Įeiti
Publikuota: 2014.02.03. Atnaujinta: 2019.09.30

Vartotojų kreipimaisi


Operatyvus reagavimas į vartotojų keliamas problemas, vartotojų informavimas bei vartotojų teisėtų interesų gynimas – Tarybos darbo prioritetas.

​Vartotojų informavimas

​​Jei Jums kyla informacinio pobūdžio klausimų, juos galite pateikti:
- tiesiogiai šioje svetainėje,
- elektroniniu paštu info@vert.lt
- nemokamu bendruoju informacijos numeriu 8 800 20500.

Informuojame, kad į prašymus, pateiktus žodžiu, atsakoma tą pačią darbo dieną. Jeigu į žodžiu pateiktą prašymą Taryba neturės galimybių atsakyti tą pačią darbo dieną, Jums bus pasiūlyta išdėstyti prašymą raštu, tiesiog  užpildyti parengtą prašymo formą, ją pasirašyti ir pateikti Tarybai Jums priimtinu būdu. Jūsų prašymas bus nagrinėjamas vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis.

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus galite rasti čia.

Vartotojų teisių bei teisėtų interesų gynimas

​Į Tarybą galite kreiptis, jei kilo ginčas tarp:

Jūsų ir energetikos įmonės dėl energetikos įmonės veiklos ar neveikimo:
• Tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją.
•  Dėl prisijungimo.
•  Dėl apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas.
•  Dėl valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo.
•  Dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo.
•  Kitais, nepriskirtais Valstybinės energetikos inspekcijos kompetencijai, atvejais.

Jūsų ir geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų:
• Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų.
• Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų.
• Dėl nuotekų transportavimo paslaugų kainų.
• Dėl laikino atjungimo nuo/prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų ir jų taikymo.

Taigi jeigu Jūs manote, kad energetikos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekėjas pažeidė Jūsų teises ir interesus,  aukščiau įvardintose srityse, kylančius iš vartojimo sutarties santykių, pirmiausia privalote kreiptis į paslaugų teikėją raštu ir nurodyti savo reikalavimą. Į energetikos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikėją turite kreiptis ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojote ar turėjote sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

Jei energetikos paslaugų teikėjo atsakymas Jūsų netenkina arba energetikos paslaugos teikėjas per 30 dienų, o geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekėjas per 14 darbo dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos Jums neatsakė, turite teisę kreiptis į Tarybą ne vėliau kaip per vienerius metus nuo kreipimosi į paslaugų teikėją.

Skundai ir prašymai
  • Norintiems kreiptis į Tarybą ir  išspręsti ginčą, kilusį dėl vartojimo sutarties pažeidimų,  su energetikos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikėju, Taryba rekomenduoja užpildyti parengtą  prašymo išspręsti ginčą formą (spauskite čia) ir nurodyti konkretų reikalavimą.

  • Norintiems pateikti skundą dėl reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų netinkamo laikymosi, Taryba rekomenduoja tiesiog užpildyti parengtą  skundo formą (spauskite čia) ir nurodyti konkretų reikalavimą.

Užpildytas kreipimųsi formas galite pateikti Tarybai Jums patogiu būdu el. paštu (info@vert.lt), paštu ar pristatyti tiesiogiai į Tarybą. Jeigu turite pastabų ar pasiūlymų, jų lauksime el. paštu info@vert.lt.

​​ Vartotojams aktualūs teisės aktai 

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas