Įeiti
Nemokamas bendrasis informacijos numeris 8 800 20500

Komisija skelbia ataskaitą dėl teisės naudotis gamtinių dujų tinklais sąlygų įgyvendinimo

Komisija parengė ir skelbia Ataskaitą dėl AB „Amber Grid“ 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų tinklais sąlygų, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005, nuostatų įgyvendinimo.
2014-07-31
Dujos, Dėl įmonių kontrolės

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių

Siekiant, kad asmenims, ketinantiems pasinaudoti suskystintų gamtinių dujų terminalu, būtų numatyta aiški tvarka ir sąlygos, viešajai konsultacijai teikiamos naujos redakcijos Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklės.
2014-07-30
Dujos, Viešosios konsultacijos

Komisija teikia Elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinę ataskaitą Europos Komisijai

Komisija teikia Europos Komisijai Elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinę ataskaitą už 2013 metus, kurioje apžvelgiami pagrindiniai šių sektorių plėtros etapai, įvardijamos esminės problemos bei numatomi ateities darbai.
2014-07-30
Elektra, Dujos, Statistika, Kitos

Komisija skelbia alternatyvaus ginčų sprendimo energetikos sektoriuje praktikos apžvalgą

Komisija, siekdama didinti vartotojų ir ūkio subjektų informuotumą apie galimybę energetikos sektoriuje kylančius ginčus spręsti ne teisme, parengė ir skelbia 2014 m. I pusm. alternatyvaus ginčų sprendimo energetikos sektoriuje praktikos apžvalgą.
2014-07-28
Elektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Kitos
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Mažėja AB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kaina

Komisija AB „Jonavos šilumos tinklai“ nustatė 3,23 ct/kWh mažesnę šilumos kainą, palyginus su dabar galiojančia.
2014-07-24

Patvirtinti norminių teisės aktų pakeitimai, susiję su euro įvedimu

Komisija, atsižvelgdama į tai, kad Lietuva nuo 2015 m. sausio 1 d. įsives eurą ir vadovaudamasi Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, nuosekliai atlieka teisės aktų pakeitimus, nacionalinę valiutą nurodydama eurais.
2014-07-24

Komisija įvertino AB „Lietuvos dujos“ skirstymo veiklos atskyrimo veiksmų plano pakeitimą

AB „Lietuvos dujos“ skirstymo veiklos atskyrimo veiksmų plano pakeitimas: AB „Lietuvos dujos“ liks gamtinių dujų skirstymo įmone, o tiekimo veikla bus perduota naujai įsteigtai AB „Lietuvos dujos“ seserinei tiekimo įmonei.
2014-07-24

Komisija nuosekliai įgyvendina naują kainodarą šilumos sektoriuje

Komisija suderino UAB „Anykščių šiluma“ ir UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos įmonių ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.
2014-07-24

Patikslintas Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašas

Komisija posėdyje patikslino Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašą.
2014-07-24

Pakeista Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodika

Centralizuotai suskystintas naftos dujas tiekiančioms įmonėms numatyta galimybė pasirinkti, kokią kainą taikyti vartotojams – vienanarę ar dvinarę.
2014-07-24
loading