Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2017.06.22

Vykstančios viešosios konsultacijos


 

Viešoji konsultacija dėl pagrindinių regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimo principų
​Konsultacija vyksta nuo 2017-06-20
iki 2017-07-20


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

​Tikslas – bendros regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimas.

Dokumento versija anglų kalba

 

Viešoji konsultacija dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms projekto​

​Konsultacija vyksta nuo 2017-06-20
iki 2017-06-26


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

​Tikslas – suvienodinti Lietuvoje ir Europos Sąjungoje taikomus teisės aktų reikalavimus gamtinių dujų veiklai.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-06-21

 

Viešoji konsultacija ​dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2017-06-02
iki 2017-07-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus vyriausioji specialistė
Alma Montrimė
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. alma.montrime@regula.lt

​Tikslas – didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

 

​ ​Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2017-06-02
iki 2017-07-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento direktoriaus pavaduotoja
Vilma Skinderytė
Tel. (8 5) 213 9268,
El. p. vilma.skinderyte@regula.lt

Tikslas – šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą konkurenciją bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-06-22

 

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-05-23
iki 2017-06-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus vedėja 
Indrė Musvicienė
Tel. (8 5)213 6332
El. p. indre.musviciene@regula.lt

​Tikslas atsižvelgti į atliktą geriamojo vandens nuostolių, susidarančių daugiabučiuose namuose dėl apskaitos prietaisų paklaidų, analizę ir nustatyti, kokie nuostoliai pagrįstai gali būti įskaičiuojami į geriamojo vandens kainą vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2017-06-22
UAB „Panevėžio gatvės“, 2017-06-20
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2017-06-20
UAB „Kauno vandenys“, 2017-06-20
UAB „Šiaulių vandenys“, 2017-06-19
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-06-19
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-06-16
UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2017-06-14
Šiaulių miesto savivaldybė, 2017-06-08

 

Viešoji konsultacija dėl UAB „GET Baltic“ prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento pakeitimo

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-05-18
iki 2017-06-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt 

​Tikslas skatinti efektyvesnę prekybą gamtinių dujų biržoje. 
(EN versija - neoficialus vertimas)

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2017-06-12
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-06-06
Public Utilities Commission of Latvia, 2017-06-06
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-06-06
AB „Amber Grid“, 2017-06-06
Conexus Baltic Grid, 2017-06-05
Elering, 2017-06-05
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-05-30
AB „Šiaulių energija“, 2017-05-23

 

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Karšto vandens kainų nustatymo metodikos projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-05-10
iki 2017-06-09

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus vyr. specialistas
Aivaras Ciesiūnas
Tel. (8 5) 216 3732
El. p. aivaras.ciesiunas@regula.lt

​Tikslas – atsižvelgti į atliktą karšto vandens nuostolių, susidarančių daugiabučiuose namuose dėl apskaitos prietaisų paklaidų, analizę ir nustatyti, kokie nuostoliai pagrįstai gali būti įskaičiuojami į karšto vandens kainą vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-06-12
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-06-09
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-06-08
AB „Panevėžio energija“, 2017-06-08
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2017-06-06
AB „Šiaulių energija“, 2017-05-22
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-05-18 

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos pakeitimo projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-05-05
 iki 2017-06-04

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėjas, laikinai vykdantis Elektros skyriaus vedėjo funkcijas,
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 219 0710,
El. p. paulius.blazys@regula.lt
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 250 6183,
El. p.
lina.karpaviciute@regula.lt

​Tikslas – tobulinti investicijų, įskaičiuojamų į reguliuojamų paslaugų kainas vartotojams, derinimą ir vertinimą bei atsižvelgti į pažangiųjų matavimo technologijų diegimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-06-09
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-06-05
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-06-05
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-06-02
AB „Amber Grid“, 2017-05-29
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-05-19 Viešoji konsultacija dėl Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-05-05
 iki 2017-06-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus patarėja
Ramunė Zailskienė
Tel. (8 5) 216 3732
El. p. ramune.zailskiene@regula.lt

