Įeiti
Publikuota: 2018.01.16. Atnaujinta: 2020.05.27

Elektros sektoriuje vykstantys teisminiai ginčai


1. Byla: AB „Achema“ vs. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Taryba.
Bylos esmė: AB „Achema" nesutinka su teisės aktuose nustatyta pareiga pareiškėjui kaip elektros energijos gamintojui mokėti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) mokestį ir prašo priteisti dėl tokio teisinio reguliavimo kilusią žalą.

Bylos eiga: Byla buvo sustabdyta kol LVAT išnagrinėjo administracinę bylą Nr. I-19-11 dėl Energetikos ministro įsakymais patvirtintų teisės aktų, reglamentuojančių VIAP schemą, atitikimo aukštesnės galios teisės aktams. VAAT 2015-04-13 sprendimu atmetė AB „Achema" skundą kaip nepagrįstą. Kartu, teismas konstatavo, kad pagrindas atlyginti AB „Achema" nurodytą turtinę žalą neatsirado. AB „Achema" pateikė apeliacinį skundą. LVAT sustabdė bylą iki kol išnagrinės Energetikos ministerijos ir Tarybos priimtų teisės aktų atitikimą aukštesnės galios teisės aktams. LVAT pripažino, kad Energetikos ministro priimto teisės akto nuostatos neprieštarauja Elektros energetikos įstatymui, likusioje dalyje LVAT bylą dėl norminių teisės aktų teisėtumo nutraukė. LVAT 2017-02-21 nutartimi AB „Achema“ apeliacinį skundą tenkino iš dalies, panaikino VAAT 2015-04-13 sprendimą ir perdavė sprendimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. VAAT 2017-10-12 nutartimi nutarė administracinę bylą Nr. I-2634-815/2017 (teism. Proc. Nr. 3-61-3-01966-2011-9) sustabdyti kol įsiteisės Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo baigiamasis procesinis sprendimas administracinėje byloje Nr. A-686-525/2017 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-06606-2013-7).

2. AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“ ir AB „Lifosa“ vs. Taryba, tretieji suinteresuoti asmenys - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, UAB „Baltpool“.
Bylos esmė: AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“ ir AB „Lifosa“ kreipėsi į VAAT dėl sprendimų, kuriais 2012 m.–2020 m. nustatytos VIAP kainos, panaikinimo teigdami, kad pareiškėjams neteisėtai nustatyta pareiga mokėti VIAP mokestį už pasigamintą elektros energiją.
Bylos eiga: Byloje dėl 2013 metams nustatytų VIAP kainų VAAT 2013-05-28 nutartimi kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl VIAP reglamentuojančių teisės aktų atitikimo Konstitucijai. Konstitucinis Teismas 2015-10-29 nutarimu Nr. KT28-N17/20 pripažino, jog VIAP teisinis reglamentavimas neprieštarauja Konstitucijai. LVAT kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą LVAT suformuotais klausimais. 
2019-12-03 nutartimi sustabdė daugumą administracinių bylų, kol Europos Komisija priims galutinį sprendimą valstybės pagalbos byloje Nr. SA.44725 (2019/NN). Didžioji dalis bylų sustabdyta.

3. Byla: AB „Orlen Lietuva" vs. Taryba.
Bylos esmė: AB „Orlen Lietuva" kreipėsi į VAAT dėl Tarybos 2019 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. O3E-650 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2020 metams nustatymo" 1-3 punktų panaikinimo. 

4. Byla: 
AB „Achema" v. Taryba.
Bylos esmė: AB „Achema" kreipėsi į VAAT dėl Tarybos 2019 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. O3E-650 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2020 metams nustatymo" 1-3 punktų panaikinimo. 

5. Byla: AB „Ignitis gamyba“ v. Taryba.
Bylos esmė: AB „Ignitis gamyba“ kreipėsi į VAAT dėl Tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. O3E-795 „Dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2020 metams nustatymo“ 1.2-1.4 punktų panaikinimo.

