Įeiti
Publikuota: 2019.05.30. Atnaujinta: 2019.09.02

Technologiškai neutralus elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių aukcionas


Teisės aktai
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 201, 21 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 631 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas  
Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikapatvirtinta 2019 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3E-152
Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikapatvirtinta 2019 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. O3E-139

Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinė forma, patvirtinta s 2011 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. O3-163 (2019 m. balandžio 26 d. Nr. O3E-131 išdėstyta nauja redakcija)

AB „Litgrid“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašas, patvirtintas  2019 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. O3E-197.
Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai, patvirtinti 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 (2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-304 išdėstyta nauja redakcija)

SVARBU. Rugsėjo 2 d. skelbiama 2019 m. skatinimo kvotų paskirstymo aukciono, kuriame paskirstomas 0,3 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, pradžia.
2019 m. skatinimo kvotų paskirstymo aukciono, kuriame paskirstomas 0,3 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, sąlygų aprašas
, patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2019 m.  rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-305.
Sąskaita, į kurią mokamas aukciono dalyvio mokestis: Luminor bankas, sąskaitos Nr.: LT934010049501288776
Įsakymas dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto sudarymo.

Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių didžiausioji kaina
Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinė kaina
48,93 Eur/MWh 45,07 Eur/MWh

2019 m. rugsėjo 2 d. bus organizuojamas pirmasis technologiškai neutralus elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių aukcionas, numatomas paskirstyti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis – 0,3 TWh.​ ​

​Nustatyta elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių didžiausioji kaina ir atskaitinė kaina bus naudojamos maksimaliam aukciono laimėtojo priedui prie biržos kainos (kainos priedas) apskaičiuoti.

Didžiausioji kaina apskaičiuojama įvertinus 1 MWh elektros iš atsinaujinančių išteklių pagaminti reikalingas sąnaudas, naudojant technologiškai efektyviausias technologijas (šiuo konkrečiu atveju buvo vertinamos saulės ir vėjo technologijos). Atskaitinė kaina nustatoma pagal 3 paskutinių metų elektros energijos kainas biržoje, t. y. kaina, kurią ūkio subjektas pagrįstai gali tikėtis gauti parduodamas biržoje elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių išteklių.

Maksimalus aukciono laimėtojo kainos priedas, dėl kurio vyksta aukcionas, yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos. Aukciono dalyviai galės teikti siūlymus dėl pageidaujamo kainos priedo (jis gali būti lygus arba mažesnis nei maksimalus), o laimėtojas bus išrinktas pagal pasiūlytą mažiausią kainos priedą. Aukciono laimėtojui (-ams) skatinimas bus taikomas 12 metų.

​Konkretus aukciono laimėtojui mokamas kainos priedas priklausys nuo elektros energijos kainų biržoje, tačiau bet kuriuo atveju jis negalės viršyti nustatytos didžiausiosios kainos, t. y. elektros energijos kainai biržoje viršijus nustatytą didžiausiąją kainą, priedas nebus mokamas, nes ūkio subjektas pasidengs sąnaudas iš kainos, gaunamos biržoje.

Skatinimo schemos pavyzdys: didžiausioji kaina, atskaitinė kaina ir aukciono laimėtojui (-ams) mokamas kainos priedas
Skatinimo_schemos_pavyzdys.jpg
Laimėtojo nustatymo schema

Bendroje schemoje pavaizduoti bendri laimėtojo nustatymo principai. Kaip matyti bendroje schemoje, procesas šakojasi esant skirtingoms situacijoms. Prie bendros schemos pridedamuose prieduose pateikiami konkretūs detaliai išskaidyti procesų pavyzdžiai. Prieduose pateiktus pavyzdžius reikėtų suprasti ne kaip bendros schemos tęsinį, tačiau visą procesą nuo pradžios (pasiūlymų pateikimo) iki pabaigos (laimėtojų nustatymas, nepaskirstytos kvotos nustatymas). 

Bendra schema (didesnės raiškos pav. atsisiųskite)Priedai:
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas


Summary in English