Įeiti
Publikuota: 2015.09.02. Atnaujinta: 2020.04.02

Pasibaigusios viešosios konsultacijos gamtinių dujų sektoriuje


Viešoji konsultacija dėl Įmokų už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su energetikos įmonių, turinčių leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis, reguliuojamosios veiklos priežiūra, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-08-06

iki 2019-09-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento Energetinio efektyvumo ir leidimų skyriaus

Vyr. specialistė

Ramunė Laukevičienė

Tel. (8 5) 213 53 42
El.p. ramune.laukeviciene@vert.lt

Tikslas – užtikrinti rinkos dalyvių informuotumą.

             
             
Gautos pastabos ir pasiūlymai:

ORLEN Lietuva, 2019-09-04
UAB „Saurida“, 2019-09-03
AB „Suskystintos dujos“, 2019-09-03
Prekiautojų suskystintomis dujomis asociacija, 2019-09-03
Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija, 2019-08-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-08-23


Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo 

Konsultacija vyksta nuo 2018-11-16
iki 2018-12-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus 
vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas  objektyviau paskirstyti kaštus prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

AB „Amber Grid“, 2018-12-17
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-12-17 (priedas)Antroji viešoji konsultacija paskelbta 2019-12-30. 

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo 

​Konsultacija vyksta nuo 2019-12-30 iki 2020-01-15

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 213 9810 
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Marta Vorobjova
tel. (8 5) 250 6183, el. p.marta.vorobjova@vert.lt.

Tikslas – objektyviau paskirstyti kaštus prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-01-10
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, 2020-01-10
AB "Energijos skirstymo operatorius",  (skaičiuoklė), 2020-01-16
AB "Amber Grid"2020-01-16


Trečioji viešoji konsultacija paskelbta 2020-02-17


Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2019-12-30 iki 2020-01-15

Kontaktinių asmen duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 213 9810 
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Marta Vorobjova
tel. (8 5) 250 6183,
el. p.
 marta.vorobjova@vert.lt.

​Tikslas – objektyviau paskirstyti kaštus prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-01-10
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2020-01-15
AB "Amber Grid"2020-01-15
Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2020-02-17 iki 2020-02-19 12 val.

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus patarėja Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 250 6183
el. p. lina.karpaviciute@vert.lt
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
patarėjas Ignas 
Kazakevičius 
tel. (8 5) 213 9810
el. p. ignas.kazakevicius@vert.lt

Tikslas – objektyviau paskirstyti kaštus prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos.Antroji viešoji konsultacija buvo paskelbta 2019-12-30.

Gautos pastabos ir pasiūlymai: 
AB "Amber Grid", 2020-02-19

Viešoji konsultacija dėl ketvirtinės suskystintų naftos dujų balionų techninės patikros ataskaitos formos

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-22 iki 2019-10-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
vyresn. specialistas
Laurynas Kenstavičius
tel. (8 5) 239 7821
el. p. laurynas.kenstavicius@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradėjo darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.


Priimtas teisės aktas.​Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-11 iki 2019-11-08

Kontaktinio asmens duomenys: 
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Valaitis
tel. (8 5) 250 6185
el. p. justas.valaitis@vert.lt

Tikslas – sudaryti lankstesnes galimybes sistemos naudotojams pasinaudoti Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistema. 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Dokumento versija anglų kalba.
AB "Šiaulių energija", 2019-11-05
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-11-08
AB "Klaipėdos nafta", 2019-11-08
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2019-11-11
AB "Panevėžio energija", 2019-11-13

Priimtas teisės aktas.Viešoji konsultacija dėl naudojimosi AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-30 iki 2019-11-11


Kontaktinio asmens duomenys: 
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus vyr. specialistas 
Justas Valaitis
tel. (8 5) 250 6185
el. p. justas.valaitis@vert.lt

​Tikslas – užtikrinti vienodas ir nediskriminuojančias sąlygas rinkos dalyviams pasinaudoti gamtinių dujų skirstymo tinklu.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-11-06
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2019-11-13
UAB "Ignitis", 2019-11-12
AB "Amber Grid", 2019-11-12
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2019-11-19

Priimtas teisės aktas.Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-23 iki 2019-10-30


Kontaktinio asmens duomenys: 
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus
vyriausioji specialistė 
Edita Dabašinskienė
tel. (8 5) 250 6185
el. p. edita.dabasinskiene@vert.lt

​Tikslas – įtvirtinti galimybę tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos dydžio koreguoti du kartus per metus, atitinkamai kaip tai numatyta Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 15 dalyje.


Priimtas teisės aktas. 


​ Viešoji konsultacija dėl UAB „GET Baltic" Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-17 iki 2019-10-28

Kontaktinio asmens duomenys: 
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus vyr. specialistas 
Justas Valaitis
tel. (8 5) 250 6185
el. p. justas.valaitis@vert.lt

Tikslas – suderinti UAB „GET Baltic" Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentą. 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Šiaulių energija", 2019-10-24 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2019-10-30

Priimtas teisės aktas. Viešoji konsultacija dėl Lietuvos PSO paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2020-2023 m. kainų – įgyvendinamas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas

Konsultacija vyksta nuo 2019-03-05
iki 2019-05-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus patarėja
Marta Vorobjova-Derkač
Tel. (8 5) 250 6183
El.p. marta.vorobjova@vert.lt

Tikslas – įgyvendinti suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Klaipėdos nafta“, 2019-05-08
JSC "Conexus Baltic Grid", 2019-05-03
JSC “Latvijas Gaze”, 2019-05-03
Finnish, Estonian and Latvian NRAs, 2019-05-03
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, 2019-05-02
AS AJ Power Gas, 2019-04-16
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, 2019-04-01

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-09-23 iki 2019-09-30

Kontaktinių asmenų duomenys:

Dujų ir elektros departamento

Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė

Tel. (8 5) 250 6185

El. p. irena.burdulyte@vert.lt

Dujų skyriaus patarėja
Lina Karpavičiūtė

Tel. (8 5) 250 6183

El. p. lina.karpaviciute@vert.lt


 

1 projektas

2 projektas

Tikslas – įgyvendinti Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo nuostatas, aiškiau reglamentuoti tvarką, kaip skaičiuojamos Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo lėšų administravimo sąnaudos, ir užtikrinti gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams stabilumą.            
            
