Įeiti
Publikuota: 2018.08.30. Atnaujinta: 2021.01.05

Metodinė pagalba vandens sektoriaus klausimais


Skiltyje „Metodinė pagalba“ teikiamos konsultacijos yra rekomendacinio pobūdžio, parengtos esant tam tikroms faktinėms aplinkybėms, ir kiekvienu konkrečiu atveju situacija turėtų būti nagrinėjama individualiai.

Aktualus klausimas​
​Dėl kainų skaičiavimo
​NAUJA Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainos perskaičiavimo
ATNAUJINTA Kaip apskaičiuoti vidutinį svertinį vandens bei nuotekų pakėlimo aukštį?
Kokie rodikliai naudojami perskaičiuojant bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas?
​Dėl sąnaudų
NAUJA Kokiai turto grupei priskirtinos transporto priemonių ir darbo mašinų stovėjimo aikštelės?
NAUJA Ar visi apskaitos prietaisai priskirtini ilgalaikio turto grupei „Apskaitos prietaisai“?
NAUJAAr ilgalaikio turto grupei „Įrankiai“ priskiriami ir kiti įrenginiai ir prietaisai, o ne tik įrankiai?
NAUJAAr ilgalaikio turto grupei „Lengvieji automobiliai“ yra priskiriami automobiliai, įregistruoti kaip M1 klasės transporto priemonės?
NAUJAKaip taikyti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 2.4 papunkčio nuostatą, kad nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė, susidariusi dėl pakeistų nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpių, pripažįstama paskirstomosiomis sąnaudomis?
NAUJA Ar transporto priemonių Kasko draudimo, dėl paskolų įkeisto turto draudimo, darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų (galioja darbo metu), darbdavio civilinės atsakomybės draudimo, susijusio su draudėjo vykdoma papildoma veikla (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo) bei bendrosios civilinės atsakomybės draudimo, už žalą trečiajam asmeniui dėl vykdomos veiklos sąnaudos gali būti priskiriamos būtinosioms sąnaudoms?
ATNAUJINTA ​Ar galima reguliuojamųjų kainų paslaugoms ir atitinkamiems verslo vienetams priskirti kolektyvinių sutarčių vykdymo sąnaudas (suteikiant papildomas atostogas ir atleidžiant darbuotojus pagal Darbo kodekso 54 straipsnį)?
Kaip skaičiuojamas darbo užmokesčio fondas?
ATNAUJINTA ​Kaip skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas? 
Dėl investicijų

NAUJA Investicijų vykdymo ataskaitos pildymo tvarka

Investicijų derinimo tvarka ir investicijų grupės
Investicijų vertinimo kriterijai
Kokiais atvejais derinama investicija, jeigu ji nėra efektyvi, t. y. didina geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainą? 
​Dėl vartotojų pajungimo
​NAUJA Ar vartotojas, norintis prisijungti prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo infrastruktūros, geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui  turi padengti  išlaidas, susijusias su vartotojo pajungimu iki vartotojo nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribos.
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų viešai skelbiamos informacijos sąrašas