Įeiti
Publikuota: 2012.11.23. Atnaujinta: 2014.05.07

2012 m. interesantų apklausa


2012 m. rugsėjo 3 d.– spalio 31 d. atliktas Komisijos interesantų aptarnavimo kokybės tyrimas.

Iš viso sulaukta 382 užpildytų anketų. Apibendrinus pateiktus duomenis matyti, kad Komisijos nustatytas interesantų priėmimo laikas yra patogus 98 proc. apklausos dalyvių. Galima pasidžiaugti, jog Komisijos pateikiama informacija interesantams rūpimais klausimais yra aiški – 95 proc. užpildžiusiųjų anketas Komisijos pateikiamos informacijos aiškumą vertina gerai ir labai gerai. 80 proc. apklausos dalyvių patvirtino, kad jų klausimų sprendimas Komisijoje nebuvo atidėliojamas, t. y., išspręstas greičiau nei per 30 dienų ir dažniausiai (92 proc.) interesantai buvo informuojami apie veiksmus, kurių imasi Komisija, spręsdama jų klausimus. Apklausos metu paaiškėjo, jog Komisijos interneto tinklapyje www.regula.lt pateikiama informacija interesantams yra prieinama ir ja paprasta naudotis. 91 proc. visų atsakiusiųjų tai vertina labai gerai ir gerai. Taip pat 90 proc. interesantų žino ir naudojasi prašymų / dokumentų pateikimo Komisijai elektroniniu būdu galimybe, o dalis žinančiųjų, bet nesinaudojančiųjų šia paslauga (9 proc.) – ketina ją išbandyti ateityje. Iš viso 96 proc. apklausos dalyvių nurodė, kad ateityje ketina Komisijai dokumentus teikti elektroniniu būdu.
Atlikta interesantų apklausa parodė, kad Komisijai, siekiant gerinti savo veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę, reikėtų daugiau dėmesio skirti visuomenės informavimui apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus, suteikiančius galimybę iškilusius ginčus spręsti ne teismo keliu. Tik kiek mažiau nei pusė apklaustųjų (49 proc.) žinojo apie tokią galimybę.
Anoniminės apklausos metu taip pat siekta įvertinti visuomenės požiūrį į korupcijos pasireiškimo Komisijos veikloje tikimybę ir visuomenės pasitikėjimą Komisijos priimamais sprendimais. Iš pateiktų atsakymų matyti, kad tik 4 proc. apklausos dalyvių mano, kad asmeninės pažintys, neoficialus atlygis, paskatinimas galėtų turėti įtakos Komisijos sprendimams jų pateiktais klausimais.
Detalesnė informacija apie apklausos metu gautus atsakymus pateikiama toliau.
1_pav-2012.png

Į klausimą apie interesantų priėmimo laiką Komisijoje daugiausia apklausos dalyvių - 373 atsakė, kad jiems aptarnavimo laikas yra patogus, 2 interesantai atsakė, kad laikas nepatogus, o 7 interesantai nurodė, kad jie nežino tikslaus interesantų priėmimo laiko.
2_pav_2012.png

Į klausimą apie iš Komisijos gautos informacijos aiškumą jiems rūpimais klausimais 107 interesantai atsakė, kad pateikiamą informaciją vertina labai gerai, 254 – gerai, 17 gaunamos informacijos aiškumą vertina vidutiniškai, o 4 interesantai gaunamos informacijos aiškumą įvertino blogai.
3_pav-2012.png

Dėl interesantų informavimo apie Komisijos veiksmus sprendžiant jų klausimus 351 interesantas atsakė, kad buvo informuoti, 23 – buvo nepakankamai informuoti ir 8 atsakė, kad apie tokius veiksmus jie nebuvo informuoti.

4_pav-2012.png

194 interesantai atsakė, kad jiems Komisijoje buvo pateikti kvalifikuoti atsakymai į jiems rūpimus klausimus, 179 interesantai nurodė, kad atsakymai buvo pakankamai kvalifikuoti, 8 interesantai atsakė, kad nepakankamai kvalifikuotai, ir tik 1 atsakė, kad pateiktas atsakymas buvo nekvalifikuotas.

5_pav-2012.png
Interesantų buvo prašoma įvertinti, ar buvo atidėliojamas sprendimo priėmimas Komisijoje. Iš visų interesantų 8 atsakė teigiamai, 306 atsakė neigiamai ir 68 interesantai neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

6_pav-2012.png
Komisijos interneto tinklapyje pateikiamos informacijos prieinamumą ir naudojimosi paprastumą 81 interesantas įvertino labai gerai, 269 – gerai, 30 – vidutiniškai ir 2 interesantai įvertino blogai.

7_pav-2012.png
Interesantų buvo teiraujamasi apie prašymų / dokumentų pateikimo galimybę Komisijai elektroniniu būdu. 344 interesantai atsakė, kad žino apie tokį prašymų /dokumentų pateikimo būdą ir tuo naudojasi, 33 interesantai nurodė žinantys apie tokią galimybę ir 5 interesantai atsakė, kad apie tai nieko nežino.
8_pav-2012.png
Į klausimą, ar ateityje planuojate pasinaudoti elektronine dokumentų pateikimo sistema, „taip“ atsakė 367 interesantai, „ne“ - 14 interesantų ir 1 interesantas nurodė, kad neplanuoja naudotis elektronine dokumentų pateikimo sistema.

9_pav-2012.png
Apklausos dalyvių buvo teiraujamasi apie alternatyvius ginčų sprendimu būdus, suteikiančius galimybę iškilusius ginčus spręsti ne teismo keliu: 186 interesantai atsakė žinantys apie tokius ginčų sprendimo būdus, o 196 – ne.
10_pav-2012.png
Buvo teiraujamasi apklausos dalyvių nuomonės, ar asmeninės pažintys, neoficialus atlygis, paskatinimas galėtų turėti įtakos Komisijos sprendimams jų pateiktais klausimais. Iš visų apklausoje dalyvavusiųjų 17 atsakė, kad tai galėtų turėti įtakos, 214 interesantų nurodė, kad tai neturėtų įtakos ir 151 interesantas šiuo klausimu neturėjo nuomonės.