Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2018.10.19

Vykstančios viešosios konsultacijos
Viešoji konsultacija dėl 2018 m. vasario 28 d. patvirtintos Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo aprašo redakcijos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-10-19
iki 2018-11-12

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento 
Šilumos gamintojų ir konkurencijos
skyriaus vedėjas
Matas Taparauskas
Tel. (8 5) 239 7824
El. p. matas.taparauskas@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad prognozuojamam šilumos vartotojų poreikiui patenkinti reikalingas iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamas arba šilumos tiekėjo turimais šilumos gamybos įrenginiais gaminamas šilumos kiekis turi būti nustatomas šilumos aukciono būdu, kurį organizuoja energijos išteklių biržos operatorius.


Viešoji konsultacija dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto​

​Konsultacija vyksta nuo 2018-10-08
iki 2018-10-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento 
Ekonominės analizės skyriaus patarėjas
Giedrius Blagnys
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. giedrius.blagnys@regula.lt 

​1 projektas
2 projektas

Tikslas – suvienodinti reikalavimus šilumos, dujų, elektros ir vandens sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Anykščių vandenys, 2018-1-18
UAB „Šiaulių vandenys“, 2018-10-17
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-10-15


Viešoji konsultacija dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-09-26
iki 2018-10-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt

​Tikslas – atsižvelgti į Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, kurie numato įpareigojimą atskirai nustatyti kainą kiekvienai viešuosius interesus atitinkančiai paslaugai.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-10-09
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-10-08
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-10-08
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-10-04Viešoji konsultacija dėl tarpinės Rezervinės galios rinkos tyrimo ataskaitos

​Konsultacija vyksta nuo 2018-09-03
iki 2018-09-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Paulius Blažys 
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas – sudaryti sąlygas rinkos dalyviams susipažinti ir pateikti pastabas dėl atliekamo rezervinės galios rinkos tyrimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018 09 13
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba, 2018 09 13
AB „Panevėžio energija“, 2018 09 10
AB „Litgrid“, 2018 09 10
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2018 09 10​Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-08-08
iki 2018-08-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@regula.lt

​Tikslas – atskirti šalies gamtinių dujų sektoriaus reguliavimą nuo regioninio reguliavimo bei suvienodinti pajamų ir (ar) kainų viršutinių ribų nustatymo ir koregavimo principus gamtinių dujų ir elektros sektoriuose, taip pat kainų nustatymo principus pakartotinio dujinimo ir skirstymo veiklose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-08-23
AB „Klaipėdos nafta“, 2018-08-23
UAB „Litgas“, 2018-08-22
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-08-21

 

Viešoji konsultacija dėl ​Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-07-30
iki 2018-08-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. irena.burdulyte@regula.lt
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

Tikslas – suvienodinti pajamų ir (ar) kainų viršutinių ribų koregavimo principus gamtinių dujų ir elektros sektoriuose, patikslinant reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Amber Grid“, 2018-08-20

 

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2018–2027 m. derinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-07-23
iki 2018-08-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt

​Tikslas - užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2018-08-16
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-08-02
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2018-07-27

 

Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2018-07-11
iki 2018-07-16

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės  skyriaus vyr. specialistė
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. lina.bartkiene@regula.lt

​Tikslas – didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2018-07-17
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-07-16
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-07-13

 

Viešoji konsultacija dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-05-31
iki 2018-06-30

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Anastasija Skunčikaitė
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. anastasija.skuncikaite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad apskaičiuojant įmoką už vartotojų elektros įrenginių prijungimą prie skirstomojo tinklo būtų įtraukiamos tik būtinosios sąnaudos, kurios iš tiesų patiriamos prijungiant elektros energijos įrenginius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Litgrid“, 2018-07-10
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-06-29
Valstybinė energetikos indpekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, 2018-06-27
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-06-11


Viešoji konsultacija dėl ​ ​naujos redakcijos Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos

​Konsultacija vyksta nuo 2018-05-24
iki 2018-06-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas
Rytas Kantakevičius
Tel. (8 5) 213 3430
El. p. rytas.kantakevicius@regula.lt

