Įeiti
Kviečiame dalyvauti Duomenų surinkimo ir analizės informacinės sistemos (DSAIS) pristatyme

Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną gamintojams, naudojantiems hidroenergiją

Aukciono sąlygų aprašui įsigaliojus, Komisija ne vėliau kaip prieš 50 kalendorinių dienų iki aukciono Dalyvių registravimo pradžios interneto tinklalapyje www.regula.lt paskelbs visą aktualią informaciją apie aukcioną.
2015-01-23
Atsinaujinantys ištekliai, Aukcionai

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Naudojimosi UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių

Siekiant sudaryti sąžiningas ir nediskriminuojančias sąlygas pasinaudoti UAB „Druskininkų dujos“ skirstymo sistema, viešajai konsultacijai skelbiamos naujos redakcijos naudojimosi sistema taisyklės.
2015-01-21
Dujos, Viešosios konsultacijos

Viešoji konsultacija dėl papildytos Paskirtojo tiekėjo prognozuojamos gamtinių dujų įsigijimo kainos energijos gamintojams nustatymo tvarkos

Prašome iki 2015 m. sausio 23 d. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl papildytos Paskirtojo tiekėjo prognozuojamos gamtinių dujų įsigijimo kainos energijos gamintojams nustatymo tvarkos.
2015-01-21
Dujos, Viešosios konsultacijos

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo

Komisija, siekdama užtikrinti efektyvų ir vienodą teisinį reglamentavimą visuose reguliuojamuose sektoriuose, teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą.
2015-01-20
Elektra, Dujos, Vanduo, Viešosios konsultacijos
loading
dsais banner-large-1.png gamtiniu_duju_tiekimo_rinkos_tyrimas
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Komisija pristato 2014 metų veiklos ataskaitą

Komisija veiklos ataskaitoje įvardija pagrindinius sprendimus energetikos sektoriaus reguliavimo srityje, apžvelgia energetikos sektoriaus plėtrą ir pateikia sektorių ekonominius–finansinius duomenis.
2015-01-20

Patvirtintos elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos 2016 – 2020 metams

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 m. elektros energetikos sektoriuje pradedama taikyti nauja kainodara, Komisija iš anksto nustatė elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas 2016–2020 metų reguliavimo periodui.
2015-01-19

Komisija atliko į pastatus integruotų saulės elektrinių patikrinimus

Siekiant užtikrinti skaidrų surenkamų VIAP lėšų panaudojimą ir atsižvelgiant į tai, kad elektros energijos gamintojams, turintiems į pastatus integruotas saulės elektrines, mokamas didesnis skatinimo tarifas, patikrintos saulės jėgainės.
2015-01-19

UAB „Baltic gas trade“ išduota gamtinių dujų tiekimo licencija

Komisija posėdyje priėmė sprendimą išduoti UAB „Baltic gas trade“ gamtinių dujų tiekimo licenciją. Gamtines dujas bendrovė planuoja tiekti nebuitiniams vartotojams.
2015-01-19

Komisija suderino UAB „Baltpool“ paslaugų gamtinių dujų biržoje įkainius

UAB „Baltpool“ taikomų įkainių už energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos dalyviams, prekiaujantiems gamtinėmis dujomis, dydis nesikeičia, tik išreiškiamas kitais mato vienetais.
2015-01-19

Keičiasi UAB „Intergas“ pasinaudojimo gamtinių dujų skirstymo sistema ir balansavimo taisyklės

Suderintos naujos redakcijos UAB „Intergas“ Naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės ir Gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklės, kurios užtikrins sąžiningas ir konkurencingas sąlygas gamtinių dujų sektoriuje.
2015-01-19