Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2017.12.15

Vykstančios viešosios konsultacijos


 

Viešoji konsultacija dėl ​ ​naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-29 iki 2017-12-04

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.valaitis@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į 2017 m. lapkričio 7 d. priimtus Gamtinių dujų įstatymo pakeitimus – keičiasi tvarka, kaip reglamentuojama mažos apimties suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo įrenginių veikla.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Vilniaus miesto savivaldybė, 2017-12-12
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-12-06
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-12-05
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-12-01

 

​​Viešoji konsultacija dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pildymo taisyklių, administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-28
iki 2017-12-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Šalaševičius
Tel. (8 5) ​​213 3441
El. p. povilas.salasevicius@regula.lt

​Tikslas – atsižvelgti į nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Administracinių nusižengimų kodeksą, kuris pakeitė iki tol taikytą Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

 

​ ​Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-24
iki 2017-12-13

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. milda.budreckaite@regula.lt

​Tikslas – efektyvinti elektros sistemos valdymą ir užtikrinti patikimas bei kokybiškas elektros energijos persiuntimo paslaugas vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-12-13
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-12-06

 

​ ​Viešoji konsultacija dėl UAB GET Baltic prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-23 iki 2017-12-04

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt  

Tikslas – suderinti Reglamentą, kuriuo nustatoma prekybos gamtinėmis dujomis biržoje tvarka ir taisyklės.

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2017-12-11
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-12-07
UAB „Litgas“, 2017-12-04
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-27

  

​ ​Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-22
iki 2017-12-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. paulius.blazys@regula.lt

Tikslas – užtikrinti elektros energijos gamintojams, teikiantiems rezervinės galios ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP), vienodus reguliavimo principus kaip ir elektros energijos perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklose.

 

Viešoji konsultacija dėl Litgrid AB standartinės balansavimo energijos pirkimo-pardavimo sutarties derinimo​ ​

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-22
iki 2017-11-27

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt  

​Tikslas – rinkos dalyviams sudaryti vienodas ir nediskriminacines sąlygas įsigyti balansavimo energiją Lietuvos rinkoje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Nord Pool, 2017-11-30
Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2017-11-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-27
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-11-27
AB „ORLEN Lietuva“, 2017-11-24
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-11-24
UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, 2017-11-23

 

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projekto​ ​

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-16 iki 2017-11-21

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt  

​Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-20

 

​ ​Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto​ ​

​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-12 iki 2017-10-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt  

1 projektas, 2 projektas, 3 projektas, 4 projektas

Tikslas – mažinti administracinę naštą gamtinių dujų sektoriuje veikiantiems ūkio subjektams – supaprastinti ir suvienodinti informacijos teikimo reikalavimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-11-10
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-10-30
AB „Amber Grid“, 2017-10-26
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-10-24

 

Viešoji konsultacija dėl Leidžiančių nukrypti nuostatų aprašo patvirtinimo ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-09
iki 2017-10-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistas
Viktoras Asačiovas
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. viktoras.asaciovas@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Europos Komisijos reglamentų reikalavimus dėl generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklų, apkrovos prijungimo ir aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Litgrid“, 2017-10-20

 

Viešoji konsultacija dėl AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo​ ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-06 iki 2017-10-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

​Tikslas – suteikti sistemos naudotojams papildomo lankstumo dėl SGD išdujinimo užsakymų koregavimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2017-11-23
UAB „Litgas“, 2017-10-20

 

Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo​ ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-06 iki 2017-11-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė
Tel. ​(8 5) ​213 9324
El. p. renata.bartasiute@regula.lt

​Tikslas – nustatyti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Baltpool“, 2017-11-06
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2017-11-06
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-11-03
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-06
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-10-31
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-10-30

 

Viešoji konsultacija dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-05 iki 2017-10-30

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Europos Komisijos reglamento reikalavimus dėl gamtinių dujų balansavimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-11-10
AB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2017-10-30

 

​ ​Viešoji konsultacija dėl Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-02
iki 2017-11-02

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Baltijos šalių elektros energijos perdavimo sistemų operatorių parengtą Baltijos šalių harmonizuotą disbalanso apskaitos modelį, kuris nustato vienodus balansavimo rinkų veikimo principus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-02
AB „Litgrid“, 2017-10-31
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-10-30
Lietuvos energetikos institutas, 2017-10-09

 

​ ​Viešoji konsultacija dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-09-22 iki 2017-10-02

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.valaitis@regula.lt  

​Tikslas – užtikrinti, kad biodujų, tiekiamų į gamtinių dujų sistemas, supirkimo tarifai būtų nustatomi įvertinus faktinę gamybos plėtrą ir apimtis.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-09-27

