Įeiti
Publikuota: 2013.07.01. Atnaujinta: 2014.05.07

2013 m. I pusm. interesantų apklausa


​Siekiant išsiaiškinti besikreipiančiųjų į Komisiją poreikius ir pageidavimus, Komisija du kartus per metus atlieka anonimines interesantų apklausas.

Pirmą kartą tokia apklausa suorganizuota 2012 m. rugsėjo 3 d.–spalio 31 d., tuomet sulaukta 382 interesantų anketų, antrą kartą apklausa vyko 2013 m. balandžio 23 d.–gegužės 31 d. Savo nuomonę apie aptarnavimo Komisijoje kokybę ir pageidavimus pareiškė 602 interesantai.

Apklausos anketą interesantai galėjo užpildyti interneto svetainėje www.regula.lt arba atvykę į Komisiją. Jų buvo klausiama apie aptarnavimo kokybę, teikiamos informacijos aiškumą ir išsamumą, prašymų (skundų) priėmimo tvarką, vartotojų konsultavimo laiką ir kt.

Didžioji dauguma apklaustųjų – 99 proc. Komisijos specialistų pateiktus atsakymus į jiems rūpimus klausimus vertina kaip kvalifikuotus ir pakankamai kvalifikuotus, 96 proc. interesantų Komisijos skelbiamą informaciją vertina labai gerai arba gerai, interneto svetainėje www.regula.lt pateikiama informacija yra aiški, prieinama ir patogi naudotis 95 interesantų. 78 proc. apklaustųjų nurodė, kad Komisija jų skundą išnagrinėjo greičiau nei per nustatytą 30 dienų terminą, 72 proc. interesantų žino apie galimybę Komisijai prašymus/dokumentus pateikti elektroniniu būdu, tokia galimybe ateityje ketina pasinaudoti 92 proc. apklaustųjų.

Detalesnė informacija apie interesantų pateiktus atsakymus ir palyginimas su 2012 m. metais atliktos apklausos duomenimis pateikiamas žemiau.

1. Ar jums patogus interesantų priėmimo laikas Komisijoje?

1_pav-2013.png

Iš 602 apklausoje dalyvavusių interesantų didžioji dauguma – 586 (97 proc.) – nurodė, kad jiems patogus priėmimo Komisijoje laikas, 4 (1 proc.) – nepatogus, 12 (2 proc.) nežino tikslaus interesantų aptarnavimo laiko. Palyginimui, 2012 m. vykdytos apklausos duomenimis, iš visų 382 besikreipusiųjų 373 (98 proc.) atsakė, kad aptarnavimo laikas yra patogus, 2 interesantams – laikas nepatogus, 7 (2 proc.) nežinojo tikslaus interesantų priėmimo laiko.

2. Kaip vertinate iš Komisijos gautos informacijos aiškumą Jums rūpimais klausimais?

2_pav_2013.png

550 (92 proc.) interesantų Komisijos pateikiamą informaciją vertina gerai, 25 (4 proc.) – labai gerai, 26 (4 proc.) – vidutiniškai. Tik vienam apklausos dalyviui pateikta informacija buvo neaiški. 2012 metų interesantų apklausos duomenimis, 107 (28 proc.) interesantai pasisakė, kad pateikiamą informaciją vertina labai gerai, 254 (66 proc.) – gerai, 17 (4 proc.) – vidutiniškai ir tik 4 (1 proc.) gaunamos informacijos aiškumą įvertino blogai.

3. Ar buvote informuotas apie veiksmus, kurių ėmėsi Komisija, spręsdama Jūsų klausimus?

3_pav-2013.png

583 (97 proc.) interesantai nurodė, kad buvo informuoti apie veiksmus, kurių Komisija ėmėsi spręsdama jų klausimą, 18 (3 proc.) atsakė, jog nebuvo pakankamai informuoti, 1 interesantas nurodė nebuvęs informuotas. 2012 m. vykdytos apklausos duomenimis, 351 (92 proc.) apklausoje dalyvavusių interesantų buvo informuoti apie Komisijos veiksmus, 23 (6 proc.) – nepakankamai informuoti ir 8 (2 proc.) atsakė, kad apie tokius veiksmus jie nebuvo informuoti.


4. Ar į Jums rūpimus klausimus buvo atsakyta kvalifikuotai?

4_pav-2013.png

Komisijos pateiktus atsakymus kaip pakankamai kvalifikuotus įvertino 514 (85 proc.) interesantų, 81 (14 proc.) nurodė, jog informacija buvo kvalifikuota, 7 (1 proc.) – nepakankamai kvalifikuota. 2012 m. duomenimis, 194 (51 proc.) interesantai pateikiamus atsakymus vertino kaip kvalifikuotus, 179 (47 proc.) atsakė, kad jiems pateikti atsakymai buvo pakankamai kvalifikuoti, 8 (2 proc.) – nepakankamai kvalifikuoti ir tik 1 interesantas nurodė, kad pateiktas atsakymas buvo nekvalifikuotas.


