Įeiti

Įvertintas elektros energetikos sektoriaus įmonių finansinis pajėgumas ir nustatytos žemutinės reikšmės

Komisija, siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas bei kokybiškas paslaugas, atliko elektros energetikos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą.
2016-06-30
Elektra, Dėl įmonių kontrolės

Mažėja UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams

Komisija pakoregavo ir nustatė mažesnius UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, kurie galios nuo 2016 m. liepos 1 d.
2016-06-30
Dujos, Dėl kainų ir tarifų

Konstatuotas UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje reguliuojamos veiklos pažeidimas

Komisija, siekdama užtikrinti, kad vartotojai už šilumą mokėtų pagrįstomis šilumos tiekėjo sąnaudomis, konstatavo, kad UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje laiku nepateikė šilumos bazinės kainos dedamųjų projekto.
2016-06-30
Šiluma, Dėl įmonių kontrolės

UAB „Palangos šilumos tinklai“ išduota licencija šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklai vykdyti

Komisija posėdyje priėmė sprendimą išduoti UAB „Palangos šilumos tinklai“ licenciją vykdyti šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklą Palangos mieste.
2016-06-30
Šiluma, Dėl įmonių kontrolės
loading
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Komisija suderino faktinę Alytaus TP 330 kV skirstyklos rekonstrukcijos darbų sumą

Komisija pritarė po viešųjų pirkimo procedūrų pasikeitusiai AB „Litgrid“ investicijų projekto – Alytaus TP 330 kV skirstyklos rekonstrukcija – faktinei įgyvendinimo sumai, kuri sudaro 10,8 mln. Eur.
2016-06-30

AB „Achema“ įpareigota viešai skelbti privalomą informaciją

Komisija konstatavo, kad AB „Achema“ interneto svetainėje nėra paskelbta informacija apie bendrovės teikiamų paslaugų kainas, reguliuojamos veiklos sąnaudas, investicijas ir kt.
2016-06-30

AB „Prienų šilumos tinklai“ investuoja į efektyvesnę šilumos gamybos ir tiekimo veiklą

Komisija suderino AB „Prienų šilumos tinklai“ atliktą Prienų m. katilinės modernizavimą, kurio bendra vertė siekia 1,634 mln. Eur. 45 proc. investicijai reikalingos sumos buvo finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis.
2016-06-30

Visagine su ES parama bus atnaujinti šilumos tiekimo tinklai

Komisija pritarė valstybės įmonės „Visagino energija“ 2017–2018 metais planuojamiems atlikti šilumos tiekimo tinklų atnaujinimo darbams Visagine, kurių bendra vertė siekia 1,74 mln. Eur.
2016-06-30

Komisija suderino šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją Kaune

Komisija suderino AB „Kauno energija“ šiais metais numatomus atlikti šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos darbus Kaune, kurie yra būtini norint užtikrinti patikimą ir kokybišką vartotojų aprūpinimą šilumos energija.
2016-06-30

Suderinta faktinė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ pastatytų biokuro katilų darbų suma

Komisija pritarė po viešųjų pirkimo procedūrų pasikeitusiai UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ investicijos – dviejų 5 MW biokuro katilų su priklausiniais statybų Mažeikių miesto katinėje – faktinei įgyvendinimo sumai, kuri sudaro 2977,98 tūkst. Eur.
2016-06-30