Įeiti
Publikuota: 2020.02.07. Atnaujinta: 2020.02.07

Kokiu būdu turi būti pateiktos energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties ir techninės būklės deklaracijos?


Energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties ir techninės būklės atitikties deklaracijas galima pateikti šiais būdais:

Atsiųsti užpildytą deklaraciją elektroniniu paštu.

Atsiųsti užpildytą deklaraciją fiziniu paštu (laišku) arba tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją. Šiais būdais prašome naudotis tik nesant galimybei pasinaudoti aukščiau paminėtų dokumentų pateikimo būdu.