Gautos pastabos ir pasiūlymai: 
AB "Klaipėdos nafta", 2019-09-30 (priedas)
UAB "Ignitis", 2019-09-30
AB "Amber Grid", 2019-09-30            

Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-18
iki 2019-06-25
Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 22 straipsnio 2 dalį bei Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2019-06-26
AB „Klaipėdos nafta“, 2019-06-26
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, 2019-07-01

Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-04-15
iki 2019-04-15

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@regula.lt

Tikslas – suvienodinti teisinį reglamentavimą.Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl UAB „SGD terminalas“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-05-20
iki 2019-05-21

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Valaitis
Tel.  (8 5) 250 6185
El. p. justas.valaitis@regula.lt

Tikslasatsižvelgdama į tai, kad planuojama, jog tolesnį suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo paslaugų teikimą naudotojams vykdys UAB „SGD terminalas".


Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl  Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-03-14
iki 2019-03-18

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
Tel. (8 5) 250 6183
El.p. lina.karpaviciute@regula.lt 

Tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. priimtus Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo pakeitimus bei  mažinti administracinę naštą ūkio subjektams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, 2019-03-18
AB „Šiaulių energija", 2019-03-18

Priimtas teisės aktas

       
Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2018-12-18
iki 2018-12-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El.p. irena.burdulyte@regula.lt                 

Tikslas – atsižvelgti į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimą. 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Amber Grid", 2018-12-19
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-12-19
UAB LITGAS, 2018-12-19
 

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo projekto​
​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-28
iki 2017-08-28                         


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

​​Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose Komisijos reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Amber Grid", 2018-12-19
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-08-31
AB „Energijos skirstymo operartorius“, 2017-08-28
AB „Amber Grid“, 2017-08-28
Lietuvos auditorių rūmai, 2017-08-25
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-08-25
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2017-08-24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-08-24
Lietuvos bankas, 2017-08-08

Priimtas teisės aktas.

 
Viešoji konsultacija dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos

​Konsultacija vyksta nuo 2018-12-17
iki 2018-12-19

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vedėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 233 3389
el. p.  rimas.valungevicius@regula.lt      
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Karolis Demšė
Tel. (8 5) 250 6183
el. p. karolis.demse@regula.lt      

Tikslas – atsižvelgti į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimą.


 Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2018-12-20
UAB LITGAS, 2018-12-19
AB "Achema", 2018-12-19


Priimtas teisės aktas.

  
Viešoji konsultacija dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo 

​Konsultacija vyksta nuo 2018-12-17
iki 2018-12-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Marta Vorobjova-Derkač
Tel. (8 5) 250 6183
el. p. marta.vorobjova@regula.lt          

Tikslas – atsižvelgti į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimą, kuriuo keičiamas paskirtojo tiekimo reguliavimas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-12-20
AB "Achema", 2018-12-19
UAB LITGAS, 2018-12-17

Priimtas teisės aktas.

  
Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių

​Konsultacija vyksta nuo 2018-12-03
iki 2018-12-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El.p. irena.burdulyte@regula.lt                 

Tikslas – visiems rinkos dalyviams, norintiems pasinaudoti UAB „Intergas" gamtinių dujų skirstymo sistema, sudaryti lygias ir nediskriminuojančias sąlygas.


Priimtas teisės aktas.

​Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-08-08
iki 2018-08-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@regula.lt

​Tikslas – atskirti šalies gamtinių dujų sektoriaus reguliavimą nuo regioninio reguliavimo bei suvienodinti pajamų ir (ar) kainų viršutinių ribų nustatymo ir koregavimo principus gamtinių dujų ir elektros sektoriuose, taip pat kainų nustatymo principus pakartotinio dujinimo ir skirstymo veiklose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-08-23
AB „Klaipėdos nafta“, 2018-08-23
UAB „Litgas“, 2018-08-22
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-08-21

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl ​Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-07-30
iki 2018-08-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. irena.burdulyte@regula.lt
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

Tikslas – suvienodinti pajamų ir (ar) kainų viršutinių ribų koregavimo principus gamtinių dujų ir elektros sektoriuose, patikslinant reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Amber Grid“, 2018-08-20

Priimtas teisės aktas.


​ ​Viešoji konsultacija dėl UAB GET Baltic prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-23 iki 2017-12-04

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt  

Tikslas – suderinti Reglamentą, kuriuo nustatoma prekybos gamtinėmis dujomis biržoje tvarka ir taisyklės.

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2017-12-11
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-12-07
UAB „Litgas“, 2017-12-04
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-27

 

Viešoji konsultacija dėl​ ​gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2018–2027 m.) tinklo plėtros plano projekto
​Konsultacija vyksta nuo 2018-07-05
iki 2018-08-04

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti skaidrią ir pagrįstą gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius.
Viešoji konsultacija dėl ​ ​Išdujinto suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio pertekliaus aukciono sąlygų derinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-07-13
iki 2018-07-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@regula.lt

Tikslas – suderinti išdujinto suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio pertekliaus aukciono sąlygas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Achema“, 2018-07-20
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-07-17

Viešoji konsultacija dėl uždarosios akcinės bendrovės „GET Baltic“ aukciono organizavimo nuostatų derinimo ​

​Konsultacija vyksta nuo 2018-07-23
iki 2018-07-24

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Karolis Demšė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. karolis.demse@regula.lt

​Tikslas - sudaryti vienodas ir nediskriminacines galimybes rinkos dalyviams įsigyti būtinojo kiekio pertekliaus dalį.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Litgas“, 2018-07-25

​ ​Viešoji konsultacija uždarosios akcinės bendrovės „GET Baltic“ paskirtajam tiekėjui taikomų aukciono organizavimo paslaugų įkainių derinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-08-01
iki 2018-08-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Karolis Demšė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. karolis.demse@regula.lt

​Tikslas – suderinti paskirtajam tiekėjui taikomų aukciono organizavimo paslaugų įkainius.
Viešoji konsultacija dėl ​Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Amber Grid" dujų perdavimo sistemos tvarkos
​Konsultacija vyksta nuo 2017-09-15 iki 2017-10-02                        


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.valaitis@regula.lt

Tikslas užtikrinti vienodas ir nediskriminuojančias naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančios gamtinių dujų perdavimo sistemos sąlygas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-09-22
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-09-18

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl ​ ​UAB „GET Baltic“ prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo projekto
​Konsultacija vyksta nuo 2018-05-09
iki 2018-05-24

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. justas.valaitis@regula.lt

Tikslas – užtikrinti didesnį Baltijos šalių gamtinių dujų biržos likvidumą Lietuvos, Latvijos ir Estijos prekybos aikštelėse.

