Įeiti
Publikuota: 2015.04.20. Atnaujinta:

Dėl įgaliojimo atstovauti juridinį asmenį


Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), informuoja, kad ūkio subjektams registruojantis Duomenų surinkimo ir analizės informacinėje sistemoje (DSAIS), Komisijai turi būti pateikiamas įgaliojimas atstovauti juridinį asmenį. Įgaliojime turi būti nurodoma ši informacija:

1) įgaliojimo suteikimo data (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.142 straipsnio 3 dalis);

2) juridinio asmens suteiktas dokumento registracijos numeris (jeigu juridinio asmens išduodami įgaliojimai registruojami suteikiant jiems unikalų registracijos numerį);

3) juridinio asmens rekvizitai: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, registruotos buveinės adresas (CK 2.44 straipsnio 1 dalis);

4) įgaliotojas ir pagrindas, kuriuo jis veikia (pvz. juridinio asmens įstatai). Juridinio asmens duodamą įgaliojimą pasirašo jo vadovas arba kitas asmuo, kuriam yra suteikta tokia teisė. Jei įgaliojimą pasirašo ne įmonės vadovas, Komisijai pateikiamas dokumentas, kurio pagrindu juridinio asmens atstovas veikia. Ant įgaliojimo, kuris sudaromas ne informacinių technologijų priemonėmis, dedamas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti (CK 2.140 straipsnis);

5) įgaliotinis: vardas ir  pavardė, jo užimamos pareigos ir asmens kodas (fiziniam asmeniui);

6) aiškiai nurodyti veiksmai, kuriuos įgaliotinis gali atlikti atstovaudamas juridinį asmenį (CK 2.137, 2.141 straipsniai);

7) įgaliojimo galiojimo terminas. Jeigu terminas įgaliojime nenurodytas, tai įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos (CK 2.142 straipsnio 1 dalis);

8) jeigu įgaliotiniui suteikiama teisė perįgalioti, tokia teisė turi būti nurodyta įgaliojime (CK 2.145 straipsnis).

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad įgaliojimas pasibaigia esant bent vienam CK 2.147 straipsnio 1 dalyje nurodytam pagrindui. Apie įgaliojimo panaikinimą juridinis asmuo privalo informuoti Komisiją (CK 2.148 straipsnio 1 dalis).

Komisijai pateikti dokumentai, kurie neatitiks nurodytų reikalavimų, nebus laikomi tinkamais juridinio asmens atstovavimą patvirtinančiais dokumentais.