Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2017.08.16

Vykstančios viešosios konsultacijos


Viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir Elektros departamento Elektros skyriaus vyr. specialistas
Darius Juškaitis
tel. (8 5) 213 5241
el. p. darius.juskaitis@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

 

Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Ttel. (8 5) 213 3430,
el. p. lina.bartkiene@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos bankas, 2017-08-08

 

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo projekto​
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

 

Viešoji konsultacija dėl Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-27
iki 2017-08-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus
vyr. specialistas
Giedrius Blagnys
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. giedrius.blagnys@regula.lt

Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

 

Viešoji konsultacija dėl ​ ​Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-21
iki 2017-07-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad turintys didelę įtaką rezervinės galios rinkoje asmenys teisingai ir pagrįstai paskirstytų sąnaudas pagal konkrečias tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugas.
 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-07-31
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-07-28

 

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2017–2026 m. derinimo projekto​ ​

​​​​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-19
iki 2017-08-15

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistas
Andrejus Ngujen Tat
Tel. (8 5) 213 5241​
El.p. andrejus.ngujen-tat@regula.lt 

Tikslas – užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų asociacija, 2017-08-04
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-07-27

 

Viešoji konsultacija dėl ​gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2017–2026 m.) tinklo plėtros plano derinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-19
iki 2017-08-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrią ir pagrįstą gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą.

 

Viešoji konsultacija dėl Sankcijų skyrimo taisyklių ir Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo projektų​ ​

​​​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-17
iki 2017-07-26

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas Augustas Muliarčikas
Ttel. (8 5) 213 3441,
El. p. augustas.muliarcikas@regula.lt 
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Giedrė Devetinaitė-Puzarienė
Tel. (8 5) 213 6454
El. p. giedre.devetinaite@regula.lt  

​​Tikslas – užtikrinti objektyviais kriterijais grindžiamą ūkio subjektų veiklos priežiūrą.

 

Viešoji konsultacija dėl​ ​Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių pakeitimo projekto
​​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-13
iki 2017-07-21            


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

Tikslas – užtikrinti tinkamą prekybos gamtinėmis dujomis priežiūrą ir stebėseną, didmeninės gamtinių dujų rinkos vientisumą ir skaidrumą bei sukurti prielaidas sąžiningai ir veiksmingai konkurencijai gamtinių dujų rinkoje.

Gautos pastabos pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2017-08-09
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-07-20
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2017-07-20
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-07-18
Lietuvos bankas, 2017-07-18
AB „Šiaulių energija“, 2017-07-17

 

Viešoji konsultacija dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo​

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-10
iki 2017-07-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė
Alma Montrimė
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. alma.montrime@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-07-20
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-07-17
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-07-11

 

Viešoji konsultacija dėl pagrindinių regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimo principų
​Konsultacija vyksta nuo 2017-06-20
iki 2017-07-20


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

​Tikslas – bendros regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimas.

Dokumento versija anglų kalba

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AS „Latvenergo“,2017-07-25
The Public Utilities Commission of Latvia, 2017-07-24
UAB „Litgas“, 2017-07-20
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2017-07-20
AB „Amber Grid“, 2017-07-20
Elering, 2017-07-19
Conexus, 2017-07-19
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-07-14

 

Viešoji konsultacija ​dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2017-06-02
iki 2017-07-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus vyriausioji specialistė
Alma Montrimė
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. alma.montrime@regula.lt

​Tikslas – didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Litesko“, 2017-07-05
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-07-04
UAB „Fortum Heat Lietuva“, 2017-07-04
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-07-03
Lietuvos šilumos ir elektros energetikos darbuotojų profesinė sąjunga, 2017-07-03
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-07-03
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-06-30
AB „Panevėžio energija“, 2017-06-30
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-06-28

 

​ ​Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2017-06-02
iki 2017-07-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento direktoriaus pavaduotoja
Vilma Skinderytė
Tel. (8 5) 213 9268,
El. p. vilma.skinderyte@regula.lt

Tikslas – šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą konkurenciją bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-07-04
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2017-07-04
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-07-03
UAB „Litesko“, 2017-07-04
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-07-03
UAB „Fortum Klaipėda“, 2017-07-03
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2017-07-03
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-06-30
AB „Panevėžio energija“, 2017-06-30
UAB „Pramonės energija“, 2017-06-30
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-06-30
AB „Kauno energija“, 2017-06-30
AB „Klaipėdos energija“, 2017-06-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-06-22

 

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-05-23
iki 2017-06-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus vedėja 
Indrė Musvicienė
Tel. (8 5)213 6332
El. p. indre.musviciene@regula.lt

