Įeiti

Viešoji konsultacija dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais išdavimo

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais išdavimo – prašome pastabas ir pasiūlymus teikti skubos tvarka iki 2019 m. birželio 27 d. (imtinai).
2019-06-26
Dujos, Viešosios konsultacijos

CEER skelbia viešąją konsultaciją dėl 2020 m. darbo programos

Europos energetikos reguliuotojų taryba (angl. Council of European Energy Regulators – CEER), kurios narė yra Komisija, skelbia viešąją konsultaciją dėl 2020 m. CEER Darbo programos – pasiūlymus teikite iki 2019 m. rugpjūčio 9 d.
2019-06-21
Elektra, Dujos, Viešosios konsultacijos, Bendradarbiavimas
loading

Prijungimo prie gamtinių dujų sistemos sutarties nutraukimas: kada vartotojas neprivalo atlyginti operatoriaus patirtų išlaidų?

Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą, pasisakė, kad vartotojui turi būti grąžinta visa sumokėta prijungimo įmoka.
2019-06-13
Posėdžio sprendimai (dujos)

Jei vartotojas laiku nedeklaruoja apskaitos prietaiso rodmenų, kaip atsiskaitoma už elektros energiją?

Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą, pripažino, kad laiku nedeklaravus apskaitos prietaiso rodmenų, vartotojui pagrįstai suvartotas elektros energijos kiekis buvo apskaičiuotas pagal vidutinį suvartojimą.
2019-06-13
Posėdžio sprendimai (elektra)

Kaip grąžinama permoka už elektros energiją, jei atsiskaitoma pagal vidutinį suvartojimą?

Kai vartotojas už elektros energiją moka pagal vidutinį suvartojimą ir susidaro skirtumas tarp apmokėto ir faktiškai suvartoto elektros energijos kiekio, bendrovė turi nedelsdama atlikti perskaičiavimą ir grąžinti vartotojui permoką.
2019-06-13
Posėdžio sprendimai (elektra)

Komisija suderino AB „Litgrid“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą

Siekiant užtikrinti objektyvias ir skaidrias sąlygas rinkos dalyviams pasinaudoti elektros energijos perdavimo tinklais, Komisija suderino AB „Litgrid“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašą.
2019-06-13
Posėdžio sprendimai (elektra)
metodine_pagalba dsais energetikosabc
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Viešoji konsultacija dėl parengto teisės akto projekto

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl parengto teisės akto projekto – pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2019 m. birželio 25 d.
2019-06-20

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus parengtiems teisės aktų projektams

Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), Komisija teikia viešajai konsultacijai parengtus teisės aktų projektus – prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. birželio 25 d.
2019-06-20

Nuo 2019 m. birželio mėn. keičiasi reikalavimai biokuro įsigijimo sandoriams

Komisija informuoja rinkos dalyvius, kad nuo 2019 m. birželio mėn. keičiasi reikalavimai biokuro įsigijimo sandoriams.
2019-06-20

Komisija skelbia 2019 m. I ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą

Komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia Biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2019 m. I ketvirtį.
2019-06-19

Viešoji konsultacija dėl parengtų teisės aktų projektų

Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), Komisija skelbia viešajai konsultacijai parengtus teisės aktų projektus.
2019-06-19

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų

Komisija, siekdama sudaryti vienodas ir nediskriminuojančias sąlygas visiems sistemos naudotojams, teikia pakartotinei viešajai konsultacijai AB „Litgrid“ parengtas elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartines sąlygas.
2019-06-18