Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2020.10.20

Vykstančios viešosios konsultacijosKonsultacija vyksta nuo 2020-10-07 iki 2020-10-16

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėj

Eglė Paipolienė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. egle.paipoliene@vert.lt
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus patarėj
Lina Karpavičiūtė
Tel. (8 5) 250 6183
El.p. lina.karpaviciute@vert.lt

Tikslas – atlikti Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimus.Konsultacija vyksta nuo 2020-10-06 iki 2020-10-20

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus 
vyr. specialistas Vytautas Jucius
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. vytautas.jucius@vert.lt

Tikslas – atlikti aprašo pakeitimus, atsižvelgiant į Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo papildymą, atlikti pakeitimus, įvertinus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimus bei susiklosčiusią praktiką.


Konsultacija vyksta nuo 2020-09-30 iki 2020-10-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento 
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus patarėja Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p.
ana.matijaskiene@vert.lt.

Tikslas – nutarimo projektą pakeisti nauja redakcija, atsižvelgiant į tai, kad keičiama daugiau kaip pusė teisės akto nuostatų, bei nuostatų sudėtingumas bei kt.


(Pirmoji viešoji konsultacija paskelbta 2020 m. rugpjūčio 11 d.).
Konsultacija vyksta nuo 2020-09-29 iki 2020-10-09

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus vyr. sepecialistė
Gintarė Klovienė
Tel. (8 5) 213 3437
El. p. gintare.kloviene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus
patarėjas Mindaugas Bernotas
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. mindaugas.bernotas@vert.lt
Techninės priežiūros departamento 
Koordinavimo ir analizės skyriaus
patarėjaBirutė Iveta Jagminienė
Tel. (8 616) 78589
El. p. birute.jagminiene@vert.lt

Tikslas – atlikti pakeitimus, atsižvelgiant į praktikoje kylančius klausimus ir įvertinus investicijų derinimo metų įmonių pateiktas pastabas.

(Pirmoji viešoji konsultacija paskelbta 2020 m. balandžio 8 d.).

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Klaipėdos energija", 2020-10-06
UAB "Šiaulių vandenys", 2020-10-06
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2020-10-09
AB "Panevėžio energija", 2020-10-09
LR Aplinkos ministerija, 2020-10-13
UAB "Vilniaus vandenys", 2020-10-13
Aplinkos apsaugos agentūra, 2020-10-13


Konsultacija vyksta nuo 2020-09-28 iki 2020-10-02

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
patarėja Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 239 7825, mob. tel. +370 616 13482
El. p. lina.bartkiene@vert.lt

Tikslas – atlikti Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Ignitis gamyba" (priedas), 2020-10-20
AB "Ignitis grupė", 2020-10-20


Konsultacija vyksta nuo 2020-09-23 iki 2020-11-02

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento 
Šilumos bazinių kainų skyriaus 
vedėja Eglė Goculenko
Tel. 8 (619) 79 410
El. p. egle.goculenko@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento 
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus
vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Tel. 8 (614) 03 928
El. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt

Tikslas – atlikti bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo, bazinės kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo ir kt. Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimus.

(Pakartotinė viešoji konsultacija, pirmoji konsultacija paskelbta 2019 m. spalio 3 d.).

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-10-02

Konsultacija vyksta nuo 2020-08-31 iki 2020-09-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento 
Ekonominės analizės skyriaus
vedėja Rūta Mašidlauskienė
Tel. (8 5) 213 9268
El. p. ruta.masidlauskiene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento 
Ekonominės analizės skyriaus 
vyr. specialistė Aleksandra Čepukėnienė
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. aleksandra.cepukeniene@vert.lt

Tikslas – patikslinti Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą, atlikti techninio ir redakcinio pobūdžio pakeitimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, 2020-09-08
UAB "Šiaulių vandenys", 2020-09-08
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, 2020-09-09
UAB "Lazdijų vanduo", 2020-09-10
LR Energetikos ministerija, 2020-09-11
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2020-09-11