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-06-04
The Public Utilities Commision of Latvia, 2018-05-25
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-05-23
AB „Šiaulių energija“, 2018-05-16

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl​ ​Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-03-28
iki 2018-04-06

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresnysis specialistas Viktoras Asačiovas
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. viktoras.asaciovas@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresnysis specialistas Karolis Demšė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. karolis.demse@regula

Tikslas – užtikrinti efektyvų reguliuojamų ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimą, suvienodinti visuose taikomus reikalavimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-04-06
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-04-04

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija ​ ​dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo
​Konsultacija vyksta nuo 2018-04-16
iki 2018-04-27                                


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

Tikslas – suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Klaipėdos nafta“, 2018-05-08
AB „Ambert Grid“, 2018-04-27
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-04-27
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2018-04-27
Lietuvos auditorių rūmai, 2018-04-27
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-04-25
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2018-04-24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-04-24

Viešoji konsultacija dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-05 iki 2017-10-30

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Europos Komisijos reglamento reikalavimus dėl gamtinių dujų balansavimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2018-05-16
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-11-10
AB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2017-10-30


Priimtas teisės aktas. Viešoji konsultacija dėl ​ ​naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-29 iki 2017-12-04

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.valaitis@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į 2017 m. lapkričio 7 d. priimtus Gamtinių dujų įstatymo pakeitimus – keičiasi tvarka, kaip reglamentuojama mažos apimties suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo įrenginių veikla.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2017-12-12
Vilniaus miesto savivaldybė, 2017-12-12
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-12-06
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-12-05
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-12-01

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2018-03-27 iki 2018-04-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į susiklosčiusią situaciją rinkoje dėl naujų buitinių vartotojų prijungimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-03-30

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-04-23
iki 2018-05-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt  

Tikslas – atsižvelgti į Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių diegiamą netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelį.

(EN versija – neoficialus vertimas)

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2018-05-18
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-05-15
AB „Klaipėdos nafta“, 2018-05-10
AB „Šiaulių energija“, 2018-05-09
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2018-05-09
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-05-09

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl deklaracijos formos gamtinių dujų tiekimo veiklos vykdymui tvirtinimo ir prašymo formos gamtinių dujų tiekimo veiklos leidimui panaikinti ar leidimo galiojimui sustabdyti tvirtinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-12-18 iki 2017-12-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt  

​Tikslas –įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-12-19
AB „Šiaulių energija, 2017-12-19
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-12-18

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl​ ​Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-01-12 iki 2018-01-24

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. lina.karpaviciute@regula.lt

​Tikslas – atsižvelgti į 2017 m. lapkričio 7 d. priimtus Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimus ir užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-01-24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-01-24
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2018-01-11

Priimtas teisės aktas.

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ​

​Konsultacija vyksta nuo 2018-02-19
iki 2018-02-28

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. lina.karpaviciute@regula.lt
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. justas.valaitis@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti kokybiškas ir nepertraukiamas gamtinių dujų tiekimo paslaugas vartotojams, nuolat gerinti jų kokybę.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-02-28
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2018-02-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-02-27

Priimtas teisės aktas.
 

​ Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto​ ​

​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-12 iki 2017-10-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt  

1 projektas, 2 projektas, 3 projektas, 4 projektas

Tikslas – mažinti administracinę naštą gamtinių dujų sektoriuje veikiantiems ūkio subjektams – supaprastinti ir suvienodinti informacijos teikimo reikalavimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-11-10
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-10-30
AB „Amber Grid“, 2017-10-26
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-10-24

Viešoji konsultacija dėl ​gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2017–2026 m.) tinklo plėtros plano derinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-19
iki 2017-08-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrią ir pagrįstą gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2017-09-05

Priimtas teisės aktas.
​ ​Viešoji konsultacija dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-09-22 iki 2017-10-02

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.valaitis@regula.lt  

​Tikslas – užtikrinti, kad biodujų, tiekiamų į gamtinių dujų sistemas, supirkimo tarifai būtų nustatomi įvertinus faktinę gamybos plėtrą ir apimtis.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-09-27

Viešoji konsultacija dėl AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo​ ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-10-06 iki 2017-10-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

​Tikslas – suteikti sistemos naudotojams papildomo lankstumo dėl SGD išdujinimo užsakymų koregavimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2017-11-23
UAB „Litgas“, 2017-10-20

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projekto​ ​

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-16 iki 2017-11-21

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt  

​Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-20

Viešoji konsultacija dėl pagrindinių regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimo principų
​Konsultacija vyksta nuo 2017-06-20
iki 2017-07-20


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

​Tikslas – bendros regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimas.

Dokumento versija anglų kalba

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AS „Latvenergo“,2017-07-25
The Public Utilities Commission of Latvia, 2017-07-24
UAB „Litgas“, 2017-07-20
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2017-07-20
AB „Amber Grid“, 2017-07-20
Elering, 2017-07-19
Conexus, 2017-07-19
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-07-14

 

Viešoji konsultacija dėl ​Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos pakeitimo
​Konsultacija vyksta nuo 2017-09-14 iki 2017-09-25                        


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas tiksliau įvertinti centralizuotai suskystintas naftos dujas (SND) tiekiančių įmonių patiriamas sąnaudas.

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-09-21

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos pakeitimo projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-05-05
 iki 2017-06-04

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėjas, laikinai vykdantis Elektros skyriaus vedėjo funkcijas,
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 219 0710,
El. p. paulius.blazys@regula.lt
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 250 6183,
El. p.
lina.karpaviciute@regula.lt

​Tikslas – tobulinti investicijų, įskaičiuojamų į reguliuojamų paslaugų kainas vartotojams, derinimą ir vertinimą bei atsižvelgti į pažangiųjų matavimo technologijų diegimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-06-09
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-06-05
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-06-05
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-06-02
AB „Amber Grid“, 2017-05-29
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-05-19 

Viešoji konsultacija dėl​ ​Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių pakeitimo projekto
​​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-13
iki 2017-07-21            


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

Tikslas – užtikrinti tinkamą prekybos gamtinėmis dujomis priežiūrą ir stebėseną, didmeninės gamtinių dujų rinkos vientisumą ir skaidrumą bei sukurti prielaidas sąžiningai ir veiksmingai konkurencijai gamtinių dujų rinkoje.