6. Byla: Scener, UAB v. Taryba.
Bylos esmė: Scener, UAB kreipėsi į VAAT dėl 2020 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. O3E-104 „Dėl leidimo importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, UAB „Scener" galiojimo panaikinimo".

7. Byla: „Lietuvos energijos gamyba“ AB vs. Taryba

Bylos esmė: „Lietuvos energijos gamyba“ AB (toliau – Pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – VAAT) su skundu dėl Tarybos 2019 m. liepos 8 d. sprendimo/rašto Nr. R2-(E)-1340 ,,Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų sumos už 2016 metais teiktas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas kompensavimo“ panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Bylos eiga: VAAT 2019-11-21 (teism. Proc. Nr. 3-61-3-02886-2019-9) sprendimu atmetė Pareiškėjo skundą. VAAT 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu pripažino, kad Taryba tinkamai išnagrinėjo Pareiškėjo 2019 m. gegužės 15 d. prašymą Nr. SD-381, nuosekliai vadovavosi teisės aktų nuostatomis bei įvertino visus ginčytinus teisinius aspektus. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą.

 8.Byla: UAB „Dainavos elektra“ vs. Taryba

Bylos esmė: UAB „Dainavos elektra“ (bylos Nr. eI-5820-809/2019, teism. Proc. Nr. 3-61-3-03903-2019-0) (toliau – Pareiškėja) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – VAAT) dėl Tarybos 2019 m. spalio 16 d. pažymos Nr. O5E-528 „Dėl UAB „Dainavos elektra“ skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais bei visuomeninio tiekimo paslaugos kainų viršutinių ribų 2020-2024 metais nustatymo“ bei 2019 m. lapkričio 7 d. pažymos Nr. O5E-624 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3E-568 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dainavos elektra“ skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais bei visuomeninio tiekimo paslaugos kainų viršutinių ribų 2020-2024 metais nustatymo“ klaidos ištaisymo“ panaikinimo. Pareiškėja taip pat prašo VAAT įpareigoti Tarybą iš naujo įvertinti Pareiškėjos argumentus dėl licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės pripažinimo, bei atsižvelgiant į apskaitytą Pareiškėjos licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertę, iš naujo nustatyti elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais bei visuomeninio tiekimo paslaugų viršutines kainų ribas nekoreguojant viršutinių kainų ribų dedamųjų.

9. Byla: UAB „KT valda“ vs. Taryba

Bylos esmė: UAB „KT valda“ (toliau – Pareiškėja) kreipėsi su  skundu  į Vilniaus apygardos administracinį teismą (Nr. I-1978-789/2020, teism. Proc. Nr.  3-61-3-00146-2020-8) (toliau – VAAT) dėl Tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. rašto Nr. R2-(VTGI)-3572 pripažinimo nepagrįstu.

10. Byla: Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius vs. R. M., Druskininkų savivaldybės administracija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Taryba, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Alytaus visuomenės sveikatos centras.

Bylos esmė: Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius kreipėsi į Druskininkų miesto apylinkės teismą dėl projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimo ir statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto pripažinimo negaliojančiais bei statybos padarinių šalinimo.

Bylos eiga: Druskininkų miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 11 d. civilinėje byloje Nr. e2-4-418/2016 ieškinį tenkino iš dalies - pripažino negaliojančiu Alytaus apskrities viršininko 2008 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. (1.4)-ST-67 sudarytos komisijos 2008 m. spalio 16 d. išduotą statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą dalyje dėl tvoros,  kurios dalis yra 5 m vandens telkinių apsaugos zonoje; įpareigojo atsakovą R. M. per 6 (šešis) mėnesius nugriauti/išardyti žemės sklype, esančiame Upės g. 3, Latežerio k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., Ratnyčios upės apsaugos juostoje, 5 m nuo Ratnyčios upės kranto, pastatytus: tvoros dalį, stoginę, lauko židinį ir savo lėšomis sutvarkyti statybvietę. Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Gautas Generalinės prokuratūros apeliacinis skundas.