​Tikslas atsižvelgti į atliktą geriamojo vandens nuostolių, susidarančių daugiabučiuose namuose dėl apskaitos prietaisų paklaidų, analizę ir nustatyti, kokie nuostoliai pagrįstai gali būti įskaičiuojami į geriamojo vandens kainą vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Vilnius economics“, 2017-06-22
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2017-06-22
AB „Vilniaus vandenys“, 2017-06-21
UAB „Panevėžio gatvės“, 2017-06-20
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2017-06-20
UAB „Kauno vandenys“, 2017-06-20
UAB „Šiaulių vandenys“, 2017-06-19
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-06-19
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-06-16
UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2017-06-14
Šiaulių miesto savivaldybė, 2017-06-08

 

Viešoji konsultacija dėl Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-05-05
 iki 2017-06-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus patarėja
Ramunė Zailskienė
Tel. (8 5) 216 3732
El. p. ramune.zailskiene@regula.lt

​Tikslas užtikrinti, kad keleivių ir transporto priemonių perkėlimas per Kuršių marias būtų pagrįstas būtinosiomis sąnaudomis.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, 2017-05-15
AB „Smiltynės perkėla“, 2017-05-09

 

Pakartotinė viešoji konsultacija ​dėl naujos redakcijos Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-04-28
iki 2017-05-26

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos
skyriaus vedėjas
Matas Taparauskas
Tel. (8 5) 239 7824
El. p. matas.taparauskas@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti skaidrią ir efektyvią konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje, įvertinant susiformavusią praktiką bei kylančius ginčus dėl nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) pagamintos šilumos supirkimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-06-21
Panevėžio miesto savivaldybė, 2017-06-16
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-06-09
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-05-31
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-05-30
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-05-30
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-05-26
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2017-05-26
UAB „Litesko“, 2017-05-26
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-05-25
AB „Kauno energija“, 2017-05-26
UAB Kaumo termofikacijos elektrinė, 2017-05-25
UAB „Fortum Klaipėda“, 2017-05-25
AB „Panevėžio energija“, 2017-05-25
UAB „Pramonės energija“, 2017-05-25
AB „Klaipėdos energija“, 2017-05-25
Elektrėnų savivaldybė, 2017-05-18
Jurbarko rajono savivaldybė, 2017-05-03


Viešoji konsultacija ​dėl Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodikos patvirtinimo

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-03-23
iki 2017-04-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos paskirstymo skyriaus vyriausiasis specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 5540
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt

​Tikslas – nustatyti karšto vandens normatyvus, atsižvelgiant į faktinį suvartojimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-04-07
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-04-07
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-04-07
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, 2017-04-05
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-04-04

 

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energijos kainų svyravimų rizikos draudimo galimybių analizės ​

​Konsultacija vyksta nuo 2017-03-23
iki 2017-04-06


Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento                 
Elektros skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 219 0710
El. p. paulius.blazys@regula.lt
Dujų ir elektros departamento                 
Elektros skyriaus vyresn. specialistas
Andrejus Ngujen Tat
Tel. (8 5) 213 5241​
El.p. andrejus.ngujen-tat@regula.lt

​Tikslas – įgyvendinti Europos Komisijos 2016 m. rugsėjo 26 d. reglamento (ES) Nr. 2016/1719, kuriuo nustatomos prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės, nuostatas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Litgrid“, 2017-04-07
Elering AS, 2017-04-07
Eesti Energia AS, 2017-04-06
UAB „Energijos tiekimas“, 2017-04-04
Axpo Nordic AS, 2017-04-04

 

Viešoji konsultacija dėl ​ AB „LESTO“ Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-12-13
iki 2017-01-12

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistė
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt.

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-01-11
Valstybinė energetikos inspekcija, 2016-12-22

 

Viešoji konsultacija dėl ​Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-12-05
iki 2017-01-30


Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos
skyriaus vedėjas Matas Taparauskas
Tel. (8 5) 239 7824
El. p. matas.taparauskas@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti skaidrią ir efektyvią konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje, įvertinant susiformavusią praktiką bei kylančius ginčus dėl nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) pagamintos šilumos supirkimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-02-21
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-02-01
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-01-31
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2017-01-30
UAB „Pramonės energija“, 2017-01-30
UAB Kauno termofikacijos elektrinė, 2017-01-30 
UAB „Geoterma“, 2017-01-30 
UAB „Fortum Klaipėda“, 2017-01-30
AB „Klaipėdos energija“, 2017-01-30
AB „Panevėžio energija“, 2017-01-30
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, 2017-01-30
UAB „Utenos šilumos tinklai“, 2017-01-30 
UAB „Ekotermija“, 2017-01-30 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-01-30 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-01-26
AB „Kauno energija“, 2017-01-23

2017-04-28 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.