Gautos pastabos pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2017-08-09
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-07-20
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2017-07-20
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-07-18
Lietuvos bankas, 2017-07-18
AB „Šiaulių energija“, 2017-07-17

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl UAB „GET Baltic“ prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento pakeitimo               

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-05-18
iki 2017-06-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt 

​Tikslas skatinti efektyvesnę prekybą gamtinių dujų biržoje. 
(EN versija - neoficialus vertimas)

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2017-06-12
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-06-06
Public Utilities Commission of Latvia, 2017-06-06
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-06-06
AB „Amber Grid“, 2017-06-06
Conexus Baltic Grid, 2017-06-05
Elering, 2017-06-05
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-05-30
AB „Šiaulių energija“, 2017-05-23

Viešoji konsultacija dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms projekto​

​Konsultacija vyksta nuo 2017-06-20
iki 2017-06-26


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

​Tikslas – suvienodinti Lietuvoje ir Europos Sąjungoje taikomus teisės aktų reikalavimus gamtinių dujų veiklai.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-06-23
AB „Amber Grid“, 2017-06-23
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-06-21

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-03-21
iki 2017-04-03


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad teisė naudotis AB „Amber Grid“ valdoma gamtinių dujų perdavimo sistema būtų suteikiama objektyviai ir sąžiningai, nediskriminuojant atskirų sistemos naudotojų.

(EN versija – neoficialus vertimas)

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-05-15
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2017-04-06
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-04-04
AB „Achema“, 2017-04-03
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-04-03
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2017-04-03
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-04-03
AB „Šiaulių energija“, 2017-03-30
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-03-28

Priimtas teisės aktas. (DĖL NAUDOJIMOSI AB „AMBER GRID“ PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ
PROJEKTO DERINIMO
)

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-03-21
iki 2017-04-10


Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

Tikslas – suvienodinti elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriuose taikomus reguliavimo principus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Klaipėdos nafta“, 2017-04-11
AB „Amber Grid“, 2017-04-10
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-04-10
UAB „Litgas“, 2017-04-10
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2017-03-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-03-22

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija ​dėl netiesioginio perdavimo pajėgumų paskirstymo modelio taikymo tarpvalstybiniuose perdavimo sistemų sujungimo taškuose

​Konsultacija vyksta iki 2016-10-28

Kontaktinio asmens duomenys:
AB „Amber Grid“ atstovas
Mindaugas Beržanskis
El. p. m.berzanskis@ambergid.lt

Tikslas – padidinti Baltijos šalių dujų rinkų konkurencingumą ir paskatinti tarpvalstybinę prekybą dujomis.

Priimtas teisės aktas.
Viešoji konsultacija dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-03-21
iki 2017-04-07


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad energijos gamintojai iš Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo dujas įsigytų už tuo metu rinkoje aktualią kainą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2017-04-07
Vilniaus miesto savivaldybė, 2017-04-06
UAB „Lietuvos dujų tiekimas, 2017-03-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-03-21

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių projekto            

​Konsultacija vyksta nuo 2016-10-06 iki 2016-10-31

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyr. specialistė, laikinai vykdanti Dujų skyriaus vedėjo funkcijas,
Milda Parnavaitė
Tel. (8 5) 213 9226
El. p. milda.parnavaite@regula.lt
Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyresn. specialistas
Andrejus Ngujen Tat
Tel. ​​(8 5) 213 5241
El. p. andrejus.ngujen-tat@regula.lt

Tikslas – įvertinti jau sukauptą patirtį įgyvendinant ES rinkos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus, aiškiai reglamentuojant rinkos priežiūrą elektros energijos ir gamtinių dujų sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos energetikos institutas, 2016-11-02
AB „Klaipėdos nafta“, 2016-10-31
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2016-10-31
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2016-10-31
UAB „GET Baltic“, 2016-10-31
UAB „Imlitex“, 2016-10-31
UAB „Litgas“, 2016-10-31
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-10-28
AB „Litgrid“, 2016-10-28
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2016-10-26
AB „Šiaulių energija“, 2016-10-13
Lietuvos bankas, 2016-10-11
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2016-10-06

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-11-11
iki 2016-11-16

Kontaktinio asmens duomenys:​
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas – sudaryti sąlygas vartotojams patogiau ir paprasčiau naudotis AB „Energijos skirstymo operatorius“ paslaugomis.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Biržų rajono savivaldybė, 2016-11-18
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2016-11-18
Klaipėdos miesto savivaldybė, 2016-11-17
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2016-11-17
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-11-16
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,2016-11-16
Vliniaus miesto savivaldybė, 2016-11-16
Jurbarko rajono savivaldybė, 2016-11-16

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo standartinių sutarčių sąlygų projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-12-22
iki 2017-01-09


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

Tikslas – užtikrinti efektyvų suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo darbą, taip pat atsižvelgti į rinkos dalyvių poreikius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-01-11
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2017-01-11
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2017-01-09
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-01-04

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2016–2025 m.) tinklo plėtros plano derinimo

​Konsultacija vyksta nuo 2016-07-08 ​iki 2016-08-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@regula.lt

Tikslas – ​užtikrinti skaidrią ir pagrįstą gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2016-08-25
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2016-08-10
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-08-04
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2016-08-04
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2016-08-03

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo

​Konsultacija vyksta nuo 2016-09-19 iki 2016-09-20

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt

Tikslas – ​užtikrinti, kad centralizuotai suskystintas naftos dujas tiekiančios įmonės pagrįstai nustatytų šios paslaugos kainas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2016-09-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-09-20
UAB „Varėnos dujos“, 2016-09-20
Varėnos savivaldybė, 2016-06-28

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projekto ​

​​Konsultacija vyksta nuo 2016-06-07 ​iki 2016-06-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

​Tikslas – efektyviai vertinti, ar reguliuojamos gamtinių dujų įmonės tenkina minimalius kokybės rodiklius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2016-06-16
AB „Amber Grid“, 2016-06-16
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2016-06-15
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-06-10

Priimtas teisės aktas.

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl ​Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2016-07-18
​iki 2016-08-05

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

​Tikslas – kad reguliuojamų gamtinių dujų paslaugų kainoms apskaičiuoti būtų taikomi skaidrūs, objektyvūs, nediskriminuojantys principai.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2016-08-05
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2016-08-04
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2016-08-03
AB „Amber Grid“, 2016-07-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-07-25
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2016-07-21

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija​ ​dėl uždarosios akcinės bendrovės „Get Baltic“ aukciono organizavimo nuostatų projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-06-02 ​iki 2016-07-01

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti, kad suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo būtinojo išdujinti kiekio perteklius būtų parduodamas efektyviai, sudarant visiems rinkos dalyviams vienodas ir nediskriminacines sąlygas.

Priimtas teisės aktas.

