Įeiti
Publikuota: 2015.02.26. Atnaujinta: 2018.01.31

​Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija siūlo darbą Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus vyresniajam specialistui, dirbančiam pagal darbo sutartį


Darbo pobūdis:
• tikrinti šilumą ir karštą vandenį tiekiančių bendrovių pagal Komisijos patvirtintas metodikas pateiktus kainų skaičiavimų projektus;
• atlikti įmonių ūkinės-finansinės veiklos analizę, reguliuojamos veiklos analizę, taip pat analizuoti kainodaros įtaką įmonių reguliuojamos veiklos finansiniams rodikliams;
• atlikti finansinio pajėgumo vertinimą pagal Komisijos nustatytą tvarką;
• pagal savo kompetenciją konsultuoti ir teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų taikymo, šilumos apskaitos ir kitais klausimais.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
• turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities finansų, ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
• mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
• darbo patirtis kainodaros srityje būtų privalumas;
• būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą;
• mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
• mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
• sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


Gyvenimo aprašymą siųskite adresu:
Verkių g. 25C-1, Vilnius, arba el. paštu ausra.vaicekauskaite@regula.lt
Išsamesnė informacija telefonu ​(​8 5) 213 4528. ​