 

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-09-19
iki 2017-10-18

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt
Elektros skyriaus patarėja
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt
Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėja Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 3430
El. p. lina.bartkiene@regula.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. renata.bartasiute@regula.lt
Vandens skyriaus vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
Tel. (8 5) 213 1983
El. p. vida.zileniene@regula.lt
Teisės skyriaus patarėja
Aušra Vaicekauskaitė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ausra.vaicekauskaite@regula.lt  

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą visuose reguliuojamuose sektoriuose – elektros, dujų, šilumos ir vandens, taip pat gauti išsamią bei objektyvią informaciją apie reguliuojamų įmonių vykdomą veiklą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Litesko“, 2017-10-20
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-10-18
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-10-18
Vilniaus šilumos tinklai, 2017-10-16
AB „Amber Grid“, 2017-10-13
UAB „Grata Group“, 2017-10-11
UAB „Raseinių šilumos tinklai“, 2017-09-28

 

 

Viešoji konsultacija dėl pagrindinių regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimo principų
​Konsultacija vyksta nuo 2017-06-20
iki 2017-07-20


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

​Tikslas – bendros regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimas.

Dokumento versija anglų kalba

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AS „Latvenergo“,2017-07-25
The Public Utilities Commission of Latvia, 2017-07-24
UAB „Litgas“, 2017-07-20
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2017-07-20
AB „Amber Grid“, 2017-07-20
Elering, 2017-07-19
Conexus, 2017-07-19
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-07-14

 

 

Viešoji konsultacija dėl ​Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Amber Grid" dujų perdavimo sistemos tvarkos
​Konsultacija vyksta nuo 2017-09-15 iki 2017-10-02                        


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.valaitis@regula.lt

Tikslas užtikrinti vienodas ir nediskriminuojančias naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančios gamtinių dujų perdavimo sistemos sąlygas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-09-22
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-09-18


  
Viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir Elektros departamento Elektros skyriaus vyr. specialistas
Darius Juškaitis
tel. (8 5) 213 5241
el. p. darius.juskaitis@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-09-01
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-08-31
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2017-08-30
AB „Litgrid“, 2017-08-28

AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-08-28

AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-08-28
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24

 

Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Ttel. (8 5) 213 3430,
el. p. lina.bartkiene@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-09-04
AB „Šiaulų energija", 2017-09-01
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-08-31
UAB „Litesko", 2017-08-30
UAB „E-energija“, 2017-08-30
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-08-29
AB „Klaipėdos energija“, 2017-08-29
AB „Kauno energija“, 2017-08-29
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-08-28
AB „Panevėžio energija“, 2017-08-28
UAB „Fortum Joniškio energija“, 2017-08-28
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-08-28
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-08-25
AB „Klaipėdos energija“, 2017-08-25
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2017-08-24
UAB „Fortum Klaipėda“, 2017-08-24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24
Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija, 2017-08-21
Lietuvos bankas, 2017-08-08

 

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo projekto​
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-08-31
AB „Energijos skirstymo operartorius“, 2017-08-28
AB „Amber Grid“, 2017-08-28
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-08-25
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2017-08-24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24
Lietuvos bankas, 2017-08-08

 

Viešoji konsultacija dėl Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-27
iki 2017-08-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus
vyr. specialistas
Giedrius Blagnys
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. giedrius.blagnys@regula.lt

Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-09-04
UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2017-08-28
UAB „Birštono vandentiekis“, 2017-08-28
UAB „Vilniaus vandenys“, 2017-08-28
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2017-08-29
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24
Šiaulių miesto savivaldybė, 2017-08-22
AB „Klaipėdos vanduo“, 2017-08-22
UAB „Šiaulių vandenys“, 2017-08-21
UAB „Ukmerges vandenys“, 2017-08-21
Lietuvos bankas, 2017-08-08

 

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2017–2026 m. derinimo projekto​ ​

​​​​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-19
iki 2017-08-15

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistas
Mindaugas Taujenis
Tel. (8 5) 239 7825
El.p. mindaugas.taujenis@regula.lt 

Tikslas – užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų asociacija, 2017-08-04
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-07-27

 

Viešoji konsultacija dėl ​gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2017–2026 m.) tinklo plėtros plano derinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-19
iki 2017-08-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrią ir pagrįstą gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą.

