Įeiti

Komisija pateikia gruodžio mėnesio šilumos kainų statistiką Lietuvoje

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina gruodžio mėn. yra 4,76 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su lapkričiu, mažėja 5,18 proc. Per metus vidutinė šilumos kaina sumažėjo 16,64 proc.
2016-12-09
Šiluma, Statistika, Dėl kainų ir tarifų

Suderintas vartotojų parengtas individualus šilumos paskirstymo metodas

Komisija, įvertinusi vartotojų parengtą individualų šilumos paskirstymo metodą, priėmė sprendimą jį derinti. Tai jau 19 vartotojų parengtas ir Komisijos suderintas individualus šilumos paskirstymo metodas.
2016-12-08
Šiluma, Vartotojams, Dėl teisės aktų

Suderintos UAB „Biržų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos

Komisija UAB „Biržų vandenys“ vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,37 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.
2016-12-08
Vanduo, Dėl kainų ir tarifų

Komisija įvertino, kaip vandentvarkos įmonės vykdo geriamojo vandens apskaitos prietaisų metrologinę patikrą

Komisija, įvertinusi reguliuojamų vandentvarkos įmonių teikiamus duomenis apie vykdomą geriamojo vandens apskaitos prietaisų metrologinę patikrą, konstatavo, kad iš 70 licencijas turinčių ūkio subjektų tik 7 tinkamai įvykdė numatytus reikalavimus.
2016-12-08
Vanduo, Dėl įmonių kontrolės
loading
dsaisissirink_elektros_tiekejaenergetikosabc
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Komisija suderino planuojamus rekonstrukcijos darbus Jonavos 330/110/10 kV transformatorių pastotėje

Komisija, siekdama užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą Kauno rajone, suderino AB „Litgrid“ planuojamą atlikti Jonavos 330/110/10 kV transformatorių pastotės rekonstrukciją, įdiegiant naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas.
2016-12-08

Keičiasi tvarka, kaip bus apskaičiuojamas nupirktos šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti, jeigu šilumos skaitiklio nėra arba jis sugedęs

Komisija parengė ir patvirtino naujos redakcijos Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodiką.
2016-12-08

Pakartotinai įvertintas nepriklausomo elektros energijos tiekėjo UAB „Kardos“ finansinis pajėgumas

Komisija atliko pakartotinį nepriklausomo elektros energijos tiekėjo UAB „Kardos“ vertinimą ir konstatavo, kad bendrovės finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.
2016-12-08

Keičiasi maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti

Komisija pakoregavo Maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti. Pasikeitimai įsigalios 2017 m. liepos 1 d.
2016-12-08

Dėl Elektros energetikos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašo

Komisija pritarė Elektros energetikos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašo pakeitimui.
2016-12-08

Pakeista Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika

Komisija pritarė Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimui.
2016-12-08