​ ​Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-03-18
iki 2016-04-18

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Gediminas Didžiulis
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. gediminas.didziulis@regula.lt

Tikslas – didinti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo konkurencingumą, sudarant palankesnes sąlygas teikti mažos apimties SGD paslaugas, taip pat efektyviau išnaudoti turimus pajėgumus, pritraukiant naujų klientų regioninėje Baltijos jūros SGD ir gamtinių dujų rinkose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
UAB „Litgas“ ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2016-06-01
AB „Amber Grid“, 2016-05-06
Lietuvos Respublikos energetikos minsiterija, 2016-04-27
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2016-04-22
Statoil, ASA, 2016-04-19
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir UAB „Litgas“, 2016-04-19
Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG, 2016-04-18
AB „Achema“, 2016-04-18
UAB „Imlitex“, 2016-04-18
AB „Amber Grid“, 2016-03-31
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-03-24

Rinkos dalyvių patogumui AB „Klaipėdos nafta" parengtos naujos redakcijos Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklės bei priedai pateikiami ir anglų kalba (EN): Taisyklių projektas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7 priedas 8 priedas, 9 priedas, 10 priedas 11 priedas, 12 priedas, 13 priedas,  14 priedas,  15 priedas, 16 priedas.         

Priimtas teisės aktas.      

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo​ ​projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-02-24
iki 2016-03-01

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento                 
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į pasikeitusias SGD pirkimo sąlygas, įvertinant, kad 2016 m. bus perkamas mažesnis SGD kiekis ir patiriamos mažesnės sąnaudos, kurios yra įtrauktos į gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2016-03-03
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2016-03-02
UAB „Litgas“, 2016-03-01
AB „Klaipėdos nafta“, 2016-03-01
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2016-03-01
AB „Achema“, 2016-03-01
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-03-01

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimo rezultatų​ ​projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2015-10-15
iki 2015-11-15

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt

Tikslas – sudaryti sąlygas visiems suinteresuotiems asmenims susipažinti su atlikto gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimo rezultatais.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-11-17
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2015-11-16
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-11-16
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2015-11-13
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2015-11-04

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl ​Naudojimosi AB ,,Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių ir AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių pakeitimo projektų

​Konsultacija vyksta nuo 2015-12-14
iki 2015-12-18

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt

Tikslas – užtikrinti visiems rinkos dalyviams aiškias ir vienodas pasinaudojimo gamtinių dujų perdavimo sistema sąlygas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB ,,Lietuvos dujos'', 2015-12-21
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-12-21
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-12-17
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-12-17

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo standartinių sutarčių sąlygų derinimo ​

​Konsultacija vyksta nuo 2015-11-19
iki 2015-12-04

​Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad energijos gamintojams, perkantiems dujas per suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą, būtų taikomos sąžiningos ir nediskriminuojančios sąlygos.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2015-12-07
UAB „Lietuvos energijos gamyba“, 2015-12-04
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-12-04
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2015-12-04
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-12-03
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-11-30

Priimtas teisės aktas.

​ ​Viešoji konsultacija dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ir jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto
​Konsultacija vyksta nuo 2015-12-07
iki 2015-12-10

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Milda Parnavaitė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. milda.parnavaite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-12-11
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2015-12-10
AB „Amber Grid“, 2015-12-10
AB „Klaipėdos nafta“, 2015-12-09
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-12-09

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projekto derinimo ​

​Konsultacija vyksta nuo 2015-12-04
iki 2015-12-10

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vedėjas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@regula.lt

Tikslas – užtikrinti aiškumą reguliuojamiems ūkio subjektams.


Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2015-12-14
AB „Achema“, 2015-12-14
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-12-11
AB „Achema“, 2015-12-10
AB „Klaipėdos nafta“, 2015-12-10
UAB „Litgas“, 2015-12-10
AB „Lietuvos dujos“, 2015-12-10
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-12-09
AB „Amber Grid“, 2015-12-07

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Paskirtojo tiekėjo prognozuojamos gamtinių dujų įsigijimo kainos energijos gamintojams nustatymo tvarkos derinimo ​

​Konsultacija vyksta nuo 2015-12-04
iki 2015-12-09

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

Tikslas – ​mažinti paskirtojo tiekėjo reguliuojamos veiklos sąnaudas ir taip užtikrinti optimalias kainas galutiniam vartotojui.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-12-08

Priimtas teisės aktas.
Viešoji konsultacija dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos derinimo ​

​Konsultacija vyksta nuo 2015-12-04
iki 2015-12-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų skyriaus vedėjas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt

​Tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius principus prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymui.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2015-12-14
UAB „Litgas“, 2015-12-10
AB „Achema“, 2015-12-10
UAB „Grata Group“, 2015-12-09
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2015-12-09
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-12-09

Priimtas teisės aktas.
​ ​Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo

​Konsultacija vyksta nuo 2015-11-09
iki 2015-11-15

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt

​Tikslas – visiems rikos dalyviams, norintiems pasinaudoti UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema, sudaryti lygias ir nediskriminuojančias sąlygas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-11-17
AB „Amber Grid“, 2015-11-16
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-11-13
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-11-12

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija ​dėl Naudojimosi akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2015-11-02
iki 2015-11-11

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Marta Vorobjova
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@regula.lt

​Tikslas – visiems rikos dalyviams, norintiems pasinaudoti AB „Lietuvos dujos“ eksploatuojama gamtinių dujų skirstymo sistema, sudaryti lygias ir nediskriminuojančias sąlygas.


Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-11-12
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2015-11-12
AB „Amber Grid“, 2015-11-12
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-11-11
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-11-10
Rugilė Červokienė, 2015-11-03

Priimtas teisės aktas.

​ ​Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-09-16
iki 2015-09-21

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Eglė Paipolienė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. egle.paipoliene@regula.lt

Tikslas – numatyti tikslesnį sąnaudų paskirstymą tarp gamtinių dujų perdavimo sistemos vidinio ir išorinių išleidimo taškų gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainodaroje bei aiškesnius skirstymo kainų diferencijavimo principus, leisiančius įvertinti skirstymo sistemos naudotojų vartojimo pasikeitimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-09-21
AB „Lietuvos dujos“, 2015-09-21
AB „Amber Grid“, 2015-09-21

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto
​Konsultacija vyksta nuo 2015-08-26
iki 2015-09-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Milda Parnavaitė
Tel. (8 5) 213 9226
El. p. milda.parnavaite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrų ir efektyvų lėšų, surinktų taikant papildomą gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos, administravimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Amber Grid“, 2015-09-01

Priimtas teisės aktas.

