Įeiti

Komisija skelbia 2016 m. I ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą

Komisija kas ketvirtį įvertina informaciją apie svarbiausius įvykius biokuro rinkoje, sudarytus sandorius biržoje, parduoto biokuro kiekius, koncentraciją rinkoje ir teikia apibendrintus duomenis rinkos dalyviams.
2016-08-26
Šiluma, Statistika, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams

Komisijos pozicija: vartotojai neskolingi UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Litesko“

Vartotojai nėra skolingi UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Litesko“ ir neturi mokėti. Jeigu vartotojai jau yra susimokėję, šia suma jiems turės būti sumažintos ateinančių laikotarpių sąskaitos.
2016-08-25
Šiluma, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės

Šilumos įmonė įpareigota vykdyti karšto vandens tiekėjo funkcijas

Vartotojams nepasirinkus apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, šilumos tiekėjas laikomas karšto vandens tiekėju ir turi teikti paslaugas gyventojams bei išrašyti reikalavimus atitinkančias sąskaitas – toks sprendimas priimtas Komisijos posėdyje.
2016-08-17
Šiluma, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės

Gamtinių dujų tarifai taikomi pagal suvartotą kiekį

Visiems tos pačios kategorijos gamtinių dujų vartotojams turi būti taikomos vienodos sąlygos ir paslaugų kainos – taip nusprendė Komisija, išnagrinėjusi Kaune gyvenančio vartotojo ginčą su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.
2016-08-16
Dujos, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės
loading
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Vandens tiekėjai visiems vartotojams privalo taikyti su Komisija suderintas kainas

Vartotojų prašymas individualiai jų bendruomenei taikyti mažesnes geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas dėl netenkinančios paslaugų kokybės nebuvo patenkintas, nes paslaugos gali būti teikiamos tik Komisijos suderintomis kainomis.
2016-08-16

Suderinti UAB „GET Baltic“ aukciono organizavimo nuostatai ir įkainiai

Komisija suderino UAB „GET Baltic“ parengtus aukciono organizavimo nuostatus SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliui realizuoti bei paskirtajam tiekėjui taikomus aukciono organizavimo paslaugų įkainius.
2016-08-11

Komisija suderino AB „Litgrid“ 2015–2020 metais numatytus įgyvendinti investicijų projektus

Komisija, siekdama užtikrinti pagrįstą energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, taip pat patikimą bei efektyvų perdavimo sistemos veikimą, suderino AB „Litgrid“ 2015–2020 metais numatytas įgyvendinti investicijas.
2016-08-11

Šalčininkų vartotojams šilumos kainos nustatytos su pažeidimais

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamosios tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatytos su pažeidimais – toks sprendimas priimtas Komisijos posėdyje.
2016-08-11

Nustatyta mažesnė šilumos kaina Vilniaus rajono vartotojams

Komisija UAB „Nemenčinės komunalininkas“ vartotojams nustatė 7,08 ct/kWh (be PVM) šilumos kainą, t. y. apie 6 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia.
2016-08-11

Komisija vienašališkai nustatė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias

Mažeikių rajono savivaldybės tarybai laiku nepriėmus sprendimo dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, Komisija jas nustatė vienašališkai.
2016-08-11