Įeiti
Sužinokite, kaip elektra atkeliauja iki kiekvieno iš mūsų

Susitikime su Lietuvos auditorių rūmų nariais aptarti reguliuojamos apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo klausimai

Komisija, įvertinusi ūkio subjektų kasmet teikiamas reguliuojamos veiklos ataskaitas, įvardijo dažniausiai pasitaikančius sąnaudų paskirstymo neatitikimus teisės aktų reikalavimams ir pateikė rekomendacinius siūlymus Lietuvos auditorių rūmų nariams.
2017-02-24
Informacija ūkio subjektams, Vartotojams, Bendradarbiavimas, Kitos

Komisija suderino energijos išteklių biržos operatoriaus 2016 m. veiklos ataskaitą

Komisija, įvertinusi energijos išteklių biržos operatoriaus UAB „Baltpool“ pateiktą 2016 m. veiklos ataskaitą, priėmė sprendimą ją derinti.
2017-02-23
Šiluma, Statistika, Dėl įmonių kontrolės

Rokiškio vartotojams perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos vienašališkai

Rokiškio rajono savivaldybei per 30 kalendorinių dienų nenustačius Komisijos suderintų perskaičiuotų UAB „Rokiškio vandenys“ bazinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, Komisija tai padarė vienašališku sprendimu.
2017-02-23
Vanduo, Dėl kainų ir tarifų, Dėl įmonių kontrolės

Kelmėje su ES parama bus modernizuojami centralizuoto šilumos tiekimo tinklai

Komisija pritarė pakoreguotai UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ planuojamos atlikti centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizacijos darbų sumai – iš viso 88,43 tūkst. Eur.
2017-02-23
Šiluma, Dėl investicijų
loading
dsaisissirink_elektros_tiekejaenergetikosabc
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Keičias Energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo standartinių sutarčių sąlygos

Komisija, siekdama užtikrinti efektyvų SGD terminalo darbą, pritarė UAB „Litgas“ parengtoms naujos redakcijos Energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo standartinių sutarčių sąlygoms.
2017-02-23

Komisija suderino UAB „Druskininkų vandenys“ bazines paslaugų kainas vartotojams

Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderinta 1,36 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina.
2017-02-23

Vienašališkai nustatytos VĮ „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos

Atsižvelgiant į tai, kad Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. posėdyje nebuvo priimtas sprendimas dėl VĮ „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų, Komisija jas nustatė vienašališkai.
2017-02-23

UAB „Vilniaus energija“ įpareigota pakoreguoti valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų planą

Komisija konstatavo, kad UAB „Vilniaus energija“ per nustatytą laiką nepateikė pakoreguoto valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2016–2017 m., sumažinant planuojamų atitinkamų sąnaudų vertę iki vidutinės metinės 3 704,0 tūkst. Eur sumos.
2017-02-23

UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ – įpareigojimas pateikti naujos bazinės šilumos kainos projektą

Komisija posėdyje konstatavo, kad UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ likus mažiau nei 5 mėn. iki taikomos šilumos bazinės kainos galiojimo pabaigos nepateikė Komisijai ir Marijampolės rajono savivaldybei naujos bazinės kainos projekto.
2017-02-23

UAB „Soga Baltic Oil“ ir UAB „ELDU“ panaikintos gamtinių dujų tiekimo licencijos

Komisija, atsižvelgdama į tai, kad UAB „Soga Baltic Oil“ ir UAB „ELDU“ nuo licencijų išdavimo dienos, t. y. ilgiau nei 3 metus, nevykdo gamtinių dujų tiekimo veiklos, priėmė sprendimą panaikinti licencijų galiojimą.
2017-02-23