Trečioji viešoji konsultacija dėl prieigos ir naudojimosi Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema bei naudojimosi požemine gamtinių dujų saugykla taisyklių ​

​Konsultacija vyksta nuo 2015-08-06
iki 2015-08-20

Kontaktinių asmenų duomenys:
Latvijos nacionalinė reguliavimo institucija
El. p. sprk@sprk.gov.lv

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vedėjas
Justas Černiauskas

Tel. (8 5) 250 6185
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt 
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Milda Parnavaitė
Tel. (8 5) 213 9226
El. p. milda.parnavaite@regula.lt

Tikslas – sudaryti galimybes suinteresuotiems rinkos dalyviams pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl pasinadojimo Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema bei požemine gamtinių dujų saugykla.             

Sprendimą priėmė Latvijos nacionalinė reguliavimo institucija.


 

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl prieigos ir naudojimosi Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema bei naudojimosi požemine gamtinių dujų saugykla taisyklių ​

​Konsultacija vyksta nuo 2015-06-11
iki 2015-06-25

Kontaktinių asmenų duomenys:
Latvijos nacionalinė reguliavimo institucija
El. p. sprk@sprk.gov.lv

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vedėjas
Justas Černiauskas

Tel. (8 5) 250 6185
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt 
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Milda Parnavaitė
Tel. (8 5) 213 9226
El. p. milda.parnavaite@regula.lt

Tikslas – sudaryti galimybes suinteresuotiems rinkos dalyviams pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl pasinadojimo Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema bei požemine gamtinių dujų saugykla.


Trečioji viešoji konsultacija paskelbta 2015-08-06

Pirmoji viešoji konsultacija paskelbta 2015-02-09

Viešoji​ konsultacija dėl Prognozuojančios šalies paskyrimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-06-09
iki 2015-06-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Milda Parnavaitė
Tel. (8 5) 213 9226
El. p. milda.parnavaite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, jog gamtinių dujų sistemų balansavimas vyktų efektyviai.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-06-23
AB „Lietuvos dujos“, 2015-06-22
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2015-06-18

 Priimtas teisės aktas.

Viešoji​ konsultacija dėl UAB „Haupas“ taikomos gamtinių dujų kainodaros nebuitiniams vartotojams tvarkos

Kosultacija vyksta nuo 2015-05-27
iki 2015-06-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@regula.lt

Tikslas – nustatyti skaidrų ir aiškų gamtinių dujų kainų nebuitiniams vartotojams perskaičiavimo (tikslinimo) mechanizmą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2015-06-10
Druskininkų savivaldybė, 2015-06-08
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-06-08
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2015-05-29

Priimtas teisės aktas.

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 2015–2016 m. taikomos gamtinių dujų kainodaros nebuitiniams vartotojams tvarkos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-12-23
iki 2014-12-29

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Eglė Paipolienė
Tel. (8 5) 250 6183
El.p. egle.paipoliene@regula.lt

Tikslas – nustatyti skaidrų ir aiškų gamtinių dujų kainų nebuitiniams vartotojams perskaičiavimo (tikslinimo) mechanizmą, kuris užtikrins importuojamų gamtinių dujų kainos nuolaidos už 2013 m. sausio mėn.–2014 m. balandžio mėn. įtraukimą į gamtinių dujų kainas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014-12-30
UAB „Haupas“, 2014-12-30
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ir Lietuvos energijos gamintojų asociacija, 2014-12-30
UAB „Amilina“, 2014-12-30
Advokatų kontora „Švirinas ir partneriai/Borenius“, 2014-12-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014-12-29
UAB „NEO GROUP“, 2014-12-29

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 2015–2016 m. taikomos gamtinių dujų kainodaros nebuitiniams vartotojams tvarkos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-11-17
iki 2014-11-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Eglė Paipolienė
Tel. (8 5) 250 6183
El.p. egle.paipoliene@regula.lt

Tikslas – nustatyti skaidrų ir aiškų gamtinių dujų kainų nebuitiniams vartotojams perskaičiavimo (tikslinimo) mechanizmą, kuris užtikrins importuojamų gamtinių dujų kainos nuolaidos už 2013 m. sausio mėn–2014 m. balandžio mėn. įtraukimą į gamtinių dujų kainas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014-12-01
UAB „NEO GROUP“, 2014-12-01
Advokatų kontora „Švirinas ir partneriai/Borenius“, 2014-11-28
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014-11-28
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014-11-28
UAB „Amilina“, 2014-11-28
Šilumos tiekėjų asociacija, 2014-11-28
Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2014-11-27
UAB „Maltosa“, 2014-11-27
AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, 2014-11-26
AB „Žemaitijos pienas“, 2014-11-20

2014-12-23 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.

Viešoji konsultacija dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-12-09
iki 2014-12-12

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Eglė Paipolienė
Tel. (8 5) 250 6183
El.p. egle.paipoliene@regula.lt

Tikslas – užtikrinti skaidrų ir aiškų lėšų, surinktų taikant papildomą gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos, administravimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014-12-15
AB „Klaipėdos nafta“, 2014-12-15
AB „Amber Grid“, 2014-12-15

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2014-08-13
iki 2014-08-27

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vedėja
Jurga Baršauskienė
Tel. (8 5) 213 9226
El. p. jurga.barsauskiene@regula.lt

Tikslas – įgyvendinti Reglamento nuostatas dėl privalomo  įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelio principų taikymo nustatant reguliuojamas kainas gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 08 29
Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 2014 08 22
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 08 20

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2014 – 2023 m.) tinklo plėtros plano projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-12-15
iki 2015-01-13

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt


Tikslas – užtikrinti skaidrią ir pagrįstą gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-01-26
AB „Lietuvos dujos“, 2015-01-13
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2015-01-12
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2015-01-09

Priimtas teisės aktas.

 

Viešoji konsultacija dėl​ ​Paskirtojo tiekėjo prognozuojamos gamtinių dujų įsigijimo kainos energijos gamintojams nustatymo tvarkos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-06-22
iki 2015-06-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt 

​Tikslasužtikrinti, kad paskirtasis tiekėjas UAB „Litgas“ energijos vartotojams, įsigyjantiems gamtines dujas iš Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo, taikytų sąžiningą ir pagrįstą kainodarą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2015-06-25
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2015-06-23

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projekto 

Konsultacija vyksta nuo 2015-04-28
iki 2015-05-04

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vedėjas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 213 9226
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – ilguoju laikotarpiu užtikrinti stabilius gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-05-04


Priimtas tesės aktas.
 

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-04-27
iki 2015-05-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt

Tikslas – užtikrinti efektų suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo darbą, sudarant visiems rinkos dalyviams sąžiningas ir vienodas sąlygas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Lietuvos dujos“, 2015-05-08
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2015-05-08
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-05-07
AB „Litgas“, 2015-05-07
AB „Amber Grid“, 2015-05-07
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-05-06

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-01-21
iki 2015-02-20

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6183
 El. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad gamtinių dujų sistemų naudotojams būtų sudaromos sąžiningos, nediskriminuojančios ir konkurencingos sąlygos pasinaudoti UAB „Druskininkų dujos“ skirstymo sistema.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2015-02-13
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-01-30
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-01-29

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-01-14
iki 2015-01-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Gediminas Didžiulis
Tel. (8 5) 250 6185
El.p. gediminas.didziulis@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Amber Grid“, 2015-01-21
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-01-20
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-01-16

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-02-04
iki 2015-03-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@regula.lt 

Tikslas – užtikrinti efektyvesnį turto naudojimą reguliuojamoje veikloje.

AB „Lietuvos dujos“, 2015-03-09
AB „Amber Grid“, 2015-02-11
AB „Amber Grid“, 2015-02-11
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-02-09

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl UAB „Get Baltic" prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-11-24
iki 2014-11-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El.p. rimas.valungevicius@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad gamtinių dujų rinkos operatorius nustatytų skaidrią ir aiškią elektroninės prekybos gamtinėmis dujomis biržoje tvarką ir taisykles.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014-12-01
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014-12-01
UAB „Baltpool“, 2014-11-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014-11-28
AB „Lietuvos dujos“, 2014-11-28
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014-11-27
Valstybinė energetikos inspekcija, 2014-11-26
UAB „Kodiani dujos“, 2014-11-24

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Paskirtojo tiekėjo prognozuojamos gamtinių dujų įsigijimo kainos energijos gamintojams nustatymo tvarkos papildymo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-01-21
iki 2015-01-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6183
 El. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad paskirtasis tiekėjas UAB „Litgas“ energijos vartotojams, įsigyjantiems gamtines dujas iš Suskystintų gamtinių dujų terminalo, taikytų sąžiningą ir pagrįstą kainodarą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2015-01-23

Priimtas teisės aktas.


 

Viešoji konsultacija dėl Paskirtojo tiekėjo prognozuojamos gamtinių dujų įsigijimo kainos energijos gamintojams nustatymo tvarkos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-12-15
iki 2014-12-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėjas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad paskirtasis tiekėjas UAB „Litgas“ energijos vartotojams, įsigyjantiems gamtines dujas iš Suskystintų gamtinių dujų terminalo, taikytų sąžiningą ir pagrįstą kainodarą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014-12-23
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014-12-22
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014-12-22
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014-12-18
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2014-12-18

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklių projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-12-15
iki 2015-01-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – sudaryti sąžiningas ir konkurencingas sąlygas gamtinių dujų sektoriuje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Sigitas Pudžiuvelis, 2015-01-06
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-01-05
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014-12-30
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014-12-29 

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl naudojimosi uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-12-15
iki 2015-01-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – sudaryti sąžiningas ir konkurencingas sąlygas gamtinių dujų sektoriuje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Sigitas Pudžiuvelis, 2015-01-06
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2015-01-05
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014-12-29 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014-12-23
Sigitas Pudžiuvelis, 2014-12-23

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių

Konsultacija vyksta nuo 2014-11-04
iki 2014-11-14

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad teisė naudotis AB „Amber Grid“ valdoma gamtinių dujų perdavimo sistema būtų suteikiama objektyviai ir sąžiningai, nediskriminuojant sistemos naudotojų.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2014-11-19
AB „Lietuvos dujos“, 2014-11-14
Vilniaus m. saviv. administracijos Aplinkos ir energetikos departamentas, 2014-11-14
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014-11-14
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014-11-14
Valstybinė kainų ir energeikos kontrolės komisija, 2014-11-14
Mažeikių rajono savivaldybė, 2014-11-07

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema balansavimo taisyklių

Konsultacija vyksta nuo 2014-11-04
iki 2014-11-14

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – papildyti perdavimo sistemos balansavimo taisykles, užtikrinančias saugų ir efektyvų skirstymo sistemos funkcionavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2014-11-20
AB „Lietuvos dujos“, 2014-11-14
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014-11-14
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014-11-14
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014-11-13
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014-11-13
AB agrofirma „Josvainiai“, 2014-11-11
AB „Šiaulių energija“, 2014-11-11

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-11-24
iki 2014-11-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6183
El.p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą ir lygiavertes konkurencines sąlygas visiems rinkos dalyviams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Lietuvos dujos“, 2014-11-25
UAB „Litgas“, 2014-11-25


Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2014-09-12
iki 2014-10-10

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vedėja
Jurga Baršauskienė
Tel. (8 5) 213 9226
El. p. jurga.barsauskiene@regula.lt

Dujų ir elektros departamento                
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Amber Grid“, 2014 10 13
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2014 10 13
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 10 13
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014 10 10
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 10 09
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 10 09

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-10-27
iki 2014-10-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Eglė Paipolienė
Tel. (8 5)  250 6183
El. p. egle.paipoliene@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Advokatų kontora „Borenius“ / Švirinas ir partneriai, 2014 10 29 
AB „Lietuvos dujos“, 2014 10 29

Priimtas teisės aktas.

 

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2014-08-20
iki 2014-09-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vedėja
Jurga Baršauskienė
Tel. (8 5) 213 9226
El. p. jurga.barsauskiene@regula.lt

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas – įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento nuostatas dėl privalomo įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelio principų taikymo nustatant reguliuojamas kainas gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Klaipėdos nafta“, 2014 09 04
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 09 04
AB „Amber grid“, 2014 09 04
AB „Lietuvos dujos“, 2014 09 03
UAB „Litgas“, 2014 09 03
UAB „Vilniaus energija“, 2014 09 01


 

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsulacija dėl Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo pakeitimo ​

​Konsultacija vyksta nuo 2014-07-30
iki 2014-08-12

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6183                
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti, kad asmenims, ketinantiems pasinaudoti suskystintų gamtinių dujų terminalu, būtų numatyta aiški pasinaudojimo tvarka ir sąlygos.