5. Ar Jūsų klausimų sprendimas Komisijoje buvo atidėliojamas (nagrinėjamas ilgiau nei 30 d.)?

5_pav-2013.png

472 (78 proc.) interesantų klausimus Komisija išnagrinėjo ir priėmė sprendimą per ne ilgesnį nei 30 dienų laikotarpį, 65 (11 proc.) apklausos dalyviai nurodė, kad sprendimai buvo atidėliojami, 65 (11 proc.) interesantai neturėjo nuomonės šiuo klausimu. 2012 m. vykdytos apklausos duomenimis, 306 (80 proc.) interesantų nurodė, kad klausimas buvo išnagrinėtas per trumpesnį nei 30 dienų terminą, 8 (2 proc.) atsakė, jog sprendimas buvo atidėliojamas, ir 68 (18 proc.) interesantai neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

6. Kaip vertinate Komisijos interneto tinklapyje pateikiamos informacijos prieinamumą ir naudojimosi paprastumą?

6_pav-2013.png

Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt pateikiamos informacijos prieinamumą ir naudojimosi paprastumą gerai vertina 529 (88 proc.) interesantai, labai gerai – 43 (7 proc.), vidutiniškai – 27 (4 proc.). Neigiamai skelbiamą informaciją vertina 3 (1 proc.) interesantai. 2012 m. interesantų apklausos duomenimis, labai gerai skelbiamą informaciją įvertino 81 (21 proc.) interesantas, gerai – 269 (70 proc.), 30 (8 proc.) – vidutiniškai ir tik 2 (1 proc.) – blogai.

7. Ar žinote apie prašymų/dokumentų pateikimo galimybę Komisijai elektroniniu būdu?

7_pav-2013.png

Iš apklausoje dalyvavusių 602 interesantų visi žino apie galimybę prašymus/dokumentus Komisijai pateikti elektroniniu būdu. 531 (88 proc.) interesantas nurodė, kad naudojasi šia galimybe, 71 (12 proc.) žino apie tai, bet kol kas nesinaudoja. 2012 m. 344 (90 proc.) interesantai nurodė žinantys apie tokį prašymų /dokumentų pateikimo būdą ir tuo naudojasi, 33 (9 proc.) žino apie tokią galimybę ir 5 (1 proc.) – nežino.

8. Ar planuojate ateityje pasinaudoti elektronine dokumentų pateikimo sistema?

8_pav-2013.png

553 (92 proc.) interesantai ateityje ketina naudotis elektronine dokumentų pateikimo sistema, 49 (8 proc.) neplanuoja to daryti. Palyginimui, 2012 m. duomenimis, 367 (96 proc.) interesantai atsakė planuojantys pasinaudoti tokia galimybe, 15 (4 proc.) – ne.

9. Ar žinote apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus, suteikiančius galimybę iškilusius ginčus spręsti ne teismo keliu?

9_pav-2013.png

Apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus, suteikiančius galimybę iškilusius ginčus spręsti ne teismo keliu, žino 332 (55 proc.) interesantai, 270 (45 proc.) – ne. 2012 m. vykusios apklausos duomenimis, 186 (49 proc.) interesantai atsakė, kad žino apie tokius ginčų sprendimo būdus, 196 (51 proc.) – ne.

10. Kaip manote, ar asmeninės pažintys, neoficialus atlygis, paskatinimas galėtų turėti įtakos Komisijos sprendimams Jūsų pateiktais klausimais?

10_pav_2013.png

Apklausos dalyvių buvo teiraujamasi, ar asmeninės pažintys, neoficialus atlygis, paskatinimas galėtų turėti įtakos Komisijos sprendimams jų pateiktais klausimais. 385 (64 proc.) apklausoje dalyvavę interesantai nurodė, kad tai neturėtų įtakos, 70 (12 proc.) dalyvavusiųjų mano, kad tai galėtų turėti įtakos, ir 147 (24 proc.) neturėjo nuomonės šiuo klausimu. 2012 m. vykusios apklausos duomenimis, 17 (4 proc.) interesantų manė, kad tai galėtų turėti įtakos, 214 (56 proc.) – ne, 151 (40 proc.) interesantas šiuo klausimu neturėjo nuomonės.

Komisijos organizuojamos interesantų apklausos yra anoniminės, visa surinkta informacija naudojama tik Komisijos veiklos efektyvumui gerinti ir skelbiama interneto svetainėje www.regula.lt. Apklausos dalyvių išsakyti pageidavimai ir pasiūlymai leidžia identifikuoti besikeičiančius vartotojų poreikius ir priimti atitinkamus sprendimus dėl Komisijos paslaugų kokybės gerinimo.