Konsultacija vyksta nuo 2020-08-19 iki 2020-09-02

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Karolis Demšė

Tel. (8 5) 2506183
El. p. karolis.demse@vert.lt

Tikslas – patikslinti gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklius bei jų  įvertinimo tvarką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-08-26
UAB "Ignitis", 2020-09-02
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2020-09-07
Konsultacija vyksta nuo 2020-08-11 iki 2020-08-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento 
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus patarėja Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@vert.lt

Tikslas – patikslinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarką.
Konsultacija vyksta nuo 2020-08-11 iki 2020-08-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento 
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus patarėja Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@vert.lt

Tikslas – patikslinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijoje ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
LR Specialiųjų tyrimų tarnyba, 2020-10-01
UAB "Ignitis", 2020-10-01
AB "Amber Grid", 2020-10-01
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2020-10-01


Konsultacija vyksta nuo 2020-07-24 iki 2020-08-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Laima Kasparavičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241, mob. +370 615 22973
El. p. laima.kasparaviciute@vert.lt

Tikslas – nustatyti elektros energijos kainos, kuria kompensuojama už elektros energiją gaminančių vartotojų suvartotos elektros energijos kiekį viršijantį į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekį, kainos apskaičiavimo tvarką. 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2020-08-11
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-08-12Konsultacija vyksta nuo 2020-07-24 iki 2020-08-24

Kontaktinių asmenų duomenys:
Tarybos vyr. patarėjas 
Dalius Krinickas
Tel. (8 5) 250 6182
El. p. dalius.krinickas@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus
vedėja Rūta Mašidlauskienė
Tel. (8 5) 213 9268
El. p. ruta.masidlauskiene@vert.lt

Tikslas – patikslinti dokumentą, kuris leis auditoriui ar audito įmonei atlikti Reguliavimo apskaitos sistemos patikrą taip, kad Taryba, remdamasi Reguliavimo apskaitos sistemos patikros ataskaita ir (ar) išvada, galėtų visiškai įsitikinti Tarybos nustatytų Reguliavimo apskaitos sistemos reikalavimų įgyvendinimu.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba, 2020-07-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-08-03
Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", 2020-08-13
UAB "Joniškio vandenys", 2020-08-17
AB "Ignitis gamyba" (priedas), 2020-08-25
AB "Klaipėdos nafta" (priedas), 2020-08-24
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2020-08-24
AB "Energijos skirstymo operatorius" (priedas), 2020-08-25
UAB "Vilniaus vandenys", 2020-08-14
AB "Amber Grid", 2020-08-25
UAB "Ignitis" (priedas), 2020-08-25
UAB "Litesko", 2020-08-26
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (priedas), 2020-08-25
Lietuvos auditorių rūmai, 2020-09-10


Konsultacija vyksta nuo 2020-07-08 iki 2020-08-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus 
patarėja Eglė Paipolienė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. egle.paipoliene@vert.lt

Tikslas – užtikrinti paprastesnę prieigą prie SGD terminalo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Ignitis" (priedas), 2020-08-10
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2020-09-11
Konsultacija vyksta nuo 2020-07-10 iki 2020-08-09

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6185
El. p.justas.valaitis@vert.lt

Tikslas – užtikrinti vienodas ir nediskriminuojančias sąlygas rinkos dalyviams pasinaudoti gamtinių dujų skirstymo sistema.

Pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2020-09-11

Konsultacija vyksta nuo 2020-07-10 iki 2020-07-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Ernestas Braževičius
Tel.
(8 5) 213 5241
El. p.
ernestas@brazevicius@vert.lt

Tikslas – įgyvendinti Elektros energetikos įstatymo nuostatas, suderinti LITGRID AB projektą, kurį sudaro standartinės sąlygos, kurios bus bendros visiems tinklų naudotojams ir bus skelbiamos viešai, su suinteresuotais asmenimis.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Lietuvos geležinkeliai", 2020-07-16
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2020-07-23
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-07-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-07-24
AB "Energijos skirstymo operatorius" (priedas), 2020-08-03


Konsultacija vyksta nuo 2020-07-09 iki 2020-07-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyriausiasis specialistas
Ernestas Braževičius
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ernestas.brazevicius@vert.lt

Tikslas – įgyvendinti Elektros energetikos įstatymo nuostatas, suderinti perdavimo sistemos operatoriaus pateiktą tinklų plėtros planą su visais suinteresuotais tinklų naudotojais.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Ignitis grupė", 2020-07-17
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2020-07-23
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2020-08-13Konsultacija vyksta nuo 2020-07-03 iki 2020-07-20

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir Elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. paulius.blazys@vert.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrią, konkurencija ir technologinio neutralumo principu grindžiamą, pajėgumų užtikrinimo mechanizmo aukcionuose dalyvaujančių asmenų ir šių asmenų bei jų valdomų ir (ar) sutelktų pajėgumų aukciono vienetų atranką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba2020-07-09
AB "Ignitis gamyba" (priedas), 2020-07-17
UAB "Ignitis grupė" (priedas), 2020-07-17
UAB „Green Genius“, 2020-07-21
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija (priedas), 2020-07-21
UAB „Axton Commodities“, 2020-07-22
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-07-30Projektų paketas


Konsultacija vyksta nuo 2020-06-22 iki 2020-06-29

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento 
Vandens skyriaus vedėja
Indrė Musvicienė
Tel. (8 5) 213 6332
El. p. indre.musviciene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento 
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 
vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Tel. (8 5) 216 3732
El. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB "Palangos vandenys", 2020-06-23
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba2020-06-25
UAB "Alytaus šilumos tinklai"2020-06-23
AB "Šiaulių energija", 2020-06-25
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"2020-06-25
AB "Kauno energija", 2020-06-26
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2020-06-29
Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", 2020-06-25
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2020-06-29
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija2020-06-29
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2020-07-13


Viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. 8 (620) 52493; (8 5) 213 9810
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt

Tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingai bei laiku įgyvendinti pagrindinius strateginius projektus, t. y. Bendro intereso projektus.
Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo 

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. 8 (620) 52493; (8 5) 213 9810
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt

Tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingai bei laiku įgyvendinti pagrindinius strateginius projektus, t. y. Bendro intereso projektus.


Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos pakeitimo 

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. 8 (620) 52493; (8 5) 213 9810
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt

Tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingai bei laiku įgyvendinti pagrindinius strateginius projektus, t. y. Bendro intereso projektus.Viešoji konsultacija dėl  Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo 

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. 8 (620) 52493; (8 5) 213 9810
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt

Tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingai bei laiku įgyvendinti pagrindinius strateginius projektus, t. y. Bendro intereso projektus.Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų pakeitimo 

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. 8 (620) 52493; (8 5) 213 9810
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt

Tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingai bei laiku įgyvendinti pagrindinius strateginius projektus, t. y. Bendro intereso projektus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Amber Grid", 2020-04-27Viešoji konsultacija dėl Bendro intereso projektų papildomų paskatų ir rizikų vertinimo metodikos

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-21 iki 2020-05-21

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. 8 (620) 52493; (8 5) 213 9810
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt

Tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingai bei laiku įgyvendinti pagrindinius strateginius projektus, t. y. Bendro intereso projektus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Klaipėdos nafta", 2020-05-20
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, 2020-05-20
AB "Amber Grid", 2020-05-20
LITGRID AB (priedas), 2020-05-25


Viešoji konsultacija dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-08 iki 2020-05-08 

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus vyriausioji specialistė
Gintarė Klovienė
Tel. (8 5) 213 3437
El. p. gintare.kloviene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas
Mindaugas Bernotas
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. mindaugas.bernotas@vert.lt

 

