Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2020.03.26

Vykstančios viešosios konsultacijos


Viešoji konsultacija dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-03-26 iki
2020-04-02

Kontaktinių asmenų duomenys:
Techninės priežiūros departamento
Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja,
laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas
Birutė Jagminienė
Tel. (8 61678589
El. p. birute.jagminiene@vert.lt

Tikslas – patikslinti Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisykles.
Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-03-24 iki 2020-04-07

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir Elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. lina.bartkiene@vert.lt

Tikslas – iš reguliuojamų ūkio subjektų gauti išsamią informaciją.

Gautos pastabos ir pasiūlymai: 
LITGRID AB, 2020-03-25Viešoji konsultacija dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų  papildymo 

Konsultacija vyksta nuo 2020-03-18 iki 2020-03-30

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
tel. 8 (618) 34 628
el. p.
irena.zaliauskiene@vert.lt
Techninės priežiūros departamento
Kauno teritorinio skyriaus
vyr. specialistas Algimantas Vaičiulis
tel. 8 (615) 25623
el. p.
algimantas.vaiciulis@vert.lt

Tikslas – tobulinti VERT atliekamas funkcijas.

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-03-06 iki 2020-03-10

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyr. specialistė 
Edita Badrinienė
el. p. edita.badriniene@vert.lt
tel. (8 5) 239 7825
Elektros skyriaus patarėja 
Laima Kasparavičiūtė
el. p. laima.kasparaviciute@vert.lt 
tel. (8 5) 213 5241

Tikslas – aiškiau reglamentuoti Aukcionų organizavimo procedūras. 


Gautos pastabos ir pasiūlymai: 

UAB „Ignitis renewables“, 2020-03-13
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija,  2020-03-16
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija2020-03-16 
LITGRID AB, 2020-03-18     Konsultacija dėl Lietuvos PSO perdavimo paslaugų kainų struktūroje 2021 m. taikytinų daugiklių, sezoninių koeficientų ir nuolaidų

Konsultacija vyksta nuo 2020-02-19 iki 2020-03-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus patarėja
M. Vorobjova-Derkač
Tel. (8 5) 250 6183
el. p. marta.vorobjova@vert.lt

Viešosios konsultacijos dokumentai:
Lydraštis;
Viešosios konsultacijos dokumentas (anglų k.);
Viešosios konsultacijos dokumento santrauka (lietuvių k.);
Gamtinių dujų perdavimo tarifų skaičiavimo modelis.


Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt (kopija marta.vorobjova@vert.lt ir tariffs@ambergrid.lt).


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-02-17 iki 2020-02-19 12 val.

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus patarėja Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 250 6183
el. p. lina.karpaviciute@vert.lt
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
patarėjas Ignas
Kazakevičius 
tel. (8 5) 213 9810
el. p. ignas.kazakevicius@vert.lt

Tikslas – objektyviau paskirstyti kaštus prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos.Antroji viešoji konsultacija buvo paskelbta 2019-12-30.

Gautos pastabos ir pasiūlymai: 
AB "Amber Grid", 2020-02-19


Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimo derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-02-14 iki 2020-02-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyr. specialistė 
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. milda.budreckaite@vert.lt

Tikslas – užtikrinti patikimas ir kokybiškas elektros energijos persiuntimo paslaugas vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

AB "Achema", 2020-02-18
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-02-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-02-25
Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-02-14 iki 2020-02-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyr. specialistė 
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. milda.budreckaite@vert.lt

​Tikslas – užtikrinti patikimas ir kokybiškas elektros energijos persiuntimo paslaugas vartotojams.Viešoji konsultacija dėl Administracinio nusižengimo teisenos, administracinio nusižengimo bylos sudarymo ir apskaitos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo taisyklių derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-01-30 iki 2020-02-14

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus vyr. specialistė
Renata Šeškevičienė
tel. (8 687) 32 025
el. p.
renata.seskeviciene@vert.lt

​Tikslas – nustatyti administracinio nusižengimo teisenos pradžios, administracinio nusižengimo tyrimo atlikimo, administracinio nusižengimo protokolo ir administracinio nurodymo surašymo, administracinio nusižengimo bylos rengimo nagrinėti ir nagrinėjimo, nutarimo surašymo, priėmimo administracinio nusižengimo byloje, taip pat šio nutarimo apskundimo ir vykdymo, administracinio nusižengimo bylos sudarymo ir apskaitos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo tvarką.
Viešoji konsultacija dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2020-01-24 iki 2020-01-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus vedėja
Rūta Mašidlauskienė
Tel.  (8 5) 213 92 68
El. p. ruta.masidlauskiene@vert.lt

​Tikslas – mažinti administracinę naštą bei užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Šiaulių vandenys", 2020-01-28
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2020-01-30
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba, 2020-01-30

 

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-12-30 iki 2020-01-15

Kontaktinių asmenų duomenys:
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėja, laikinai vykdanti Elektros skyriaus vedėjo funkcijas
Rimgailė Baliūnaitė
tel. (8 5) 219 0710, el. p. rimgaile.baliunaite@vert.lt
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistė
Edita Badrinienė
el. p. edita.badriniene@vert.lt
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
tel. (8 5) 239 7825
el. p. lina.bartkiene@vert.lt

​Tikslas – patikslinti, kaip yra apskaičiuojamos ir vartotojo mokamos infrastruktūros išlaikymo sąnaudos.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-01-15
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2020-01-15
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2020-01-17
Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo 

Konsultacija vyksta nuo 2019-12-30 iki 2020-01-15

Kontaktinių asmen duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 213 9810 
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Marta Vorobjova
tel. (8 5) 250 6183,
el. p.
 marta.vorobjova@vert.lt.

​Tikslas – objektyviau paskirstyti kaštus prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-01-10
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2020-01-15
AB "Amber Grid"2020-01-15Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo 

Konsultacija vyksta nuo 2019-12-30 iki 2020-01-15

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 213 9810 
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Marta Vorobjova
tel. (8 5) 250 6183, el. p. marta.vorobjova@vert.lt.

​Tikslas – objektyviau paskirstyti kaštus prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-01-10
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, 2020-01-10
AB "Energijos skirstymo operatorius",  (skaičiuoklė), 2020-01-16
AB "Amber Grid"2020-01-16


Trečioji viešoji konsultacija paskelbta 2020-02-17Viešoji konsultacija dėl  Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-12-23 iki 2020-01-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyr. specialistė 
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. milda.budreckaite@vert.lt

​Tikslas – patikslinti Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2020-01-03 (priedas)
LITGRID AB, 2020-01-02
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 2020-01-06,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-01-07
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2020-01-13Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-24 iki 2019-11-23

Kontaktinių asmenų duomenys: 
Šilumos ir vandens departamento

Ekonominės analizės skyriaus vedėja
Rūta Mašidlauskienė
tel. (8 5) 213 9268,
el. p. ruta.masidlauskiene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėjas
Aivaras Ciesiūnas
tel. (8 5) 216 3732, 
el. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
 vyr. patarėjas Dalius Krinickas
 tel. (8 5) 250 6182,
 el. p. dalius.krinickas@vert.lt

​Tikslas didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą, ekonominį skaidrumą, mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-11-22
UAB "Litesko", 2019-11-25
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-11-25
AB "Ignitis gamyba", 2019-11-25
AB "Kauno energija", 2019-11-28
UAB „Kirtimų katilinė“, 2019-11-25


​Viešoji konsultacija dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklių projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-08 iki 2019-10-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
vyresn. specialistas
Laurynas Kenstavičius
tel. (8 5) 239 7821
el. p. laurynas.kenstavicius@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradėjo darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.
Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-10-03 iki 2019-11-18

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus
vedėja Eglė Goculenko
tel. (8 5) 239 7824
 el. p. egle.goculenko@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus
vedėjas Aivaras Ciesiūnas
tel. (8 5) 216 3732
el. p.
aivaras.ciesiunas@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus
patarėja Ramunė Zailskienė
tel. (8 5) 216 3732
 el. p. ramune.zailskiene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus
vyr. specialistė Sandra Grinienė
tel. (8 5) 216 3732
 el. p.
sandra.griniene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
vyr. patarėjas Dalius Krinickas
tel. (8 5) 250 6182
 el. p.
dalius.krinickas@vert.lt

Tikslas – užtikrinti aiškesnį šilumos kainų nustatymo reglamentavimą ir efektyvinti šilumos sektorių.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Kauno energija", 2019-11-25
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-11-18 (1 priedas, 2 priedas)
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-11-15
UAB „ENG", 2019-11-15
AB „Klaipėdos energija", 2019-11-15 (priedas)
AB „Šiaulių energija", 2019-10-29
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis", 2019-10-08
Lietuvos energetikos institutas, 2019-11-15
AB "Ignitis gamyba", 2019-11-19
UAB „Kirtimų katilinė“, 2019-11-19
UAB "Litesko", 2019-11-20
UAB „Fortum Klaipėda“, 2019-11-18
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2019-11-18
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-12-19

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo atnaujinimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-09-26 iki 2019-10-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Laima Kasparavičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241

El. p. laima.kasparaviciute@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Elektros energetikos įstatymo, Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo ir Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos pakeitimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-10-17
LITGRID AB, 2019-10-15
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-10-10
UAB „Ignitis“, 2019-10-10
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2019-10-10


Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-16
iki 2018-12-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslasobjektyviau paskirstyti kaštus prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos.

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Amber Grid“, 2018-12-17
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-12-17 (priedas)Antroji viešoji konsultacija paskelbta 2019-12-30.


Viešoji konsultacija dėl Įmokų už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su energetikos įmonių, turinčių leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis, reguliuojamosios veiklos priežiūra, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-08-06
iki 2019-09-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento Energetinio efektyvumo ir leidimų skyriaus

Vyr. specialistė

Ramunė Laukevičienė

Tel. (8 5) 213 53 42
El.p. ramune.laukeviciene@vert.lt

Tikslas – užtikrinti rinkos dalyvių informuotumą.
             
             
Gautos pastabos ir pasiūlymai:

ORLEN Lietuva, 2019-09-04
UAB „Saurida“, 2019-09-03
AB „Suskystintos dujos“, 2019-09-03
Prekiautojų suskystintomis dujomis asociacija, 2019-09-03
Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija, 2019-08-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-08-23Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-07
iki 2019-06-20

Kontaktinio asmens duomenys:

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel.  (8 5) 213 5241
El. p.
ramute.cirulyte@vert.lt

Tikslas – iš reguliuojamų ūkio subjektų gauti išsamią informaciją.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, 2019-06-14
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2019-06-18