Gautos pastabos ir pasiūlymai

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 08 13
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014 08 12
AB „Amber Grid“, 2014 08 12
UAB „Litgas“, 2014 08 12
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 08 12
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 08 08           
Priimtas teisės aktas.  

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2014-09-08
iki 2014-09-11

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento                
Dujų skyriaus patarėja
Eglė Paipolienė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. egle.paipoliene@regula.lt

Tikslas – įgyvendinti įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelį gamtinių dujų sektoriuje. 


Gautos pastabos ir pasiūlymai

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 09 15
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 09 11

 
Priimtas teisės aktas.  

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modelio metodinių gairių
Konsultacija vyksta nuo 2014-05-26
iki 2014-06-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@regula.lt

Tikslas - užtikrinti skaidrią ir aiškią kainodarą nustatant kainos viršutines ribas įleidimoišleidimo taškuose Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemoje.


Gautos pastabos ir pasiūlymai
BALTPOOL UAB, 2014 06 26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 06 26
AB „Amber grid“, 2014 06 26
UAB GET Baltic, 2014 06 23
AB „Lietuvos dujos“, 2014 06 20
UAB LITGAS, 2014 06 20
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 06 13

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo pakeitimo        

Konsultacija vyksta nuo 2014-07-18
iki 2014-07-29

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Eglė Paipolienė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p.  egle.paipoliene@regula.lt

Tikslas – užtikrinti reikalavimų, susijusių su prekyba suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinuoju kiekiu, tinkamo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę.          

Priimtas teisės aktas.
Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo
Konsultacija vyksta nuo 2014-04-16 
iki 2014-05-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185            
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt

Tikslas - įvertinti gamtinių dujų pažangiųjų matavimo sistemų diegimo išlaidas ir naudą ilgalaikiu laikotarpiu.

Gautos pastabos ir pasiūlymai

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 05 21
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2014 05 19
Valstybinė metrologijos tarnyba, 2014 05 19
AB „Lietuvos dujos“, 2014 05 16
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 05 16
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 05 15
UAB „Druskininkų dujos“, 2014 05 14

Priimtas tesisė aktas.               

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2014-07-04
iki 2014-07-14

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Eglė Ežerskytė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. egle.ezerskye@regula.lt

​Tikslas – įgyvendinti euro įvedimo Lietuvoje ir kitus reikalavimus. 

Priimtas teisės aktas.
Viešoji konsultacija dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2014-07-04
iki 2014-07-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@regula.lt

​Tikslas įgyvendinti euro įvedimo Lietuvoje ir kitus reikalavimus.

Priimtas teisės aktas.
Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2014-05-15
iki 2014-05-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vedėja
Jurga Baršauskienė
Tel. (8 5) 213 9226                        
El. p.  jurga.barsauskiene@regula.lt           

Tikslas – operatyviai reaguoti į gamtinių dujų importo kainų skaičiavimo pokyčius ir sudaryti galimybę koreguoti gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams esant ypatingoms aplinkybėms.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 05 20
AB „Lietuvos dujos“, 2014 05 19
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 05 19


 

Priimtas teisės aktas. 

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimo rezultatų (Nutarimo projektas ir Gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimo ataskaita)

Konsultacija vyksta nuo 2014-02-28
iki 2014-03-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus
vyr. specialistas
Audrius Jurkūnas
Tel. (8 5) 213 1983,                  
El. p. audrius.jurkunas@regula.lt

Tikslas ištirti konkurencijos veiksmingumą gamtinių dujų tiekimo rinkoje ir nustatyti didelę įtaką šioje rinkoje turinčius dalyvius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 04 02
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 03 31
AB „Lietuvos dujos", 2014 03 31
Valstybinė vartotojų tesių apsaugos tarnyba, 2014 03 25


Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo standartinių sutarčių sąlygų derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2014-03-20
iki 2014-04-02

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Eglė Ežerskytė
Tel. (8 5) 250 6183,                  
El. p. egle.ezerskyte@regula.lt

Tikslas suderinti UAB „Litgas“ pateiktas energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Klaipėdos nafta", 2014 04 07
UAB Kauno termofikacijos elektrinė, 2014 04 03
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 04 03
Baltema ir ko, UAB , 2014 04 02
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014 04 01
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 21014 03 31
UAB „Litesko“, 2014 03 31
UAB „Vilniaus energija", 2014 03 31
„Lietuvos energijos gamyba" AB, 2014 03 28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 03 26

Priimtas teisės aktas.

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių 
Konsultacija vyksta nuo 2014-03-10
iki 2014-03-20

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6183          
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas - užtikrinti, kad teisė naudotis suskystintų gamtinių dujų terminalu būtų  suteikiama objektyviai, sąžiningai, lygiomis sąlygomis, nediskriminuojant rinkos dalyvių.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 03 26
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 03 21

AB Lietuvos dujos, 2014 03 21
AB „Amber Grid“, 2014 03 21
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014 03 20
AB „Achema", 2014 03 20
UAB LITGAS, 2014 03 20

Priimtas teisės aktas.
Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių

Konsultacija vyksta nuo 2014-01-28
iki 2014-02-18

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6183            
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt

Tikslas - užtikrinti, kad teisė naudotis suskystintų gamtinių dujų terminalu būtų  suteikiama objektyviai, sąžiningai, lygiomis sąlygomis, nediskriminuojant rinkos dalyvių.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 02 26
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 02 20

AB Lietuvos dujos, 2014 02 18
AB „Amber Grid“, 2014 02 18
UAB LITGAS, 2014 02 18
AB „Achema“, 2014 02 18
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014 02 18
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014 02 17

2014 m. kovo 10 d. paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.
Viešoji konsultacija dėl Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-03-25
iki 2014-03-26

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas
Tel. (8 5) 213 3441
el. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas - išvengti diskriminacinio elgesio gamtinių dujų sektoriuje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 2014 03 27
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 03 26


Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2014-03-04
iki 2014-03-18

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Eglė Ežerskytė
Tel. (8 5) 250 6183,            
El. p. egle.ezerskyte@regula.lt

Tikslas - reglamentuoti paskirtojo tiekėjo parduodamų energijos gamintojams gamtinių dujų kainos nustatymo tvarką, nustatyti SGD terminalo teikiamos SGD perkrovos paslaugos kainos skaičiavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Klaipėdos nafta“, 2014 03 20
AB „Klaipėdos nafta“, 2014 03 19
AB „Lietuvos dujos“, 2014 03 19
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 03 17
UAB „Litgas“, 2014 03 17

Priimtas teisės aktas.