Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2019.09.10

Vykstančios viešosios konsultacijosViešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-08-13
iki 2019-08-21
Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 5241
El.p. lina.bartkiene@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į LR energetikos įstatymą ir LR elektros energetikos įstatymą.
             
            
            
Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB „Litgrid“, 2019-08-21
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2019-08-21
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2019-08-23
Viešoji konsultacija dėl Įmokų už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su energetikos įmonių, turinčių leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis, reguliuojamosios veiklos priežiūra, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-08-06
iki 2019-09-03
Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento Energetinio efektyvumo ir leidimų skyriaus

Vyr. specialistė

Ramunė Laukevičienė

Tel. (8 5) 213 53 42
El.p. ramune.laukeviciene@vert.lt

Tikslas – užtikrinti rinkos dalyvių informuotumą.
             
             
Gautos pastabos ir pasiūlymai:

ORLEN Lietuva, 2019-09-04
UAB „Saurida“, 2019-09-03
AB „Suskystintos dujos“, 2019-09-03
Prekiautojų suskystintomis dujomis asociacija, 2019-09-03
Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija, 2019-08-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-08-23Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos tinklų plėtros plano

Konsultacija vyksta nuo 2019-07-12
iki 2019-07-25
Kontaktinio asmens duomenys:
Patarėja
Laima Kasparavičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El.p. laima.kasparaviciute@vert.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrią ir pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius.                 
             
             
Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2019-07-23

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-07-31

Viešoji konsultacija dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-07-12
iki 2019-07-18
Kontaktinio asmens duomenys:
Vyr. specialistė
Gintarė Klovienė
Tel. (8 5) 250 6181
El.p. gintare.kloviene@vert.lt

Tikslas – detalizuoti laikotarpį, už kurį teikiamos investicijos derinti Tarybai.               
             
             
 

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų

Konsultacija vyksta nuo 2019-07-11
iki 2019-07-17
Kontaktinio asmens duomenys:
Vyriausioji patarėja
Medeina Augustinavičienė
Tel. (8 5) 233 0766
El.p. medeina.augustinaviciene@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos pakeitimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-07-22
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-07-23

UAB „Lietuvos energija“, 2019-07-24

Pastabų lentelė

 Pirmoji viešoji konsultacija vyko nuo 2019 m. vasario 8 d. iki 2019 m. kovo 7 d.

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-07-11
iki 2019-08-12
Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė

Tel. (8 5) 213 9324
El. p. renata.bartasiute@vert.lt

Gautos pastabos ir pasiūlymai:


Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-07-12
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-07-18
Viešoji konsultacija dėl Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nutarimo projektą

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-28
iki 2019-07-04
Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
vyresn. specialistė
Ieva Zalieckienė

Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ieva.zalieckiene@vert.lt

Tikslasatsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-18
iki 2019-06-25
Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 22 straipsnio 2 dalį bei Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2019-06-26
AB „Klaipėdos nafta“, 2019-06-26
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, 2019-07-01


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ parengtų Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-18
iki 2019-07-01
Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Milda Budreckaitė
Tel.  (8 5) 2135342
El. p.
milda.budreckaite@vert.lt

Tikslas perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB turi parengti ir su Komisija suderinti elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartines sąlygas.Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2019-06-20
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-06-25
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2019-06-25
VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, 2019-06-25
Valstybinė energetikos inspekcija, 2019-06-26
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2019-07-02
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-07-03


 

Pirmoji viešoji konsultacija vyko nuo 2019 m. balandžio 16 d. iki 2019 m. balandžio 23 d.


 Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-07
iki 2019-06-20
Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel.  (8 5) 213 5241
El. p.
ramute.cirulyte@vert.lt

Tikslas – iš reguliuojamų ūkio subjektų gauti išsamią informaciją.Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, 2019-06-14
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2019-06-18
Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-05-22
iki 2019-06-05
Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus patarėjas
Andrius Stulpinas
Tel.  (8 5) 213 3628
El. p. andrius.stulpinas@vert.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė
Tel.  (8 5) 213 9324
El. p. renata.bartasiute@vert.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
vyr. specialistė
Inesa Zubovienė
Tel.  (8 5) 213 9324
El. p.
inesa.zuboviene@vert.lt
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel.  (8 5) 213 5241
El. p.
ramute.cirulyte@vert.lt

Dujų skyriaus vyr. specialistė

Lina Karpavičiūtė
Tel.  (8 5) 250 6183
El. p.
lina.karpaviciute@vert.lt

Tikslas – užtikrinti, kad reguliuojami ūkio subjektai viešai skelbtų visą privalomą informaciją apie vykdomą veiklą, teikiamas paslaugas ir jų kainas.Pirmoji viešoji konsultacija vyko nuo 2017 m. gruodžio 22 d. iki 2018 m. sausio 22 d.