​Tikslas užtikrinti, kad keleivių ir transporto priemonių perkėlimas per Kuršių marias būtų pagrįstas būtinosiomis sąnaudomis.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, 2017-05-15
AB „Smiltynės perkėla“, 2017-05-09

 

Pakartotinė viešoji konsultacija ​dėl naujos redakcijos Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-04-28
iki 2017-05-26

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos
skyriaus vedėjas
Matas Taparauskas
Tel. (8 5) 239 7824
El. p. matas.taparauskas@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti skaidrią ir efektyvią konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje, įvertinant susiformavusią praktiką bei kylančius ginčus dėl nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) pagamintos šilumos supirkimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-06-21
Panevėžio miesto savivaldybė, 2017-06-16
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-06-09
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-05-31
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-05-30
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-05-30
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-05-26
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2017-05-26
UAB „Litesko“, 2017-05-26
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2017-05-25
AB „Kauno energija“, 2017-05-26
UAB Kaumo termofikacijos elektrinė, 2017-05-25
UAB „Fortum Klaipėda“, 2017-05-25
AB „Panevėžio energija“, 2017-05-25
UAB „Pramonės energija“, 2017-05-25
AB „Klaipėdos energija“, 2017-05-25
Elektrėnų savivaldybė, 2017-05-18
Jurbarko rajono savivaldybė, 2017-05-03


Viešoji konsultacija ​dėl Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodikos patvirtinimo

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-03-23
iki 2017-04-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos paskirstymo skyriaus vyriausiasis specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 5540
El. p. aleksandr.nasyr@regula.lt

​Tikslas – nustatyti karšto vandens normatyvus, atsižvelgiant į faktinį suvartojimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-04-07
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-04-07
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-04-07
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, 2017-04-05
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-04-04

 

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energijos kainų svyravimų rizikos draudimo galimybių analizės ​

​Konsultacija vyksta nuo 2017-03-23
iki 2017-04-06


Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento                 
Elektros skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 219 0710
El. p. paulius.blazys@regula.lt
Dujų ir elektros departamento                 
Elektros skyriaus vyresn. specialistas
Andrejus Ngujen Tat
Tel. (8 5) 213 5241​
El.p. andrejus.ngujen-tat@regula.lt

​Tikslas – įgyvendinti Europos Komisijos 2016 m. rugsėjo 26 d. reglamento (ES) Nr. 2016/1719, kuriuo nustatomos prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės, nuostatas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Litgrid“, 2017-04-07
Elering AS, 2017-04-07
Eesti Energia AS, 2017-04-06
UAB „Energijos tiekimas“, 2017-04-04
Axpo Nordic AS, 2017-04-04

 

Viešoji konsultacija dėl ​ AB „LESTO“ Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-12-13
iki 2017-01-12

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistė
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt.

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-01-11
Valstybinė energetikos inspekcija, 2016-12-22

 

Viešoji konsultacija dėl ​Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-12-05
iki 2017-01-30


Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos
skyriaus vedėjas Matas Taparauskas
Tel. (8 5) 239 7824
El. p. matas.taparauskas@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti skaidrią ir efektyvią konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje, įvertinant susiformavusią praktiką bei kylančius ginčus dėl nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) pagamintos šilumos supirkimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-02-21
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-02-01
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-01-31
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2017-01-30
UAB „Pramonės energija“, 2017-01-30
UAB Kauno termofikacijos elektrinė, 2017-01-30 
UAB „Geoterma“, 2017-01-30 
UAB „Fortum Klaipėda“, 2017-01-30
AB „Klaipėdos energija“, 2017-01-30
AB „Panevėžio energija“, 2017-01-30
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, 2017-01-30
UAB „Utenos šilumos tinklai“, 2017-01-30 
UAB „Ekotermija“, 2017-01-30 
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-01-30 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-01-26
AB „Kauno energija“, 2017-01-23

2017-04-28 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.