 

Viešoji konsultacija dėl Sankcijų skyrimo taisyklių ir Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo projektų​ ​

​​​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-17
iki 2017-07-26

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas Augustas Muliarčikas
Ttel. (8 5) 213 3441,
El. p. augustas.muliarcikas@regula.lt 
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Giedrė Devetinaitė-Puzarienė
Tel. (8 5) 213 6454
El. p. giedre.devetinaite@regula.lt  

​​Tikslas – užtikrinti objektyviais kriterijais grindžiamą ūkio subjektų veiklos priežiūrą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai, 2017-07-26
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-07-26
AB „Litgrid“, 2017-07-26
UAB „Litesko“, 2017-07-26
UAB „Lietuvos energija“, 2017-07-26
UAB „Fortum Heat Lietuva“, 2017-07-25

 

Viešoji konsultacija dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo​

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-10
iki 2017-07-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė
Alma Montrimė
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. alma.montrime@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-07-20
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-07-17
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-07-11

 

Viešoji konsultacija ​dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2017-06-02
iki 2017-07-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus vyriausioji specialistė
Alma Montrimė
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. alma.montrime@regula.lt

​Tikslas – didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Litesko“, 2017-07-05
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-07-04
UAB „Fortum Heat Lietuva“, 2017-07-04
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-07-03
Lietuvos šilumos ir elektros energetikos darbuotojų profesinė sąjunga, 2017-07-03
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-07-03
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-06-30
AB „Panevėžio energija“, 2017-06-30
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-06-28

 

​ ​Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2017-06-02
iki 2017-07-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento direktoriaus pavaduotoja
Vilma Skinderytė
Tel. (8 5) 213 9268,
El. p. vilma.skinderyte@regula.lt

Tikslas – šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą konkurenciją bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-07-04
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2017-07-04
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-07-03
UAB „Litesko“, 2017-07-04
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-07-03
UAB „Fortum Klaipėda“, 2017-07-03
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2017-07-03
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-06-30
AB „Panevėžio energija“, 2017-06-30
UAB „Pramonės energija“, 2017-06-30
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-06-30
AB „Kauno energija“, 2017-06-30
AB „Klaipėdos energija“, 2017-06-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-06-22

 

Pakartotinė viešoji konsultacija ​dėl naujos redakcijos Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-04-28
iki 2017-05-26

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos
skyriaus vedėjas
Matas Taparauskas
Tel. (8 5) 239 7824
El. p. matas.taparauskas@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti skaidrią ir efektyvią konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje, įvertinant susiformavusią praktiką bei kylančius ginčus dėl nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) pagamintos šilumos supirkimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-06-21
Panevėžio miesto savivaldybė, 2017-06-16
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-06-09
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-05-31
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-05-30
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-05-30
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-05-26
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2017-05-26
UAB „Litesko“, 2017-05-26
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-05-25
AB „Kauno energija“, 2017-05-26
UAB Kaumo termofikacijos elektrinė, 2017-05-25
UAB „Fortum Klaipėda“, 2017-05-25
AB „Panevėžio energija“, 2017-05-25
UAB „Pramonės energija“, 2017-05-25
AB „Klaipėdos energija“, 2017-05-25
Elektrėnų savivaldybė, 2017-05-18
Jurbarko rajono savivaldybė, 2017-05-03


Viešoji konsultacija ​dėl Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodikos patvirtinimo

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-03-23
iki 2017-04-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos paskirstymo skyriaus vyriausiasis specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 5540
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt

​Tikslas – nustatyti karšto vandens normatyvus, atsižvelgiant į faktinį suvartojimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-04-07
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-04-07
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-04-07
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, 2017-04-05
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-04-04

 

Viešoji konsultacija dėl ​Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-12-05
iki 2017-01-30


Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos
skyriaus vedėjas Matas Taparauskas
Tel. (8 5) 239 7824
El. p. matas.taparauskas@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti skaidrią ir efektyvią konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje, įvertinant susiformavusią praktiką bei kylančius ginčus dėl nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) pagamintos šilumos supirkimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-02-21
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-02-01
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-01-31
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2017-01-30
UAB „Pramonės energija“, 2017-01-30
UAB Kauno termofikacijos elektrinė, 2017-01-30 
UAB „Geoterma“, 2017-01-30 
UAB „Fortum Klaipėda“, 2017-01-30
AB „Klaipėdos energija“, 2017-01-30
AB „Panevėžio energija“, 2017-01-30
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, 2017-01-30
UAB „Utenos šilumos tinklai“, 2017-01-30 
UAB „Ekotermija“, 2017-01-30 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-01-30 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-01-26
AB „Kauno energija“, 2017-01-23

2017-04-28 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.