Įeiti
Publikuota: 2016.07.01. Atnaujinta: 2017.10.04

Korupcijos rizikos analizė


2013 m. Specialiųjų tyrimų tarnyba priėmė sprendimą 2013 m. II pusm. atlikti korupcijos rizikos analizę elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo kainų viršutinių ribų nustatymo teisinio reglamentavimo ir šių kainų nustatymo bei elektros energijos perdavimo skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklos licencijavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros srityse. Specialiųjų tyrimų tarnyba 2014 m. liepos 14 d. pateikė išvadą Nr. 4-01-3992 dėl korupcijos rizikos analizės Komisijos veiklos srityse ir suformulavo teisėkūros pasiūlymus, užtikrinančius korupcijos prevenciją.

Komisija įvertino minėtoje išvadoje pateiktus pasiūlymus ir parengė ją įgyvendinančių teisės aktų projektus. Apie minėtų sprendimų priėmimą Komisija 2014 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. R2-2188 informavo Specialiųjų tyrimų tarnybą.