimo tinklai

Komisija suderino UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ šįmet numatytą įgyvendinti investicinį projektą – centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją, kurios bendra vertė sudaro 868,86 tūkst. Eur.
2016-02-11

Komisija suderino faktinę Raseinių miesto katilinės rekonstrukcijos sumą

Komisija pritarė po viešųjų pirkimo procedūrų pasikeitusiai UAB „Raseinių šilumos tinklai“ investicijos – 5 MW biokuro katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu statybų Raseinių miesto katinėje – faktinei įgyvendinimo sumai, kuri sudaro 2195,49 tūkst. Eur.
2016-02-11

Komisija suderino UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas

Komisija UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ paslaugų vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,49 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinę kainą.
2016-02-11