Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2019.12.09

Vykstančios viešosios konsultacijosViešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-24 iki 2019-11-23


Kontaktinio asmens duomenys: 
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus 
vyr. specialistas

Benoit Bourdon
tel. ​(8 5) 213 3628
el. p. benoit.bourdon@vert.lt
Ekonominės analizės skyriaus
vedėja
Rūta Mašidlauskienė,
tel. (8 5) 213 9268,
el. p. ruta.masidlauskiene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėjas
Aivaras Ciesiūnas
tel. (8 5) 216 3732, 
el. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
 vyr. patarėjas
Dalius Krinickas,
 tel. (8 5) 250 6182,
 el. p. dalius.krinickas@vert.lt

​Tikslas didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą, ekonominį skaidrumą, mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-11-22
UAB "Litesko", 2019-11-25
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-11-25
AB "Ignitis gamyba", 2019-11-25
AB "Kauno energija", 2019-11-28
UAB „Kirtimų katilinė“, 2019-11-25​Viešoji konsultacija dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-23 iki 2019-10-31


Kontaktinio asmens duomenys: 
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus vyr. specialistas 
Justas Valaitis
tel. (8 5) 250 6185
el. p. justas.valaitis@vert.lt

​Tikslas – skatinti energetikos įmones, atliekančias didelės apimties strategines investicijas, efektyviai skolintis mažiausiais kaštais.

Gautos pastabos ir pasiūlymai: 
AB "Litgrid", 2019-10-30
UAB "Litesko", 2019-10-31
AB „Ignitis gamyba“, 2019-10-31
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-10-30
AB „Amber Grid“, 2019-10-30
Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija, 2019-10-31
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-10-31
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2019-10-31 (priedas)
UAB "EPSO-G", 2019-10-31
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-10-31
AB „Vilniaus šilumos tinklai, 2019-10-31
UAB „Kirtimų katilinė“, 2019-11-28


Viešoji konsultacija dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-22 iki 2019-11-06

Kontaktinio asmens duomenys:

Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus 
patarėjas
Andrius Stulpinas
tel. ​​(8 5) 213 3628
el. p. ​andrius.stulpinas@vert.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai: 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-10-29
UAB "Šiaulių vandenys", 2019-10-31
UAB „Vilniaus vandenys“, 2019-11-06
Aplinkos apsaugos agentūra, 2019-11-07
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2019-11-07
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis", 2019-11-19
UAB "Neringos vanduo", 2019-11-20
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2019-11-20
Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-22 iki 2019-11-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus 
patarėjas
Andrius Stulpinas
tel. ​​(8 5) 213 3628
el. p. ​andrius.stulpinas@vert.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-10-29
AB "Panevėžio energija", 2019-11-06
Aplinkos apsaugos agentūra, 2019-11-07
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2019-11-20
UAB "Litesko", 2019-11-06

​Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo ir papildymo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-22 iki 2019-11-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus 
patarėjas
Andrius Stulpinas
tel. ​​(8 5) 213 3628
el. p. ​andrius.stulpinas@vert.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB Vilniaus vandenys, 2019-11-06
Aplinkos apsaugos agentūra, 2019-11-07
AB "Šiaulių energija", 2019-11-06
UAB "Litesko", 2019-11-06
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2019-11-20
​​Viešoji konsultacija dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-22 iki 2019-11-21

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus vedėja

​Indrė Musvicienė
tel. (8 5) 213 6332
el. p. indre.musviciene@vert.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Šiaulių vandenys", 2019-11-14
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2019-11-20
Lietuvos vandens asociacija, 2019-11-25
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2019-11-05

​Viešoji konsultacija dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklių projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-08 iki 2019-10-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
vyresn. specialistas
Laurynas Kenstavičius
tel. (8 5) 239 7821
el. p. laurynas.kenstavicius@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradėjo darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.
Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-10-03 iki 2019-11-18

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus
vedėja Eglė Goculenko
tel. (8 5) 239 7824
 el. p. egle.goculenko@vert.lt
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus
vedėjas Aivaras Ciesiūnas
tel. (8 5) 216 3732
el. p.
aivaras.ciesiunas@vert.lt
Šilumos bazinių kainų skyriaus
patarėja Ramunė Zailskienė
tel. (8 5) 216 3732
 el. p. ramune.zailskiene@vert.lt
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus
vyr. specialistė Sandra Grinienė
tel. (8 5) 216 3732
 el. p.
sandra.griniene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
vyr. patarėjas Dalius Krinickas
tel. (8 5) 250 6182
 el. p.
dalius.krinickas@vert.lt

