Įeiti
Nemokamas bendrasis informacijos numeris 8 800 20500

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Prašome iki 2014 m. rugsėjo 23 d. teikti pastabas ir pasiūlymus Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektui.
2014-09-19
Elektra, Viešosios konsultacijos

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl VIAP elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos pakeitimo

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos pakeitimo.
2014-09-19
Elektra, Viešosios konsultacijos

Komisija skelbia 2014 m. II ketv. gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą

Komisija, vykdydama rinkos priežiūros funkcijas ir siekdama, kad rinkos dalyviai disponuotų patikima bei aktualia informacija, parengė ir skelbia 2014 m. antrojo ketvirčio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą.
2014-09-19
Dujos, Statistika

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energijos išteklių rinkos tyrimo taisyklių

Prašome iki 2014 m. spalio 20 d. teikti pastabas ir pasiūlymus Komisijos parengtam Energijos išteklių rinkos tyrimo taisyklių projektui.
2014-09-19
Šiluma, Viešosios konsultacijos
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Dėl balansavimo elektros energijos kainos nustatymo principų

Komisija, atsižvelgdama į kylančias diskusijas dėl balansavimo elektros energijos kainos nustatymo principų ir į gautą atskirų rinkos dalyvių prašymą peržiūrėti Balansavimo elektros energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašą, teikia viešą išaiškinimą.
2014-09-17

Komisija skelbia 2014 m. II ketv. nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos rinkos apžvalgą

Komisija, vykdydama rinkos priežiūros funkciją ir siekdama, kad rinkos dalyviai disponuotų aktualia informacija, skelbia 2014 m. II ketv. nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) gaminamos šilumos rinkos apžvalgą.
2014-09-17

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo

Komisija teikia viešajai konsultacijai Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo projektą.
2014-09-16

Komisija išsprendė nepriklausomo elektros energijos gamintojo ir AB „Lesto“ ginčą

Komisija įpareigojo AB „Lesto“ sudaryti sutartį ir supirkti elektros energiją, o gamintoją – grąžinti AB „Lesto“ nepagrįstai išmokėtas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšas.
2014-09-11

Komisija pritarė UAB „Baltpool“ patikrinimo aktui

UAB „Baltpool“ planinis patikrinimas atliktas siekiant nustatyti, kaip laikomasi VIAP lėšų administravimo (surinkimo ir išmokėjimo) tvarkos, nustatytų reikalavimų VIAP lėšų panaudojimo apskaitai, atskaitomybei ir skaidrumui.
2014-09-11

Komisija nustatė elektros energijos rinkos kainą 2015 metams

Įvertinus praėjusių 12 mėn. biržoje susiformavusią vidutinę faktinę elektros energijos kainą, pagalbiniais instrumentais bei dvišalėmis sutartimis suprekiautus kiekius ir kainas, nustatyta 16,54 ct/kWh (4,79 euro ct/kWh) elektros energijos rinkos kaina.
2014-09-11
loading