Tikslas – suvienodinti šilumos sektoriuje taikomą teisinį reglamentavimą ir reguliavimo principus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2018-06-25
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-06-13
UAB „Skuodo šiluma“, 2018-06-01
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-05-28

 

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl​ ​Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-05-02
iki 2018-05-11


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Darius Juškaitis
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. darius.juskaitis@regula.lt

Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-05-14
AB „Litgrid“, 2018-05-11
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-05-11
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-05-09

              


Viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir Elektros departamento Elektros skyriaus vyr. specialistas
Darius Juškaitis
tel. (8 5) 213 5241
el. p. darius.juskaitis@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-09-01
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-08-31
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2017-08-30
AB „Litgrid“, 2017-08-28
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-08-28

AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-08-28
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24

 

Viešoji konsultacija dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti​ ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-04-26
iki 2018-05-27

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausiasis specialistas Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt

Tikslas – skatinti efektyviau vartoti šilumos energiją.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2018-05-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-05-25
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-05-25
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2018-05-25
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2018-05-02

Viešoji konsultacija dėl ​elektros energijos perdavimo sistemos operatorių pateiktų pasiūlymų dėl tarpzoninių rizikos apsidraudimo galimybių

​Konsultacija vyksta nuo 2018-03-12
iki 2018-03-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5270
El. p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas – suvienodinti teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2018-06-21
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-03-28
AB „Energijos tiekimas“, 2018-03-27

 

​ ​Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-01-11
iki 2018-02-10

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Anastasija Skunčikaitė
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. anastasija.skuncikaite@regula.lt
Dujų skyriaus vyresn. specialistas Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.valaitis@regula.lt
Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas
Mindaugas Bernotas
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. mindaugas.bernotas@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti sklandesnį ir efektyvesnį investicijų vertinimo ir derinimo procesą, tikslesnį energetikos įmonių lėšų planavimą ir panaudojimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Litgrid“, 2018-02-12
AB „Amber Grid“, 2018-02-09
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-02-09
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2018-02-09
UAB „Pramonės energija“, 2018-02-08
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, 2018-02-08
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-02-07
AB „Panevėžio energija“, 2018-02-07
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2018-02-07
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, 2018-02-02
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-01-31
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2018-01-22
UAB „Palangos šilumos tinklai“, 2018-01-12

 

Viešoji konsultacija dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2017-12-22​ iki
2018-01-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus                
patarėja         
Lina Bartkienė
tel. (8 5) 213 3628
el. p. lina.bartkiene@regula.lt
Vandens skyriaus
vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
tel. (8 5) 213 1983
el. p. vida.zileniene@regula.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė
tel. (8 5) 213 9324
el. p. renata.bartasiute@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 250 6183
el. p. lina.karpaviciute@regula.lt
Elektros skyriaus
patarėja
Ramutė Cirulytė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt
Elektros skyriaus
patarėja
Lina Milkevičiūtė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. lina.milkeviciute@regula.lt

Tikslas užtikrinti, kad ūkio subjektai skelbtų visą viešai privalomą skelbti informaciją.

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-01-30
UAB „Litesko“, 2018-01-29
AB „Litgrid“, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2018-01-24
UAB „Baltpool“, 2018-01-24
UAB „Litgas“, 2018-01-24
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-01-23
AB „Klaipėdos nafta“, 2018-01-23
AB „Orlen Lietuva“, 2018-01-23
UAB „Get Baltic“, 2018-01-22
AB „Amber Grid“, 2018-01-22
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-01-22
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-01-22
UAB „Šiaulių vandenys“, 2018-01-19
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2018-01-19
UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2018-01-17
AB „Inter Rao Lietuva“, 2018-01-10
UAB „Vilniaus vandenys“, 2018-01-05
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, 2018-01-02

 

​ ​Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-22
iki 2017-12-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas – užtikrinti elektros energijos gamintojams, teikiantiems rezervinės galios ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP), vienodus reguliavimo principus kaip ir elektros energijos perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklose.

 

Viešoji konsultacija dėl Litgrid AB standartinės balansavimo energijos pirkimo-pardavimo sutarties derinimo​ ​

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-22
iki 2017-11-27

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt  

​Tikslas – rinkos dalyviams sudaryti vienodas ir nediskriminacines sąlygas įsigyti balansavimo energiją Lietuvos rinkoje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Nord Pool, 2017-11-30
Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2017-11-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-27
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-11-27
AB „ORLEN Lietuva“, 2017-11-24
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-11-24
UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, 2017-11-23

 

Viešoji konsultacija dėl Leidžiančių nukrypti nuostatų aprašo patvirtinimo ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-09
iki 2017-10-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistas
Viktoras Asačiovas
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. viktoras.asaciovas@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Europos Komisijos reglamentų reikalavimus dėl generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklų, apkrovos prijungimo ir aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Litgrid“, 2017-10-20

 

Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo​ ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-06 iki 2017-11-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė
Tel. ​(8 5) ​213 9324
El. p. renata.bartasiute@regula.lt

​Tikslas – nustatyti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Baltpool“, 2017-11-06
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2017-11-06
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-11-03
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-06
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-10-31
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-10-30

 

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-09-19
iki 2017-10-18

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt
Elektros skyriaus patarėja
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt
Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėja Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 3430
El. p. lina.bartkiene@regula.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. renata.bartasiute@regula.lt
Vandens skyriaus vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
Tel. (8 5) 213 1983
El. p. vida.zileniene@regula.lt
Teisės skyriaus patarėja
Aušra Vaicekauskaitė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ausra.vaicekauskaite@regula.lt  

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą visuose reguliuojamuose sektoriuose – elektros, dujų, šilumos ir vandens, taip pat gauti išsamią bei objektyvią informaciją apie reguliuojamų įmonių vykdomą veiklą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Litesko“, 2017-10-20
AB „Litgrid“, 2017-10-19
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-10-18
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-10-18
Vilniaus šilumos tinklai, 2017-10-16
AB „Amber Grid“, 2017-10-13
UAB „Grata Group“, 2017-10-11
UAB „Raseinių šilumos tinklai“, 2017-09-28

Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Ttel. (8 5) 213 3430,
el. p. lina.bartkiene@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-09-04
AB „Šiaulų energija", 2017-09-01
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-08-31
UAB „Litesko", 2017-08-30
UAB „E-energija“, 2017-08-30
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-08-29
AB „Klaipėdos energija“, 2017-08-29
AB „Kauno energija“, 2017-08-29
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-08-28
AB „Panevėžio energija“, 2017-08-28
UAB „Fortum Joniškio energija“, 2017-08-28
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-08-28
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-08-25
AB „Klaipėdos energija“, 2017-08-25
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2017-08-24
UAB „Fortum Klaipėda“, 2017-08-24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24
Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija, 2017-08-21
Lietuvos bankas, 2017-08-08

 

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo projekto​
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-08-31
AB „Energijos skirstymo operartorius“, 2017-08-28
AB „Amber Grid“, 2017-08-28
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-08-25
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2017-08-24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24
Lietuvos bankas, 2017-08-08

 

Viešoji konsultacija dėl Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-27
iki 2017-08-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus               
patarėjas
Giedrius Blagnys
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. giedrius.blagnys@regula.lt

Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-09-04
UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2017-08-28
UAB „Birštono vandentiekis“, 2017-08-28
UAB „Vilniaus vandenys“, 2017-08-28
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2017-08-29
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24
Šiaulių miesto savivaldybė, 2017-08-22
AB „Klaipėdos vanduo“, 2017-08-22
UAB „Šiaulių vandenys“, 2017-08-21
UAB „Ukmerges vandenys“, 2017-08-21
Lietuvos bankas, 2017-08-08

    

Viešoji konsultacija ​dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2017-06-02
iki 2017-07-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. lina.bartkiene@regula.lt

​Tikslas – didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Litesko“, 2017-07-05
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-07-04
UAB „Fortum Heat Lietuva“, 2017-07-04
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-07-03
Lietuvos šilumos ir elektros energetikos darbuotojų profesinė sąjunga, 2017-07-03
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-07-03
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-06-30
AB „Panevėžio energija“, 2017-06-30
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-06-28