Įeiti
Publikuota: 2016.07.01. Atnaujinta: 2017.10.04

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją


· Komisijos Administracijos direktorius - už Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kovos su korupcija programos ir jos priemonių plano tinkamą įgyvendinimą;

· Komisijos Teisės skyrius - už Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą. Teisės skyrius periodiškai, kartą per metus – iki einamųjų metų vasario 1 d. pateikia minėtos programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo rezultatus Komisijos pirmininkui ar jo įgaliotam Komisijos nariui bei Specialiųjų tyrimų tarnybai;

· Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo komisija – už kasmetinį motyvuotos išvados dėl Komisijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo parengimą. Komisijos pirmininko įsakymu sudaryta komisija iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d. parengia ir pateikia Komisijos pirmininkui minėtos išvados projektą nurodydama priemones, kurių reikia imtis didelei korupcijos pasireiškimo tikimybei atitinkamoje Komisijos veiklos srityje pašalinti.