 


Gautos pastabos ir pasiūlymai:

 
Viešoji konsultacija dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-05-10
iki 2019-05-24

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
patarėjas

Dalius Krinickas
Tel.  (8 5) 250 6182
El. p. dalius.krinickas@vert.lt
Ekonominės analizės skyriaus vedėja
Rūta Mašidlauskienė
Tel. (8 5) 213 9268
El. p.
ruta.masidlauskiene@vert.lt
Ekonominės analizės skyriaus patarėjas
Giedrius Blagnys
Tel. (8 5) 219 6684
El. p. giedrius.blagnys@vert.lt
Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistas
Benoit Bourdon
Tel. (8 5) 213 3628
El. p.
benoit.bourdon@vert.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p.
lina.karpaviciute@vert.lt
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Karolis Demšė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. 
karolis.demse@vert.lt
Elektros skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p.
lina.bartkiene@vert.lt
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja
Aleksandra Prokopjeva
Tel. (8 5) 239 7821
El. p.
aleksandra.prokopjeva@vert.lt
Administracijos direktorė
Simona Bindoriūtė-Ryliškienė

Tel.  (8 5) 253 1359
El. p. 
simona.bindoriute@vert.lt

Tikslas – užtikrinti teikiamų reguliuojamos veiklos ataskaitų kokybę, t. y., kad  auditorių ar audito įmonių Komisijai teikiamos ataskaitos leistų visiškai įsitikinti sąnaudų pagrįstumu.Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2019-05-16
UAB „Šiaulių vandenys“, 2019-05-20
AB „Klaipėdos energija“, 2019-05-21
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-05-23
AB „Amber Grid“, 2019-05-24
Lietuvos auditorių rūmai, 2019-05-24
AB „Litgrid“, 2019-05-24
UAB „Lietuvos energija“, 2019-05-28
UAB „Litesko“, 2019-05-28

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos PSO paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2020-2023 m. kainų – įgyvendinamas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas

Konsultacija vyksta nuo 2019-03-05
iki 2019-05-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus patarėja
Marta Vorobjova-Derkač
Tel. (8 5) 250 6183
El.p. marta.vorobjova@vert.lt

Tikslas – įgyvendinti suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Klaipėdos nafta“, 2019-05-08
JSC "Conexus Baltic Grid", 2019-05-03
JSC “Latvijas Gaze”, 2019-05-03
Finnish, Estonian and Latvian NRAs, 2019-05-03
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, 2019-05-02
AS AJ Power Gas, 2019-04-16
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, 2019-04-01


Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono nuostatų projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-02-18
iki 2019-03-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Vyriausioji patarėja
Medeina Augustinavičienė
Tel. (8 5) 233 0766
El.p. medeina.augustinaviciene@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos pakeitimus. 


 Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Lietuvos energija“, 2019-03-08
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-03-08
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-03-06
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2019-03-05


Projektui pateiktų pastabų lentelė (atnaujinta 2019-07-03)Viešoji konsultacija dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartinių sąlygų

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-09
iki 2018-11-16

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. milda.budreckaite@vert.lt

Tikslasperdavimo sistemos operatorius LITGRID AB ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 1 d. turi parengti ir su Komisija suderinti elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartines sąlygas.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-11-22 (priedas)
AB „ORLEN Lietuva“, 2018-11-21
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-11-19 (priedas)
AB „Lifosa“, 2018-11-19
 

 

Viešoji konsultacija dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2017-12-22​ iki
2018-01-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus patarėja     
Lina Bartkienė
tel. (8 5) 213 3628
el. p. lina.bartkiene@vert.lt
Vandens skyriaus vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
tel. (8 5) 213 1983
el. p. vida.zileniene@vert.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė
tel. (8 5) 213 9324
el. p. renata.bartasiute@vert.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 250 6183
el. p. lina.karpaviciute@vert.lt
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. ramute.cirulyte@vert.lt

Tikslas – užtikrinti, kad ūkio subjektai skelbtų visą viešai privalomą skelbti informaciją.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-01-30
UAB „Litesko“, 2018-01-29
AB „Litgrid“, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2018-01-24
UAB „Baltpool“, 2018-01-24
UAB „Litgas“, 2018-01-24
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-01-23
AB „Klaipėdos nafta“, 2018-01-23
AB „Orlen Lietuva“, 2018-01-23
UAB „Get Baltic“, 2018-01-22
AB „Amber Grid“, 2018-01-22
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-01-22
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-01-22
UAB „Šiaulių vandenys“, 2018-01-19
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2018-01-19
UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2018-01-17
AB „Inter Rao Lietuva“, 2018-01-10
UAB „Vilniaus vandenys“, 2018-01-05
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, 2018-01-02