Tikslas – nustatyti reikalavimus investicijų derinimui, kai reikalingas investicijos patikrinimas apžiūrint infrastruktūrą ar kitą objektą vietoje; tobulinti investicijų vertinimo ir derinimo šilumos ir vandens sektoriuose praktiką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 2020-04-21
AB "Šiaulių energija", 2020-04-30
AB "Panevėžio energija", 2020-05-04
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-05-05
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, 2020-05-06
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2020-05-06
AB "Ignitis gamyba", 2020-05-08
Aplinkos apsaugos agentūra, 2020-05-08
UAB "Šiaulių vandenys", 2020-04-21
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2020-05-08

(Pakartotinė viešoji konsultacija paskelbta 2020 m. rugsėjo 29 d.).


Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-06 iki 2020-05-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistas Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@vert.lt

Tikslas – suderinti Sąvado nuostatas su Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatomis ir patobulinti šilumos perdavimo tinklo dispečerinio valdymo bei balansavimo taisykles.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-04-14
UAB "Energy Advice", 2020-04-14
AB "Panevėžio energija", 2020-04-17
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2020-04-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-05-04
AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA", 2020-05-04
UAB "Kauno kogeneracinė jėgainė", 2020-05-05
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, 2020-05-05
UAB „Fortum Klaipėda“, 2020-05-05
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2020-05-05
UAB “Forest investment”, 2020-05-07
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2020-05-07
UAB "Pramonės energija", 2020-05-06
AB "Kauno energija", 2020-05-08
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2020-05-12


Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimo derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-02-14 iki 2020-02-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus 
vyresnioji specialistė
Viktorija Strazdaitė
Tel. (8 6) 198 7537
El. p. 
viktorija.strazdaite@vert.lt

Tikslas – užtikrinti patikimas ir kokybiškas elektros energijos persiuntimo paslaugas vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

AB "Achema", 2020-02-18
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-02-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-02-25
Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-02-14 iki 2020-02-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus 
vyresnioji specialistė
Viktorija Strazdaitė
Tel. (8 6) 198 7537
El. p. 
viktorija.strazdaite@vert.lt

​Tikslas – užtikrinti patikimas ir kokybiškas elektros energijos persiuntimo paslaugas vartotojams.Viešoji konsultacija dėl  Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-12-23 iki 2020-01-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus 
vyresnioji specialistė
Viktorija Strazdaitė
Tel. (8 6) 198 7537
El. p. 
viktorija.strazdaite@vert.lt

​Tikslas – patikslinti Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2020-01-03 (priedas)
LITGRID AB, 2020-01-02
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2020-01-06,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-01-07
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2020-01-13Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-10-03 iki 2019-11-18

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus
vedėja Eglė Goculenko
tel. (8 5) 239 7824
 el. p. egle.goculenko@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus
vedėjas Aivaras Ciesiūnas
tel. (8 5) 216 3732
el. p.
aivaras.ciesiunas@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus
patarėja Ramunė Zailskienė
tel. (8 5) 216 3732
 el. p. ramune.zailskiene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus
vyr. specialistė Sandra Grinienė
tel. (8 5) 216 3732
 el. p.
sandra.griniene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
vyr. patarėjas Dalius Krinickas
tel. (8 5) 250 6182
 el. p.
dalius.krinickas@vert.lt

Tikslas – užtikrinti aiškesnį šilumos kainų nustatymo reglamentavimą ir efektyvinti šilumos sektorių.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Kauno energija", 2019-11-25
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-11-18 (1 priedas, 2 priedas)
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-11-15
UAB „ENG", 2019-11-15
AB „Klaipėdos energija", 2019-11-15 (priedas)
AB „Šiaulių energija", 2019-10-29
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis", 2019-10-08
Lietuvos energetikos institutas, 2019-11-15
AB "Ignitis gamyba", 2019-11-19
UAB „Kirtimų katilinė“, 2019-11-19
UAB "Litesko", 2019-11-20
UAB „Fortum Klaipėda“, 2019-11-18
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2019-11-18
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-12-19


(2020-09-23 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija)