Įeiti
Publikuota: 2014.02.03. Atnaujinta: 2017.10.05

Elektros energijos rinka


Elektros rinkos liberalizavimas vyksta įgyvendinant Europos Sąjungos teisės reikalavimus. Nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos elektros rinkos plano principai, pagal kuriuos elektrą Lietuvoje galima pirkti iš nepriklausomų tiekėjų. Rinkos liberalizavimas vyksta keliais etapais (nuo 2010 m.), jų metu į rinką įsilieja vis nauji dalyviai.Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nuo 2010 m. nebenustato elektros energijos kainos šiems vartotojams:

Elektros rinkos liberalizavimo etapaiVartotojų grupė
Nuo 2010 m. sausio 1 d.Vartotojai, kurių objekto leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 400 kW
Nuo 2011 m. sausio 1 d.Vartotojai, kurių objekto leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 100 kW
Nuo 2012 m. sausio 1 d.Vartotojai, kurių objekto leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW
Nuo 2013 m. sausio 1 d.Visi kiti nebuitiniai vartotojai

 

Elektros energijos rinkos dalyviai

Lietuvos elektros energetikos sektorių sudaro:

 • gamintojai
 • elektros biržos operatorius
 • perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai
 • visuomeninis tiekėjas
 • nepriklausomi tiekėjai
 • elektros energijos vartotojai

 

Elektros energijos gamintojai

Elektros gamyba užsiima elektrinės, savo produk­ciją parduodančios bendroje tiekėjų ir gamintojų didmeninė­je elektros rinkoje.

 

Elektros energijos birža

Organizuoja prekybą elektros energija. Tai vieta, kur rinkos dalyviai, teikdami pirkimo ir parda­vimo pasiūlymus, formuoja aiškią ir skaidrią elektros kainą (http://www.nordpoolspot.com).

 

Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai

Tai yra elektros tiekimo licenciją turintys ir tarpusavyje konkuruojantys juridiniai asmenys, siūlantys vartotojams paslaugas ir kainą pagal individualius vartotojo poreikius.

 

Elektros perdavimo operatorius

Elektros perdavimo operatorius palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje (www.litgrid.eu).

 

Elektros skirstymo operatorius

Elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) elektros energiją persiunčia vartotojams skirstymo tinklais, užtikrina naujų vartotojų prijungimą prie skirstomojo tinklo, eksploatuoja skirstomuosius tinklus, juos prižiūri, valdo, saugo ir plėtoja (www.eso.lt).


Elektros vartotojai

Tai asmenys, vartojantys elektros energiją buitiniams ir komerciniams tikslams. Už suvartotą elektros energiją atsiskaito su elektros tiekėjais, o už persiuntimo paslaugą – su perdavimo arba skirstomųjų tinklų operatoriais.

 

Rinkos reguliuotojas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija yra nepriklausoma institucija, prižiūrinti rinkos dalyvius, atliekanti valstybinę energetikos priežiūrą  ir užtikrinanti konkurencinę aplinką.

 

 9 žingsniai, kaip pasirinkti elektros energijos tiekėją

1.   Prieš teikdami paklausimus išsiaiškinkite:

 • kiek šiuo metu suvartojate elektros energijos per mėnesį, metus ar valandą (tuo atveju, jei kiekvieną valandą suvartojate pastovų elektros energijos kiekį),
 • kokiu paros laiku suvartojate daugiausia elektros energijos,
 • kiek ketinate suvartoti elektros energijos per mėnesį, metus ar valandą.

2.  Įsitikinkite, kad tiekėjas yra įtrauktas į nepriklausomų elektros energijos tiekėjų sąrašą.

3.   Peržiūrėkite sutartį su esamu elektros energijos tiekėju ir įsitikinkite, kad nutraukdamas sutartį nepažeisite sutarties nutraukimo sąlygų.

4.  Kreipkitės į pasirinktą tiekėją ir pateikite jam informaciją apie elektros energijos suvartojimą.

5.   Gaukite iš tiekėjo pasiūlymą ir sutarties formą. Elektros energijos tiekėjų siūlomus tarifų planus galite palyginti naudodamiesi Elektros kainų palyginimo sistema.


6.   Įvertinkite ne tik kainą, bet ir atsiskaitymo už suvartotą energiją terminus ir būdus, tiekimo nutraukimo (atnaujinimo) sąlygas, galimas baudas bei papildomus mokesčius.


7.  Pasirašykite dvi sutartis: kai pasirašysite sutartį su nepriklausomu tiekėju, informuokite apie tai operatorių, prie kurio tinklų yra prijungti Jūsų elektros įrenginiai.  Operatorius Jums atsiųs elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį.


8.    Elektros rodmenų perdavimo sistema nesikeičia – rodmenis ir toliau perduosite AB ESO.

9.    Pasibaigus mėnesiui, gausite 2 sąskaitas: vieną – už elektros energijos tiekimą (iš nepriklausomo tiekėjo), antrą – už elektros energijos persiuntimo paslaugas (iš operatoriaus, prie kurio tinklo yra prijungti Jūsų elektros įrenginiai).


Kokios elektros vartotojų teisės?

Vartotojai turi teisę:

 • laisvai pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją, taip pat sudaryti sutartis su keliais tiekėjais.
 • pakeisti tiekėją, atsižvelgdami į sutartyje su tiekėju nustatytus įspėjimo terminus ir kitas sąlygas.
 • gauti iš tiekėjų informaciją apie tiekėjo pavadinimą, buveinės adresą, įmonės kodą ir teisinę formą, teikiamas paslaugas ir jų teikimo sąlygas, paslaugų bei elektros energijos kainas ir tarifus, pranešimų apie kainas pateikimo būdus, sutarčių terminus, jų sudarymo ir nutraukimo sąlygas, ginčų nagrinėjimo tvarką.
 • gauti iš elektros energetikos sektoriaus įmonių pasiūlymus dėl atsiskaitymo būdų ir pasirinkti atsiskaitymo būdą. 

Daugiau apie elektros rinkos liberalizavimą galite paskaityti čia.