Tikslas – užtikrinti aiškesnį šilumos kainų nustatymo reglamentavimą ir efektyvinti šilumos sektorių.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Kauno energija", 2019-11-25
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-11-18 (1 priedas, 2 priedas)
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-11-15
UAB „ENG", 2019-11-15
AB „Klaipėdos energija", 2019-11-15 (priedas)
AB „Šiaulių energija", 2019-10-29
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis", 2019-10-08
Lietuvos energetikos institutas, 2019-11-15
AB "Ignitis gamyba", 2019-11-19
UAB „Kirtimų katilinė“, 2019-11-19
UAB "Litesko", 2019-11-20
UAB „Fortum Klaipėda“, 2019-11-18
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2019-11-18
Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo atnaujinimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-09-26 iki 2019-10-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Laima Kasparavičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241

El. p. laima.kasparaviciute@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Elektros energetikos įstatymo, Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo ir Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos pakeitimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-10-17
LITGRID AB, 2019-10-15
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-10-10
UAB „Ignitis“, 2019-10-10
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2019-10-10Viešoji konsultacija dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklių projektą

Konsultacija vyksta nuo 2019-09-17 iki 2019-09-30

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
Vedėja Aleksandra Prokopjeva
Tel. (8 5) 239 7821

El. p. aleksandra.prokopjeva@vert.lt

Teisės taikymo skyriaus
patarėja Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441,
El. p. ana.matijaskiene@vert.lt

Tikslas –atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.
             
Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-09-30
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-09-30
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2019-09-23
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-09-19
            
Viešoji konsultacija dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą

Konsultacija vyksta nuo 2019-09-17 iki 2019-09-30

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
Vedėja Aleksandra Prokopjeva
Tel. (8 5) 239 7821

El. p. aleksandra.prokopjeva@vert.lt

Teisės taikymo skyriaus
patarėja Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441,
El. p. ana.matijaskiene@vert.lt

Tikslas –atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.
             
            
Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-09-30
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-09-30
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2019-09-23

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-09-19

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-16
iki 2018-12-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas objektyviau paskirstyti kaštus prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos.

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Amber Grid“, 2018-12-17
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-12-17 (priedas)Viešoji konsultacija dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos pakeitimo projektą

Konsultacija vyksta nuo 2019-08-17
iki 2019-09-30

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
Vedėja Aleksandra Prokopjeva
Tel. (8 5) 239 7821

El. p. aleksandra.prokopjeva@vert.lt

Teisės taikymo skyriaus
patarėja Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441,
El. p. ana.matijaskiene@vert.lt

Tikslas –atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.
             
            
Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Litgrid", 2019-09-30
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-09-30
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-09-30
AB "Litgrid", 2019-09-23
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2019-09-23
     
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-09-19       

Viešoji konsultacija dėl Įmokų už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su energetikos įmonių, turinčių leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis, reguliuojamosios veiklos priežiūra, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-08-06
iki 2019-09-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento Energetinio efektyvumo ir leidimų skyriaus

Vyr. specialistė

Ramunė Laukevičienė

Tel. (8 5) 213 53 42
El.p. ramune.laukeviciene@vert.lt

Tikslas – užtikrinti rinkos dalyvių informuotumą.
             
             
Gautos pastabos ir pasiūlymai:

ORLEN Lietuva, 2019-09-04
UAB „Saurida“, 2019-09-03
AB „Suskystintos dujos“, 2019-09-03
Prekiautojų suskystintomis dujomis asociacija, 2019-09-03
Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija, 2019-08-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-08-23Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos tinklų plėtros plano

Konsultacija vyksta nuo 2019-07-12
iki 2019-07-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja

Laima Kasparavičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El.p. laima.kasparaviciute@vert.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrią ir pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius.                 
             
             
Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2019-07-23

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-07-31

Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-07
iki 2019-06-20
Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel.  (8 5) 213 5241
El. p.
ramute.cirulyte@vert.lt

Tikslas – iš reguliuojamų ūkio subjektų gauti išsamią informaciją.Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, 2019-06-14
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2019-06-18