Įeiti
Publikuota: 2015.09.04. Atnaujinta: 2020.04.03

Pasibaigusios viešosios konsultacijosViešoji konsultacija dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklių projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-10-08 iki 2019-10-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
vyresn. specialistas
Laurynas Kenstavičius
tel. (8 5) 239 7821
el. p. laurynas.kenstavicius@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradėjo darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.Viešoji konsultacija dėl Administracinio nusižengimo teisenos, administracinio nusižengimo bylos sudarymo ir apskaitos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo taisyklių derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-01-30 iki 2020-02-14

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus vyr. specialistė
Renata Šeškevičienė
tel. (8 687) 32 025
el. p. 
renata.seskeviciene@vert.lt

Tikslas – nustatyti administracinio nusižengimo teisenos pradžios, administracinio nusižengimo tyrimo atlikimo, administracinio nusižengimo protokolo ir administracinio nurodymo surašymo, administracinio nusižengimo bylos rengimo nagrinėti ir nagrinėjimo, nutarimo surašymo, priėmimo administracinio nusižengimo byloje, taip pat šio nutarimo apskundimo ir vykdymo, administracinio nusižengimo bylos sudarymo ir apskaitos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo tvarką.Viešoji konsultacija dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų  papildymo 

Konsultacija vyksta nuo 2020-03-18 iki 2020-03-30

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
vyr. specialistė Irena Zaliauskienė
tel. 8 (618) 34 628
el. p. irena.zaliauskiene@vert.lt
Techninės priežiūros departamento
Kauno teritorinio skyriaus
vyr. specialistas Algimantas Vaičiulis
tel. 8 (615) 25623
el. p. algimantas.vaiciulis@vert.lt

​Tikslas – tobulinti VERT atliekamas funkcijas.
​Viešoji konsultacija dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2019-10-23 iki 2019-10-31

Kontaktinio asmens duomenys: 
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus vyr. specialistas 
Justas Valaitis
tel. (8 5) 250 6185
el. p. justas.valaitis@vert.lt

​Tikslas – skatinti energetikos įmones, atliekančias didelės apimties strategines investicijas, efektyviai skolintis mažiausiais kaštais.

Gautos pastabos ir pasiūlymai: 
AB "Litgrid", 2019-10-30
UAB "Litesko", 2019-10-31
AB „Ignitis gamyba“, 2019-10-31
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-10-30
AB „Amber Grid“, 2019-10-30
Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija, 2019-10-31
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-10-31
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2019-10-31 (priedas)
UAB "EPSO-G", 2019-10-31
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-10-31
AB „Vilniaus šilumos tinklai, 2019-10-31
UAB „Kirtimų katilinė“, 2019-11-28


Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl  Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-12-30 iki 2020-01-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėja 
Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@vert.lt

​Tikslas – pakeisti Tarybos telefonų įrašų saugojimo terminą į 14 kalendorinių dienų.


Priimtas teisės aktas.

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2020-01-24 iki 2020-02-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėja
Ana Viktorija Matijaškienė
Tel.  (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@vert.lt

​Tikslas – papildyti nuostatomis dėl telefonu teikiamų konsultacijų ir garso įrašų.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-02-07
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2020-01-30
LITGRID AB, 2020-01-03
Lietuvos Respublikos energetikos ministerij, 2020-01-07
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2020-01-07

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl  viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo 

Konsultacija vyksta nuo 2019-12-30 iki 2020-01-07

Kontaktinio asmens duomenys:

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyriausioji specialistė
Edita Dabašinskienė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. edita.dabasinskiene@vert.lt

​Tikslas –atsižvelgiant į tai, kad gamtinių dujų tiekimo ir elektros energijos nepriklausomo tiekimo veiklas gali vykdyti asmenys, kurių buveinės registruotos ne Lietuvoje, siekiama sumažinti administracinę naštą ir Projekte įtvirtinama galimybė reikalaujamą viešai skelbti informaciją teikti taip pat ir anglų kalba.


Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklių projektą

Konsultacija vyksta nuo 2019-09-17 iki 2019-09-30

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
Vedėja Aleksandra Prokopjeva
Tel. (8 5) 239 7821

El. p. aleksandra.prokopjeva@vert.lt

Teisės taikymo skyriaus
patarėja Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441,
El. p. ana.matijaskiene@vert.lt

Tikslas –atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.
             
Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-09-30
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-09-30
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2019-09-23
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-09-19
            

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos pakeitimo projektą

Konsultacija vyksta nuo 2019-08-17
iki 2019-09-30

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
Vedėja Aleksandra Prokopjeva
Tel. (8 5) 239 7821

El. p. aleksandra.prokopjeva@vert.lt

Teisės taikymo skyriaus
patarėja Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441,
El. p. ana.matijaskiene@vert.lt

Tikslas –atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.
             
            
Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Litgrid", 2019-09-30
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-09-30
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-09-30
AB "Litgrid", 2019-09-23
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2019-09-23
     
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-09-19       


Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą

Konsultacija vyksta nuo 2019-09-17 iki 2019-09-30

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
Vedėja Aleksandra Prokopjeva
Tel. (8 5) 239 7821

El. p. aleksandra.prokopjeva@vert.lt

Teisės taikymo skyriaus
patarėja Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441,
El. p. ana.matijaskiene@vert.lt

Tikslas –atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.
             
            
Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-09-30
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-09-30
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2019-09-23

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-09-19


Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statinių naujos statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir paprastojo remonto aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-09-25 iki 2019-10-01

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento 
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
vyresn. specialistas 
Laurynas Kenstavičius
Tel. (8 5) 239 7821

El. p. laurynas.kenstavicius@vert.lt

Tikslas – efektyviau vykdyti procedūras, atliekant statinių naujos statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų patikrinimus, vertinant jų ir paprastojo remonto aprašų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams.
             
Gautos pastabos ir pasiūlymai: 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-09-30
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2019-09-30

Priimtas teisės aktas. Viešoji konsultacija dėl Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nutarimo projektą

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-28
iki 2019-07-04
Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
vyresn. specialistė
Ieva Zalieckienė

Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ieva.zalieckiene@vert.lt

Tikslasatsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.

Priimtas teisės aktas.

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-05-22
iki 2019-06-05
Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus patarėjas
Andrius Stulpinas
Tel.  (8 5) 213 3628
El. p. andrius.stulpinas@vert.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė
Tel.  (8 5) 213 9324
El. p. renata.bartasiute@vert.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
vyr. specialistė
Inesa Zubovienė
Tel.  (8 5) 213 9324
El. p.
inesa.zuboviene@vert.lt
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel.  (8 5) 213 5241
El. p.
ramute.cirulyte@vert.lt

Dujų skyriaus vyr. specialistė

Lina Karpavičiūtė
Tel.  (8 5) 250 6183
El. p.
lina.karpaviciute@vert.lt

Tikslas – užtikrinti, kad reguliuojami ūkio subjektai viešai skelbtų visą privalomą informaciją apie vykdomą veiklą, teikiamas paslaugas ir jų kainas.Pirmoji viešoji konsultacija vyko nuo 2017 m. gruodžio 22 d. iki 2018 m. sausio 22 d.


 


Gautos pastabos ir pasiūlymai:


Priimtas teisės aktas.Viešoji konsultacija dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-05-10
iki 2019-05-24

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
patarėjas

Dalius Krinickas
Tel.  (8 5) 250 6182
El. p. dalius.krinickas@vert.lt
Ekonominės analizės skyriaus vedėja
Rūta Mašidlauskienė
Tel. (8 5) 213 9268
El. p.
ruta.masidlauskiene@vert.lt
Ekonominės analizės skyriaus patarėjas
Giedrius Blagnys
Tel. (8 5) 219 6684
El. p. giedrius.blagnys@vert.lt
Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistas
Benoit Bourdon
Tel. (8 5) 213 3628
El. p.
benoit.bourdon@vert.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p.
lina.karpaviciute@vert.lt
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Karolis Demšė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. 
karolis.demse@vert.lt
Elektros skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p.
lina.bartkiene@vert.lt
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja
Aleksandra Prokopjeva
Tel. (8 5) 239 7821
El. p.
aleksandra.prokopjeva@vert.lt
Administracijos direktorė
Simona Bindoriūtė-Ryliškienė

Tel.  (8 5) 253 1359
El. p. 
simona.bindoriute@vert.lt

Tikslas – užtikrinti teikiamų reguliuojamos veiklos ataskaitų kokybę, t. y., kad  auditorių ar audito įmonių Komisijai teikiamos ataskaitos leistų visiškai įsitikinti sąnaudų pagrįstumu.Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2019-05-16
UAB „Šiaulių vandenys“, 2019-05-20
AB „Klaipėdos energija“, 2019-05-21
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-05-23
AB „Amber Grid“, 2019-05-24
Lietuvos auditorių rūmai, 2019-05-24
AB „Litgrid“, 2019-05-24
UAB „Lietuvos energija“, 2019-05-28
UAB „Litesko“, 2019-05-28


Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2017-12-22​ iki
2018-01-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus patarėja     
Lina Bartkienė
tel. (8 5) 213 3628
el. p. lina.bartkiene@vert.lt
Vandens skyriaus vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
tel. (8 5) 213 1983
el. p. vida.zileniene@vert.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė
tel. (8 5) 213 9324
el. p. renata.bartasiute@vert.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 250 6183
el. p. lina.karpaviciute@vert.lt
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. ramute.cirulyte@vert.lt

Tikslas – užtikrinti, kad ūkio subjektai skelbtų visą viešai privalomą skelbti informaciją.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-01-30
UAB „Litesko“, 2018-01-29
AB „Litgrid“, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2018-01-24
UAB „Baltpool“, 2018-01-24
UAB „Litgas“, 2018-01-24
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-01-23
AB „Klaipėdos nafta“, 2018-01-23
AB „Orlen Lietuva“, 2018-01-23
UAB „Get Baltic“, 2018-01-22
AB „Amber Grid“, 2018-01-22
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-01-22
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-01-22
UAB „Šiaulių vandenys“, 2018-01-19
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2018-01-19
UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2018-01-17
AB „Inter Rao Lietuva“, 2018-01-10
UAB „Vilniaus vandenys“, 2018-01-05
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, 2018-01-02


2019-05-22 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.


Viešoji konsultacija dėl Deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti tvirtinimo, prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą tvirtinimo ir leidimų formų verstis prekyba naftos produktais derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-26
iki 2019-06-27
Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Vilita Juzėnė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. vilita.juzene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į  Energetikos įstatymo pakeitimus, kurie numato pareigą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nuo 2019 m. liepos 2 d. vykdyti leidimų verstis prekybos naftos produktais išdavimo funkciją.

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tvarkos patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-20
iki 2019-06-25
Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėjas, l. v. skyriaus vedėjo funkcijas
Povilas Šalaševičius
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. povilas.salasevicius@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-20
iki 2019-06-25
Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėjas, l. v. skyriaus vedėjo funkcijas
Povilas Šalaševičius
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. povilas.salasevicius@regula.lt
Teisės taikymo skyriaus patarėja
Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.

Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-20
iki 2019-06-25
Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėjas, l. v. skyriaus vedėjo funkcijas
Povilas Šalaševičius
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. povilas.salasevicius@regula.lt
Teisės taikymo skyriaus patarėja
Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.
 
Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-20
iki 2019-06-25
Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėjas, l. v. skyriaus vedėjo funkcijas
Povilas Šalaševičius
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. povilas.salasevicius@regula.lt
Teisės taikymo skyriaus patarėja
Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.

Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-20
iki 2019-06-25
Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėjas, l. v. skyriaus vedėjo funkcijas
Povilas Šalaševičius
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. povilas.salasevicius@regula.lt
Teisės taikymo skyriaus patarėja
Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.

Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo  

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-19
iki 2019-06-21
Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresn. specialistas
Laurynas Kenstavičius
Tel. (8 5) 239 7821
El. p. laurynas.kenstavicius@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.

Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo naujos statybos statinių, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir paprastojo remonto aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-19
iki 2019-06-21
Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresn. specialistas
Laurynas Kenstavičius
Tel. (8 5) 239 7821
El. p. laurynas.kenstavicius@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.Priimtas teisės aktas.Viešoji konsultacija dėl Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-18
iki 2019-06-21
Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėjas, l. v. skyriaus vedėjo funkcijas
Povilas Šalaševičius
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. povilas.salasevicius@regula.lt
Teisės taikymo skyriaus patarėja
Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-18
iki 2019-06-21
Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėjas, l. v. skyriaus vedėjo funkcijas
Povilas Šalaševičius
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. povilas.salasevicius@regula.lt
Teisės taikymo skyriaus patarėja
Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.


Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-18
iki 2019-06-21
Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėjas, l. v. skyriaus vedėjo funkcijas
Povilas Šalaševičius
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. povilas.salasevicius@regula.lt
Teisės taikymo skyriaus patarėja
Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.

Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-17
iki 2019-06-21
Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėjas, l. v. skyriaus vedėjo funkcijas
Povilas Šalaševičius
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. povilas.salasevicius@regula.lt
Teisės taikymo skyriaus patarėja
Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@regula.lt
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja
Aleksandra Prokopjeva
Tel. (8 5) 239 7821
El. p. aleksandra.prokopjeva@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimą Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“, kuriuo sutinkama, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos būtų reorganizuojama jungimo būdu, ją prijungiant prie Komisijos.

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Sankcijų skyrimo taisyklių pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-17
iki 2019-06-21
Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėjas, l. v. skyriaus vedėjo funkcijas
Povilas Šalaševičius
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. povilas.salasevicius@regula.lt
Teisės taikymo skyriaus patarėja
Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@regula.lt
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja
Aleksandra Prokopjeva
Tel. (8 5) 239 7821
El. p. aleksandra.prokopjeva@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimą Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos", kuriuo sutinkama, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos būtų reorganizuojama jungimo būdu, ją prijungiant prie Komisijos.

Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Dėl Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-17
iki 2019-06-21
Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėjas, l. v. skyriaus vedėjo funkcijas
Povilas Šalaševičius
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. povilas.salasevicius@regula.lt
Teisės taikymo skyriaus patarėja
Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@regula.lt
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja
Aleksandra Prokopjeva
Tel. (8 5) 239 7821
El. p. aleksandra.prokopjeva@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimą Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos", kuriuo sutinkama, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos būtų reorganizuojama jungimo būdu, ją prijungiant prie Komisijos.

Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-17
iki 2019-06-21
Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėjas, l. v. skyriaus vedėjo funkcijas
Povilas Šalaševičius
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. povilas.salasevicius@regula.lt
Teisės taikymo skyriaus patarėja
Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@regula.lt
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja
Aleksandra Prokopjeva
Tel. (8 5) 239 7821
El. p. aleksandra.prokopjeva@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimą Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos", kuriuo sutinkama, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos būtų reorganizuojama jungimo būdu, ją prijungiant prie Komisijos.

Priimtas teisės aktas.Viešoji konsultacija dėl Administracinių nusižengimų tyrimo, bylų nagrinėjimo ir nutarimų administracinių nusižengimų bylose vykdymo kontrolės  tvarkos taisyklių patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-06-17
iki 2019-06-21
Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėjas, l. v. skyriaus vedėjo funkcijas
Povilas Šalaševičius
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. povilas.salasevicius@regula.lt
Teisės taikymo skyriaus patarėja
Ana Viktorija Matijaškienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@regula.lt
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja
Aleksandra Prokopjeva
Tel. (8 5) 239 7821
El. p. aleksandra.prokopjeva@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimą Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“, kuriuo sutinkama, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos būtų reorganizuojama jungimo būdu, ją prijungiant prie Komisijos.

Priimtas teisės aktas.

 
Viešoji konsultacija dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo 

Konsultacija vyksta nuo 2019-05-20
iki 2019-05-29

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresn. specialistė
Ieva Zalieckienė
Tel.  (8 5) 213 3441
El. p. ieva.zalieckiene@regula.lt
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresn. specialistas
Airidas Daukšas
Tel.  (8 5) 213 6454
El. p. airidas.dauksas@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.

Priimtas teisės aktas.
Viešoji konsultacija dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-05-20
iki 2019-05-29

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresn. specialistė
Ieva Zalieckienė
Tel.  (8 5) 213 3441
El. p. ieva.zalieckiene@regula.lt
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresn. specialistas
Airidas Daukšas
Tel.  (8 5) 213 6454
El. p. airidas.dauksas@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos.
Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2019-05-22

Priimtas teisės aktas.


Viešoji konsultacija dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-05-10
iki 2019-05-24

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
patarėjas

Dalius Krinickas
Tel.  (8 5) 250 6182
El. p. dalius.krinickas@regula.lt
Ekonominės analizės skyriaus vedėja
Rūta Mašidlauskienė
Tel. (8 5) 213 9268
El. p.
ruta.masidlauskiene@regula.lt
Ekonominės analizės skyriaus patarėjas
Giedrius Blagnys
Tel. (8 5) 219 6684
El. p. giedrius.blagnys@regula.lt
Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistas
Benoit Bourdon
Tel. (8 5) 213 3628
El. p.
benoit.bourdon@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p.
lina.karpaviciute@regula.lt
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Karolis Demšė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. 
karolis.demse@regula.lt
Elektros skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p.
lina.bartkiene@regula.lt
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Natalija Vekterienė
Tel.  (8 5) 213 5241
El. p.
natalija.vekteriene@regula.lt
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja
Aleksandra Prokopjeva
Tel. (8 5) 239 7821
El. p.
aleksandra.prokopjeva@regula.lt
Administracijos direktorė
Simona Bindoriūtė-Ryliškienė

Tel.  (8 5) 253 1359
El. p. 
simona.bindoriute@regula.lt

Tikslas – užtikrinti teikiamų reguliuojamos veiklos ataskaitų kokybę, t. y., kad  auditorių ar audito įmonių Komisijai teikiamos ataskaitos leistų visiškai įsitikinti sąnaudų pagrįstumu.Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2019-05-16
UAB „Šiaulių vandenys“, 2019-05-20
AB „Klaipėdos energija“, 2019-05-21
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-05-23
AB „Amber Grid“, 2019-05-24
Lietuvos auditorių rūmai, 2019-05-24
AB „Litgrid“, 2019-05-24
UAB „Lietuvos energija“, 2019-05-28
UAB „Litesko“, 2019-05-28
Viešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ parengto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2019-04-16
iki 2019-04-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė 
Greta Mališauskienė
Tel. (8 5) 239 7825
El. p.  greta.malisauskiene@regula.lt

Tikslas – užtikrinti rinkos dalyviams objektyvias, skaidrias ir nediskriminuojančias sąlygas pasinaudoti elektros energijos perdavimo tinklais.Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-04-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-05-02


Viešoji konsultacija dėl Lietuvos PSO paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2020-2023 m. kainų – įgyvendinamas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas

Konsultacija vyksta nuo 2019-03-05
iki 2019-05-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus patarėja
Marta Vorobjova-Derkač
Tel. (8 5) 250 6183
El.p. marta.vorobjova@regula.lt

Tikslas – įgyvendinti suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Klaipėdos nafta“, 2019-05-08
JSC "Conexus Baltic Grid", 2019-05-03
JSC “Latvijas Gaze”, 2019-05-03
Finnish, Estonian and Latvian NRAs, 2019-05-03
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, 2019-05-02
AS AJ Power Gas, 2019-04-16
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, 2019-04-01


 


Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono nuostatų projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-02-18
iki 2019-03-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Vyriausioji patarėja
Medeina Augustinavičienė
Tel. (8 5) 233 0766
El.p. medeina.augustinaviciene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos pakeitimus. 


 Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Lietuvos energija“, 2019-03-08
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-03-08
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-03-06
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2019-03-05


Projektui pateiktų pastabų lentelėPakartotinė viešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ parengtų balansavimo paslaugų teikėjams taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo ir už balansą atsakingoms šalims taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-29
iki 2018-12-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos  plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 2135342
El.p. paulius.blazys@regula.lt                 

Tikslas – atsižvelgti į 2017 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės.


Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-16
iki 2018-12-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas objektyviau paskirstyti kaštus prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos.

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Amber Grid“, 2018-12-17
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-12-17 (priedas)


Viešoji konsultacija dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartinių sąlygų

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-09
iki 2018-11-16

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. milda.budreckaite@regula.lt

Tikslasperdavimo sistemos operatorius LITGRID AB ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 1 d. turi parengti ir su Komisija suderinti elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartines sąlygas.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-11-22 (priedas)
AB „ORLEN Lietuva“, 2018-11-21
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-11-19 (priedas)
AB „Lifosa“, 2018-11-19
 

Viešoji konsultacija dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2017-12-22​ iki
2018-01-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus patarėja     
Lina Bartkienė
tel. (8 5) 213 3628
el. p. lina.bartkiene@regula.lt
Vandens skyriaus vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
tel. (8 5) 213 1983
el. p. vida.zileniene@regula.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė
tel. (8 5) 213 9324
el. p. renata.bartasiute@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 250 6183
el. p. lina.karpaviciute@regula.lt
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad ūkio subjektai skelbtų visą viešai privalomą skelbti informaciją.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-01-30
UAB „Litesko“, 2018-01-29
AB „Litgrid“, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2018-01-24
UAB „Baltpool“, 2018-01-24
UAB „Litgas“, 2018-01-24
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-01-23
AB „Klaipėdos nafta“, 2018-01-23
AB „Orlen Lietuva“, 2018-01-23
UAB „Get Baltic“, 2018-01-22
AB „Amber Grid“, 2018-01-22
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-01-22
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-01-22
UAB „Šiaulių vandenys“, 2018-01-19
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2018-01-19
UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2018-01-17
AB „Inter Rao Lietuva“, 2018-01-10
UAB „Vilniaus vandenys“, 2018-01-05
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, 2018-01-02


 Viešoji konsultacija dėl Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-05-31
iki 2019-06-04
Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėja
Ana Viktorija Matijaškienė
Tel.  (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@regula.lt

Tikslas – tobulinti ūkio subjektų konsultavimą reguliuojamos veiklos klausimais ir užtikrinti vienodą Komisijos kompetencijai priskirtų teisės aktų nuostatų taikymą.


Priimtas teisės aktas.
 Viešoji konsultacija dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-05-27
iki 2019-05-31
Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus patarėja
Ana Viktorija Matijaškienė
Tel.  (8 5) 213 3441
El. p. ana.matijaskiene@regula.lt

Tikslas – užtikrinti efektyvią reguliuojamų ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę bei mažinti administracinę naštą.
Priimtas teisės aktas.


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-02-12
iki 2019-02-19

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vedėja 
Anastasija Skunčikaitė
Tel. (8 5) 239 7825
El.p. anastasija.skuncikaite@regula.lt
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Justas Valaitis
Tel.  (8 5) 250 6185
El.p.  justas.valaitis@regula.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas
Mindaugas Bernotas
Tel. (8 5) 250 6184
El.p. mindaugas.bernotas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti sklandesnį ir efektyvesnį investicijų vertinimo ir derinimo procesą, tikslesnį energetikos įmonių lėšų planavimą ir panaudojimą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-03-08
Aplinkos apsaugos agentūra, 2019-03-08
UAB „Vilniaus vandenys“, 2019-03-07
AB „Šiaulių energija“, 2019-03-06
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2019-03-05
UAB „Litesko“, 2019-02-20
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-02-20
AB „Litgrid“, 2019-02-19
AB „Amber Grid“, 2019-02-19
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2019-02-19
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2019-02-18
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, 2019-02-18 

Priimtas teisės aktas.

 
 
​ ​Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-01-11
iki 2018-02-10

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Anastasija Skunčikaitė
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. anastasija.skuncikaite@regula.lt
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.valaitis@regula.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas
Mindaugas Bernotas
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. mindaugas.bernotas@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti sklandesnį ir efektyvesnį investicijų vertinimo ir derinimo procesą, tikslesnį energetikos įmonių lėšų planavimą ir panaudojimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Litgrid“, 2018-02-12
AB „Amber Grid“, 2018-02-09
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-02-09
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2018-02-09
UAB „Pramonės energija“, 2018-02-08
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, 2018-02-08
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-02-07
AB „Panevėžio energija“, 2018-02-07
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2018-02-07
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, 2018-02-02
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-01-31
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2018-01-22
UAB „Palangos šilumos tinklai“, 2018-01-12

Priimtas teisės aktas.

 

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-26
iki 2018-12-10

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 250 6183
el. p. lina.karpaviciute@regula.lt
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Lina Bartkienė 
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. lina.bartkiene@regula.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė
tel. (8 5) 213 9324
el. p. renata.bartasiute@regula.lt

Vandens skyriaus vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
tel. (8 5) 213 1983
el. p. vida.zileniene@regula.lt
Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja Aleksandra Prokopjeva
tel. (8 5) 239 7821
el. p. aleksandra.prokopjeva@regula.ltTikslas
– užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą visuose reguliuojamuose sektoriuose – elektros, dujų, šilumos ir vandens, taip pat gauti išsamią bei objektyvią informaciją apie reguliuojamų įmonių vykdomą veiklą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas advokatų kontora, 2018-12-11
AB "Litgrid", 2018-12-10
AB "Amber Grid", 2018-12-10
UAB "Lietuvos energijos tiekimas", 2018-12-10
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2018-12-10 (priedas)
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-12-07
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis", 2018-11-30
UAB "Vilniaus vandenys", 2018-11-28
UAB "Palangos vandenys", 2018-11-27


Priimtas teisės aktas.

 

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-09-19
iki 2017-10-18

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt
Elektros skyriaus patarėja
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt
Dujų skyriaus patarėjas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus patarėja Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 3430
El. p. lina.bartkiene@regula.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. renata.bartasiute@regula.lt
Vandens skyriaus vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
Tel. (8 5) 213 1983
El. p. vida.zileniene@regula.lt
Teisės skyriaus patarėja
Aušra Vaicekauskaitė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. ausra.vaicekauskaite@regula.lt  

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą visuose reguliuojamuose sektoriuose – elektros, dujų, šilumos ir vandens, taip pat gauti išsamią bei objektyvią informaciją apie reguliuojamų įmonių vykdomą veiklą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Litesko“, 2017-10-20
AB „Litgrid“, 2017-10-19
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-10-18
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-10-18
Vilniaus šilumos tinklai, 2017-10-16
AB „Amber Grid“, 2017-10-13
UAB „Grata Group“, 2017-10-11
UAB „Raseinių šilumos tinklai“, 2017-09-28


2018-11-26 paskelbta pakartotinė konsultacija (priimtas teisės aktas).

  

Viešoji konsultacija dėl  Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo
Konsultacija vyksta nuo 2019-01-11
iki 2019-01-15

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir  konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. renata.bartasiute@regula.lt
Tikslas - atsižvelgti į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo ir Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimus.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-01-18


Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Sankcijų skyrimo taisyklių ir Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo projektų​ ​

​​​Konsultacija vyksta nuo 2017-07-17
iki 2017-07-26

Kontaktinių asmenų duomenys:
Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas Augustas Muliarčikas
Ttel. (8 5) 213 3441,
El. p. augustas.muliarcikas@regula.lt 
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Giedrė Devetinaitė-Puzarienė
Tel. (8 5) 213 6454
El. p. giedre.devetinaite@regula.lt  

​​Tikslas – užtikrinti objektyviais kriterijais grindžiamą ūkio subjektų veiklos priežiūrą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai, 2017-07-26
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2017-07-26
AB „Litgrid“, 2017-07-26
UAB „Litesko“, 2017-07-26
UAB „Lietuvos energija“, 2017-07-26
UAB „Fortum Heat Lietuva“, 2017-07-25

Priimtas teisės aktas.

​​Viešoji konsultacija dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pildymo taisyklių, administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-28
iki 2017-12-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Šalaševičius
Tel. (8 5) ​​213 3441
El. p. povilas.salasevicius@regula.lt

​Tikslas – atsižvelgti į nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Administracinių nusižengimų kodeksą, kuris pakeitė iki tol taikytą Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Vilniaus energija“, 2017-12-28
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2017-12-08

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

​​Konsultacija vyksta nuo 2017-05-05
 iki 2017-06-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus patarėja
Ramunė Zailskienė
Tel. (8 5) 216 3732
El. p. ramune.zailskiene@regula.lt

​Tikslas užtikrinti, kad keleivių ir transporto priemonių perkėlimas per Kuršių marias būtų pagrįstas būtinosiomis sąnaudomis.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, 2017-05-15
AB „Smiltynės perkėla“, 2017-05-09

Priimtas teisės aktas.

​ ​Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2015-10-19
iki 2015-10-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Augustas Muliarčikas
Tel. (8 5) 239 7821
El. p. augustas.muliarcikas@regula.lt

Tikslas – atlikti išsamius energetikos įmonių patikrinimus, kartu sukeliant minimalią ir proporcingą naštą tikrinamiems ūkio subjektams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2015-10-26
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 2015-10-23
Lietuvos Respublikos energetikos miisterija, 2015-10-23
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 205-10-23
AB „Lietuvos dujos“, 2015-10-23
AB „Amber Grid“, 2015-10-23
AB „Lesto“, 2015-10-23
AB „Litgrid“, 2015-10-23
UAB „Vilniaus energija“, 2015-10-22

Pasibaigusi viešoji konsultacija.

Viešoji konsultacija dėl​ ​Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kovos su korupcija programos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-12-16
iki 2016-01-13

Kontaktinių asmenų duomenys:
​Teisės skyriaus patarėja
Raimonda Ragelytė
Tel. (8 5) 213 6454
El. p. raimonda.ragelyte@regula.lt
Teisės skyriaus patarėjas
Povilas Kazlauskas
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas – valdyti korupcijos rizikos veiksnius ir iki minimumo sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

Piimtas teisės akas.

​ ​Viešoji konsultacija dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklių projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2016-04-11
iki 2016-04-29

Kontaktinio asmens duomenys:​
Teisės skyriaus patarėjas
Povilas Kazlauskas
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas – taikyti vienodą teisinį reglamentavimą nagrinėjant vartotojų skundus.

Priimtas teisės aktas.
Viešoji konsultacija dėl ​Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių projekto

Konsultacija vyksta nuo 2016-03-25
iki 2016-04-01

Kontaktinio asmens duomenys:​
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Milda Zabarskienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. milda.zabarskiene@regula.lt

Tikslas - sudaryti galimybes visiems rinkos dalyviams susipažinti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus Komisijos viešajam konsultavimuisi teikiamiems teisės aktų projektams, taip pat užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.


 

Priimtas teisės aktas.

​ ​Viešoji konsultacija dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių

​Konsultacija vyksta nuo 2016-01-27
iki 2016-02-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus patarėjas
Povilas Kazlauskas
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

​Tikslas ​– suvienodinti teisinį reglamentavimą nagrinėjant tiek vartojimo ginčus, tiek ginčus tarp energetikos įmonių neteismine tvarka.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2016-02-10
AB „Litgrid“, 2016-02-09
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2016-02-09
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2016-02-08

Priimtas teisės aktas.

 
Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos projekto ir kitų komisijos nutarimų pakeitimo projektų ​
Konsultacija vyksta nuo 2015-08-28
iki 2015-09-01

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas –  suvienodinti investicijų grąžos normos skaičiavimo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose.

Pirmoji viešoji konsultacija paskelbta 2015-07-20.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2015-09-04
UAB „E energija“, 2015-09-04
AB „Smiltynės perkėla“, 2015-09-02
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2015-09-02
AB „Lesto“, 2015-09-01
UAB „Šiaulių vandenys“, 2015-09-01
AB „Klaipėdos nafta“ , 2015-09-01
AB „Amber Grid“ , 2015-09-01
AB „Lietuvos dujos“, 2015-09-01
AB „Litgrid“, 2015-09-01
UAB „Vilniaus energija“, 2015-09-01
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-09-01
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-09-01
Jasiuliškių socialinės globos namai, 2015-08-31

Priimti teisės aktai.

Viešoji konsultacija dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos projekto ir kitų komisijos nutarimų pakeitimo projektų ​

Konsultacija vyksta nuo 2015-07-20
iki 2015-08-07


Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt

Tikslas – suvienodinti investicijų grąžos normos skaičiavimo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-08-10
UAB „Fortum Klaipėda“,  2015-08-10
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2015-08-07 (rašto priedas)
UAB „Vilniaus energija“,  2015-08-07
AB „Lesto“, 2015-08-07 (rašto priedas)
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2015-08-07
AB „Lietuvos dujos“, 2015-08-07
AB Klaipėdos nafta“, 2015-08-07
AB „Litgrid“, 2015-08-07
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2015-08-07
UAB „E energija“, 2015-08-06
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-08-06
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-08-06
AB „Amber Grid“, 2015-08-06
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2015-07-30
AB „Smiltynės perkėla“, 2015-07-27

2015-08-28 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.

 Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-01-20
iki 2015-01-23

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevičius@regula.lt Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
Tel. (8 5) 213 3628 
E l. p. vida.zileniene@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistė Anastasija Skunčikaitė
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. anastasija.skuncikaite@regula.lt Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus vyr. specialistė
Akvilė Jonė

Tel. (8 5) 216 3732
El. p. akvile.jone@regula.lt
Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyresn. specialistė
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt

Tikslas – užtikrinti efektyvų ir vienodą teisinį reglamentavimą visuose reguliuojamuose sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Litgrid“, 2015-01-28
Lietuvos savivaldyių asociacija, 2015-01-27
UAB „Baltpool“, 2015-01-27
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-01-26
AB „Lesto“, 2015-01-26
AB „Amber Grid“, 2015-01-23
AB „Lietuvos dujos“, 2015-01-23
UAB „Vilniaus energija“, 2015-01-23
UAB „Kauno vandenys“, 2015-01-23
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2015-01-23
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2015-01-23
UAB „Šiaulių vandenys“, 2015-01-23
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-01-22
UAB „Druskininkų dujos“, 2015-01-22
Jasiuliškių socialinės globos namai, 2015-01-22
UAB „Kretingos šilumos tinklai“, 2015-01-22
UAB „Get Baltic“, 2015-01-20

Priimtas teisės aktas.

Viešosios konsultacijos dėl Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimo įgyvendinimo:

Konsultacija vyksta nuo 2015-01-28
iki 2015-02-06

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus vedėja
Vilma Skinderytė
Tel. (8 5) 213 9268
El. p. vilma.skinderyte@regula.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. renata.bartasiute@regula.lt
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Augustas Muliarčikas
Tel. (8 5) 239 7821
El. p. augustas.muliarcikas@regula.lt

Viešoji konsultacija dėl Energijos išteklių rinkos tyrimo taisyklių projekto
Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo projekto
Viešoji konsultacija dėl Sankcijų skyrimo taisyklių projekto

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reguliavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
UAB „Baltpool“, 2015-02-09
Viešųjų pirkimų tarnyba, 2015-02-09
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-02-09
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2015-02-06
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2015-02-03
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2015-02-04

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių pakeitimo projekto​ ​

Konsultacija vyksta nuo 2015-05-11
iki 2015-05-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus patarėja
Raimonda Ragelytė
Tel. (8 5) 213 6454
El. p. raimonda.ragelyte@regula.lt

Tikslas – užtikrinti efektyvią energijos išteklių rinkos priežiūrą, sudarant galimybę greičiau reaguoti į rinkoje besiformuojančius galimus pažeidimus, kurie lemtų biokuro kainų, pasiūlos ar paklausos iškraipymus.


 

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl​ Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2015-06-10
iki 2015-06-15

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistė
Anastasija Skunčikaitė
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. anastasija.skuncikaite@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad vertinant įmonių finansinį pajėgumą būtų patikrinami ūkio subjekto pradelsti įsiskolinimai.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2015-06-15
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-06-16
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2015-06-12

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl​ Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-06-10
iki 2015-06-15

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė     Aistė Čirvinskienė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. aiste.cirvinskiene@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. rimas.valungevicius@regula.lt
Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus
vyr. specialistė
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.milkeviciute@egula.lt

​Tikslas– gauti išsamesnę informaciją apie reguliuojamų ūkio subjektų veiklą elektros energijos ir gamtinių dujų sektoriuose, taip užtikrinant efektyvią rinkos stebėseną.

Gautos pastabos ir pasiūlymai

Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-06-17

AB „Orlen Lietuva“, 2015-06-16
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-06-15
AB „Amber Grid“, 2015-06-15
AB „Lesto“, 2015-06-15
AB „Lietuvos dujos“, 2015-06-15


 

Priimtas teisės aktas.

 

Viešoji konsultacija dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimoir kitiems reikalavimams pakeitimo projekto
​Konsultacija vyksta nuo 2015-05-13
iki 2015-05-21

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Milda Parnavaitė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. milda.parnavaite@regula.lt
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Augustas Muliarčikas
Tel. (8 5) 239 7821
El. p. augustas.muliarcikas@regula.lt

Tikslas - supaprastinti reguliuojamų ūkio subjektų priežiūrą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-05-20
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2015-05-20
AB „Lesto“, 2015-05-20
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-05-15

 

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-03-24
iki 2015-03-27

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus patarėja
Ramunė Zailskienė
Tel. (8 5) 216 3732
El. p. ramune.zailskiene@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, taip pat gauti išsamią informaciją apie energetikos įmonių vykdomą veiklą.


Priimtas teisės aktas.
 

Viešoji konsultacija dėl Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2015-02-25
iki 2015-03-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. renata.bartasiute@regula.lt

Tikslas – užtikrinti sąžiningą prekybą biokuru energijos išteklių biržoje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-03-30
UAB „Baltpool“, 2015-03-25
Viešųjų pirkimų tarnyba, 2015-03-24
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2015-03-24
AB „Šiaulių energija“, 2015-03-24

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-12-04
iki 2015-01-02

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus patarėja
Asta Rimkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 9449
El.p. asta.rimkeviciute@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą energetikos sektoriuje, gauti išsamią ir objektyvią informaciją apie energetikos įmonių vykdomą veiklą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
UAB „Vilniaus energija“, 2015-01-05
UAB „Baltpool“, 2015-01-05
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2015-01-05
AB „Amber Grid“, 2015-01-05
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015-01-05
AB „Orlen Lietuva“, 2015-01-05
UAB „Vilniaus energija“, 2015-01-02
UAB „Baltic energy services“, 2015-01-02
AB „Lesto“, 2015-01-02
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2015-01-02
UAB „Fortum Klaipėda“, 2015-01-02
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2015-01-02
UAB „Grata group“, 2015-01-02
AB „Litgrid“, 2014-12-31
AB „Grigiškės“, 2014-12-31
AB „Lietuvos dujos“, 2014-12-30
UAB „Energijos tiekimas“, 2014-12-30
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2014-12-30
UAB „Šiaulių vandenys“, 2014-12-29
AB „INTER RAO Lietuva“, 2014-12-22
UAB „Enefit“, 2014-12-19
UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2014-12-10
AB „Klaipėdos energija“, 2014-12-09

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2014-12-18
iki 2014-12-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Milda Parnavaitė
Tel.  (8 5) 250 6183
El. p. milda.parnavaite@regula.lt  

Tikslas –  užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė Energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2014-12-19

 

Piimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Energijos išteklių biržos reglamento projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-11-12
iki 2014-12-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos
skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė
Tel. (8 5)  ​250 6184
El.p. renata.bartasiute@regula.lt              

Tikslas – užtikrinti skaidrią ir efektyvią energijos išteklių biržos veiklą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2014-12-03
Valstybinė energetikos inspekcija, 2014-12-02
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014-11-27
AB „Kauno energija“, 2014-11-25

Piimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos

​Konsultacija vyksta nuo 2014-08-01
iki 2014-09-03

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. paulius.blazys@regula.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus patarėjas
Mindaugas Bernotas
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. mindaugas.bernotas@regula.lt

​Tikslas - sudaryti aiškią tvarką energetikos įmonių atliekamoms investicijoms vertinti ir derinti.


Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2014-09-03
AB „Klaipėdos nafta“, 2014 09 09 

AB „Litgrid“, 2014 09 04
AB „Amber Grid“, 2014 09 04 03
AB „Vilniaus energija“, 2014 09 03
AB „Lesto“, 2014 09 03
AB „Lietuvos dujos“, 2014 09 03
Mindaugas Užmiškis, 2014 09 02


2014-12-15 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija.

 

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-12-15
iki 2015-01-08

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. paulius.blazys@regula.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus patarėjas
Mindaugas Bernotas
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. mindaugas.bernotas@regula.lt

Tikslas – sudaryti aiškią tvarką energetikos įmonių atliekamoms investicijoms vertinti ir derinti.

Gautos pastabos ir pasiūlymai

UAB „Vilniaus energija“, 2015-01-08 
AB „Litgrid“, 2015-01-09
AB „Lesto“, 2015-01-09
AB „Amber Grid“, 2015-01-09
AB „Lietuvos dujos“, 2015-01-09
AB „Amber Grid“, 2015-01-08
AB „Lietuvos dujos“, 2015-01-08
UAB „Vilniaus energija“, 2015-01-08
AB  „Panevėžio energija“, 2015-01-07

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-10-29
iki 2014-10-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus patarėjas
Povilas Kazlauskas
Tel. (8 5)  213 3441
El. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.


Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Energijos išteklių rinkos tyrimo taisyklių

Konsultacija vyksta nuo 2014-09-19
iki 2014-10-20


Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
direktorė
Rasa Valatkevičienė
Tel. (8 5) 250 6182
El. p. rasa.valatkeviciene@regula.lt

Tikslas – užkirsti kelią energijos išteklių rinkos dalyviams piktnaudžiauti rinka, prekiaujant energijos išteklių biržoje ar (ir) prekiaujant pagal dvišales sutartis, sudaromas ne biržoje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 10 20
Viešųjų pirkimų tarnyba, 2014 10 09
AB „Kauno energija“, 2014 10 09
UAB „Varėnos šiluma“, 2014 10 06
AB Šiaulių energija, 2014 09 30

 Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Sankcijų skyrimo taisyklių
Konsultacija vyksta nuo 2014-09-02
iki 2014-09-26

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Augustas Muliarčikas
Tel. (8 5) 239 7821
El. p. augustas.muliarcikas@regula.lt

Tikslas – sudaryti skaidrią sankcijų už licencijuojamos veiklos pažeidimus skyrimo tvarką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2014 09 30
AB „Lesto“, 2014 09 30
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2014 09 26
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2014 09 24
UAB „Šiaulių vandenys“, 2014 09 23
Marius Lazauskas, 2014 09 23
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, 2014 09 23
AB „Lietuvos dujos“, 2014 09 23
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 09 22
AB „Amber Grid“, 2014 09 16
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 09 05

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2014-08-22
iki 2014-09-12

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus patarėjas
Povilas Kazlauskas
Tel. (8 5) 213 5270
El. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą įstatymuose.


Gautos pastabos ir pasiūlymai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2014 09 09

Priimtas teisės aktas.  

Viešoji konsultacija dėl Energijos išteklių biržos reglamento papildymo

Konsultacija vyksta nuo 2014-09-03
iki 2014-09-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Milda Parnavaitė
Tel.  (8 5) 250 6183
El. p. milda.parnavaite@regula.lt

Tikslas – pradėti ir efektyviai vykdyti prekybą gamtinėmis dujomis energijos išteklių biržoje.   


Gautos pastabos ir pasiūlymai

AB „Amber Grid“, 2014 09 08
UAB „Get Baltic“, 2014 09 08
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014 09 05
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 09 05

Priimtas teisės aktas.     

Viešoji konsultacija dėl Energijos išteklių biržos reglamento papildymo
​​Konsultacija vyksta nuo 2014-08-09
iki 2014-08-19

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Justas Černiauskas

Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.cerniauskas@regula.lt

​​Tikslas - pradėti ir efektyviai vykdyti prekybą gamtinėmis dujomis energijos išteklių biržoje.               


Gautos pastabos ir pasiūlymai

Lietuvos respublikos energetikos ministerija, 2014 08 21    
AB „Amber grid“, 2014 08 20
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 08 19
Valsybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2014 08 19        

2014-09-03 paskelbta pakartotinė viešoji konsultacija. 
Priimtas teisės aktas.     

Viešoji konsultacija dėl Energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos sąnaudų audito aprašo derinimo

​Konsultacija vyksta nuo 2014-08-05
iki 2014-08-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos paskirstymo skyriaus
vyr. specialistė
Sandra Grabauskaitė
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. sandra.grabauskaite@regula.lt

​Tikslas - nustatyti aiškius reikalavimus energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos sąnaudų auditui atlikti.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos auditorių rūmai, 2014 09 12
UAB „Baltpool“, 2014 08 27
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 08 20 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2014 08 11
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2014 08 08

Priimtas teisės aktas.

Viešosios konsultacijos dėl teisės aktų pakeitimų, susijusių su euro įvedimu

​Konsultacijos vyksta nuo 2014-07-17
iki 2014-07-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Eglė Paipolienė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p.  egle.paipoliene@regula.lt

Teisės skyriaus vyresn. specialistė
Agnė Dusevičienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. agne.duseviciene@regula.lt

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja

Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@regula.lt

Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Gintarė Subačiūtė
 Tel. (8 5) 239 7825
El. p. gintare.subaciute@regula.lt

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus vyr. specialistė
Pranciška Gudžinskaitė
Tel. (8 5) 216 3732
El. p.
pranciska.gudzinskaite@regula.lt
Atkreipiame dėmesį, kad viešoji konsultacija vyksta nuo 2014-07-18 iki 2014-07-23

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus patarėja

Ramunė Zailskienė

Tel.  (8 5) 216 3732,
El. p. ramune.zailskiene@regula.lt

Tikslas – įgyvendinti euro įvedimo Lietuvoje ir kitus reikalavimus.                   

• Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo projektui.

• Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo projektui;

• Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo pakeitimo projekui;

• Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo pakeitimo projektui;

• Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo projektui;

• Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo pakeitimo projektui (lydraštis);

• Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo pakeitimo projektui (lydraštis);

• 2013 metų vandens tiekėjų lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių paskelbimo pakeitimo projektui;

• Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektui;

• 2013 m. šilumos tiekėjų lyginamųjų šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo rodiklių pakeitimo projektui (lydraštis);

• Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos pakeitimo projektui (lydraštis);

• Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo pakeitimo projektui (lydraštis);

• Karšto vandens kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektui (lydraštis);

• Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo pakeitimo projektui (lydraštis);

• 2013 m. šilumos tiekėjų lyginamųjų šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo rodiklių pakeitimo projektui (lydraštis);

• Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo (lydraštis);

• Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo pakeitimo projektui;

• UAB GET Baltic prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo pakeitimo projektui;

• Naudojimosi akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo pakeitimo projektui;

• Keleivių vežimo vietiniais traukiniais tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodikos patvirtinimo pakeitimo projektui;

• Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo projektui.

Priimti teisės aktai.               

​ ​Viešosios konsultacijos dėl teisės aktų pakeitimų, susijusių su euro įvedimu

​Konsultacijos vyksta nuo 2014-07-03
iki 2014-07-08

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos paskirstymo skyriaus
vyr. specialistė
Kristina Engelgardt-Tkačuk
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. kristina.engelgardt@regula.lt

Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančių išeklių skyriaus
vyr. specialistė
Lina Sveklaitė
Tel. (8 5) 213 9810
El. p. lina.sveklaite@regula.lt

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Milda Parnavaitė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. milda.parnavaite@regula.lt

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Eglė Ežerskytė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. egle.ezerskye@regula.lt

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistė
Karina Rakauskaitė
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. karina.rakauskaite@regula.lt  

Teisės skyriaus vyresn. specialistė
Agnė Dusevičienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. agne.duseviciene@regula.lt

Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus vedėja
Indrė Musvicienė
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. indre.musviciene@regula.lt

Tikslas – įgyvendinti euro įvedimo Lietuvoje ir kitus reikalavimus.

Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo Nr. 10 pakeitimo projektui.

Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projektui.

Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymometodikos pakeitimo projektui.

• Gamtinių dujų pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projektui.

• Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos pakeitimo projektui.

• Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimo projektui.

• Elektros energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašo pakeitimo projektui.

• Visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo projektui.

• Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos pakeitimo projektui.

Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektui.

• Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos pakeitimo projektui.

• Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projektui.

• Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projektui.

• Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pildymo taisyklių pakeitimo projektui.

• Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos  pakeitimo projektui.

• Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo pakeitimo projektui.

• Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektui.

Naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos apskaičiavimo metodikos pakeitimo projektui.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo pakeitimo projektui.

 Priimti teisės aktai.

Viešoji konsultacija  dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2014-03-20
iki 2014-04-18

Kontaktinio asmens duomenys: 
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Augustas Muliarčikas
Tel. (8 5) 239 7821            
El. p. augustas.muliarcikas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimai būtų vykdomi efektyviai, optimizuotai ir koordinuotai.               

Gautos pastabos ir pasiūlymai

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 2014 04 24
AB „Amber Grid“, 2014 04 18
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2014 04 17
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 04 16

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Baltpool UAB parengto Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimo derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2014-04-18
iki 2014-05-02

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus vedėja
Vilma Skinderytė
Tel. (8 5) 213 9268            
El. p. vilma.skinderyte@regula.lt

Tikslas – sudaryti rinkos dalyviams aiškias ir skaidrias sąlygas prekiauti energijos ištekliais biržoje.                      

Gautos pastabos ir pasiūlymai           

Lietuvos savivaldybių asociacija, 2014 05 05
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, 2014 05 02
AB „Šiaulių energija“, 2014 05 02
UAB „Vilniaus energija“, 2014 05 02
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2014 04 30
UAB „Varėnos šiluma“, 2014 04 28
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2014 04 25

Priimtas teisės aktas.

Viešoji konsultacija dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo ir Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių pakeitimo                      

Konsultacija vyksta nuo 2014-02-04
iki 2014-02-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Povilas Kazlauskas
Tel. (8 5) 213 3441            
El. p. povilas.kazlauskas@regula.lt

Tikslas - užtikrinti galimybę atlyginti vartotojams jų patirtas išlaidas, susijusias su Komisijoje vykdomu išankstiniu privalomu skundų ir ginčų nagrinėjimu bei taikinamuoju tarpininkavimu.


Priimtas teisės aktas.
Viešoji konsultacija dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2013-12-16
iki 2014-01-13

Kontaktinio asmens duomenys: 
Teisės skyriaus vyr. specialistas
Augustas Muliarčikas
Tel. (8 5) 2 39 7821           
El. p. augustas.muliarcikas@regula.lt

Tikslas - nustatyti aiškią ir skaidrią sankcijų už energetikos sektoriuje padarytus pažeidimus skyrimo tvarką

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2014 01 15
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2014 01 13
AB „Lietuvos dujos“ 2014 01 13
Advokatų kontora „Borenius“ 2014 01 13 

Priimtas teisės aktas.               

Viešoji konsultacija dėl Sankcijų skyrimo taisyklių pakeitimo projekto​ ​

Konsultacija vyksta nuo 2015-05-13
iki 2015-05-25

Kontaktinio asmens duomenys:
​Teisės skyriaus vyr. specialistas
Augustas Muliarčikas
Tel. (8 5) 239 7821
El. p. augustas.muliarcikas@regula.lt

​Tikslas – įvesti rinkos dalyviams teisinį aiškumą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai
AB „Litgrid“, 2015-05-27
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2015-05-22
AB „Amber Grid“, 2015-05-25
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2015-05-21 
AB „Lesto“, 2015-05-20

Priimtas teisės aktas.